Kosteudenhallinta

Rakennusaikainen kosteudenhallinta on projektin aikataulun ja rakentamisen laadun kannalta kriittinen kokonaisuus.​Rentalta saat tehokkaat ja toimivat ratkaisut kaikenkokoisiin tarpeisiin!

Meillä on monen vuoden kokemus rakennustyömaiden kosteudenhallinnasta ja autamme sinua mielellämme – ota yhteyttä!

Kosteudenhallinta ja kuivaus

Rakennusaikainen kosteudenhallinta on projektin aikataulun ja rakentamisen laadun kannalta kriittinen kokonaisuus. Suomessa rakennetaan haastavissa sääolosuhteissa ja tehokas olosuhdehallinta vaatii erityistä kalustoa ja erikoisosaamista. Työmaan aikana kosteudenhallinnassa on käytännössä kyse mm. aikataulujen hallinnasta, kuljetuksen ja varastoinnin aikaisesta suojauksesta, sääsuojauksesta, veden käytön hallinnasta, lumen ja veden poistosta, vesivahinkojen torjunnasta, rakennuksen lämmityksestä, jäähdytyksestä, kuivauksesta ja kostutuksesta sekä kosteus- ja olosuhdemittauksista.

Rentalta saat kaiken tarvittavan – laadukkaan vuokrakaluston lisäksi sääsuojauksen, lämmityksen, sähköistyksen, kosteudenhallinnan ja pölynhallinnan palvelut.

Vuokraa meiltä kosteudenhallinnan kalusto

 • Kondenssikuivaimet, adsorptiokuivaimet, yhdistelmäkuivaimet ja kombikuivaimet sekä puhaltimet tilakuivaukseen ja kosteudenhallintaan
 • Tasokuivaimet kastuneiden betoni- ja tiilirakenteiden kuivaukseen
 • Kosteusmittarit, kosteus- ja lämpötila-anturit lukulaitteineen, paine-eromittarit (myös loggerit) 
 • Vesi-imurit, pumput ja letkut irtoveden poistoon

Estä kosteusvauriot, laatuvirheet ja viivytykset

Kosteudenhallinnan päätavoitteena on estää kosteusvaurioiden synty ja varmistaa rakenteiden riittävä kuivuminen ilman aikatauluviivytyksiä. Laajemmin ajateltuna kosteudenhallinta on koko rakennuksen elinkaaren prosessi, joka alkaa jo hankesuunnittelusta, jossa huomioidaan kosteuden asettamat vaatimukset mm. aikatauluun ja materiaalivalintoihin. Suomessa betonivalun riittävän hyvät kuivumisolosuhteet (lämpötila vähintään +20 C ja suhteellinen kosteus korkeintaan 50 % Rh) vaativat lämmitystä ja kesällä sekä syksyllä myös koneellista kuivausta. Kosteudenhallintaan liittyy läheisesti myös rakentamisen aikainen pölynhallinta, siivous ja materiaalivirtojen hallinta. Myös varautuminen mahdollisiin vesivahinkoihin on tärkeää. Saneeraustöiden yhteydessä joudutaan usein kuivaamaan olemassa olevia betonirakenteita. Tehokkain tapa on lämmittää kastunutta rakennetta levyn mallisilla tasokuivaimilla. Työmaalla ei useinkaan ole sopivaa resurssia kaikkiin tarvittaviin tehtäviin. Toisaalta voi olla tehokkaampaa, että rakennusliikkeen henkilöstö keskittyy ydinosaamiseensa – eli rakentamiseen. Siksi yhä useammin kosteudenhallinta hankitaan osin tai kokonaan palveluna siihen erikoistuneelta kumppanilta joka hallitsee kaluston sekä prosessit.

Miksi käyttää Rentan palveluja kosteudenhallintaan?

Kosteudenhallinta palveluna

Kaikki olosuhdehallinnan kohteet ovat räätälöityjä kokonaisuuksia, sillä erilaiset yhdistelmät sopivat erilaisiin kohteisiin. Aluksi kohde kartoitetaan ja sille laaditaan kohteeseen sopiva suunnitelma. Telineiden, työmaatilojen ja yhä useammin myös lämmityksen kohdalla on itsestäänselvyys, että kalusto tilataan asennettuna ja usein kokonaispalveluna suunnittelusta loppuraportointiin. Kosteudenhallinnan hankinta avaimet käteen -tyyppisenä kokonaispalveluna on yleistynyt – ja hyvästä syystä – sillä se tuo tehokkuutta ja helppoutta projektiin. 

Kokonaispalvelun edut

 1. Helppous –  anna Rentan huolehtia kosteudenhallinnan kokonaisuudesta
 2. Tehokkuus – työmaalla voidaan keskittyä itse rakentamiseen tukitoimien sijaan
 3. Toimintavarmuus – kalusto on kunnossa, huollettu ja vikaantuessaan vaihdetaan
 4. Oikea kalusto oikeassa paikassa – sekä kosteudenhallinta että kalustonhallinta ovat Rentan erikoisosaamista
 5. Seurannan ja raportoinnin helppous – Rentan järjestelmästä saadaan tarvittavat mittapaikkakohtaiset tiedot parilla klikkauksella
 6. Vikatilanteisiin reagointi – vikapäivystys voidaan järjestää Rentan kautta, Rentan järjestelmiä ja kalustoreserviä hyödyntäen
 7. Joustavuus – kuuntelemme ja ajattelemme sinun etuasi ja toimimme joustavasti sen parhaaksi

Kattavaa olosuhdehallinnan kokonaispalvelua projektin alusta loppuun

 1. Kartoitus – selvitetään järkevimmät energiamuodot olosuhdehallintaan
 2. Suunnittelu – määritellään mm. aikataulu ja tavoitearvot
 3. Asennus ja logistiikka – järkevä kokonaisuus voi olla useamman lämmitysmuodon ja kuivausmuodon yhdistelmä, Rentan asentaja tuntee kaluston
 4. Ylläpito, olosuhdeseuranta ja mahdolliset muutostyöt – Renta hoitaa kokonaispalveluna mm. suodattimien vaihdot, polttoainetäydennykset, projektin edellyttämät muutostyöt, kalustonhallinnan, jne
 5. Mittaukset – lämmön ja suhteellisen kosteuden tavoitearvojen toteutumista valvotaan eri mittalaitteilla, mukaan lukien etäluettavat mittalaitteet ja dataloggerit
 6. Purku ja logistiikka – Rentan järjestelmät kuten Renta Easy tehostavat kalustonhallintaa, esimerkiksi ylimääräiseksi jääneen kaluston havaitseminen ja palautukset

Lisää luettavaa kosteudenhallinnasta:

Kuivana rakentaminen – opas rakentamisen kosteudenhallintaan – Talonrakennusteollisuus ry
https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/laatu/2016/kuivana_rakentaminen_opas_2016.pdf

Rakennustyömaan kosteudenhallinta – Rakennustieto / Tarja Merikallio
https://www.rakennustieto.fi/Downloads/RK/RK050502.pdf

Työmaan kosteudenhallinta – Sisäilmayhdistys ry
https://www.sisailmayhdistys.fi/Terveelliset-tilat/Korjausten-laadunvarmistus/Tyomaan-kosteudenhallinta

Käytännössä nykypäivänä ei kovin usein vuokrata enää kuivaimia tai lämmittimiä, vaan ostetaan olosuhde tai lämpötila.” 

– Jari Jansson, aluemyyntipäällikkö