Skip to content
Sulje

Hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki

Renta yrittää sekä pienentää omaa hiilijalanjälkeään toimimalla tehokkaasti ja vastuullisesti, että suurentaa positiivista hiilikädenjälkeään auttamalla palveluillaan muita vähentämään päästöjään.

Näin Rentan hiilikädenjälki pienentää rakentajien hiilijalanjälkeä

Renta yrittää sekä pienentää omaa hiilijalanjälkeään toimimalla tehokkaasti ja vastuullisesti, että suurentaa positiivista hiilikädenjälkeään auttamalla palveluillaan muita vähentämään päästöjään.

Hiilijalanjälki (carbon footprint) viittaa ihmisen, yrityksen, toiminnan tai tuotteen aiheuttamiin hiilidioksidipäästöihin.

Hiilikädenjälki (carbon handprint) on käsite, joka tarkoittaa tuotteen, palvelun tai prosessin ilmastohyötyä eli päästövähennystä sen käyttäjälle.

Hiilikädenjälki perustuu toiminnan tuottamaan hyötyyn. Hiilikädenjälki on se osa, mikä asiakkaan hiilijalanjäljestä saadaan pois, kun asiakas ottaa yritykseltä käyttöön ympäristöystävällisemmän vaihtoehdon verrattuna perustasoon.

Hiilikädenjäljen konsepti korostaa itseään vahvistavan positiivisen kierteen näkökulmaa.

Ajattelutavan painotukset – kädenjälki vs jalanjälki


(*Biemer et al. 2013 via Behm et al 2017 – https://media.sitra.fi/2017/02/28142609/Carbon_handprint.pdf)

Kädenjäljen tarkoitus ei ole piilotella haasteita, vaan korostaa kestävää kehitystä – konkreettisia askelia oikeaan suuntaan.

Yksinkertainen esimerkki on täyssähköisen nostimen vuokraaminen verrattuna vastaavan polttomoottorikäyttöisen nostimen ostamiseen.

Kädenjälki kuva toiminnan positiivista vaikutusta – apua, jonka yritys antaa toiselle päästöjen vähentämiseksi. Yrityksen hiilikädenjälki voi kasvaa selvästi suuremmaksi kuin yrityksen oma hiilijalanjälki, jolloin yrityksen toiminta on nettopositiivista.

Renta käyttää niin ikään kumppaneiden palveluita, joiden positiivinen hiilikädenjälki pienentää Rentan hiilijalanjälkeä. Yksi esimerkki on hiilineutraali jätehuoltopalvelu.

Hiilikädenjäljen konseptia ja laskentatapaa on Suomessa kehittänyt VTT. Käsitteen avulla voidaan tunnistaa keinoja, joilla tuotteiden ja palveluiden ympäristöystävällisyyttä voidaan parantaa, kannustaa toimintaan ja viestiä tavoitteista ja kehityksestä.

Rentan palveluiden tarkka ja tapauskohtainen hiilikädenjälki voidaan määrittää pian, teknologian ja päästölaskennan kehittyessä.

 

Päästövähennyksiä, eli hiilikädenjälkeä, voidaan tuottaa monilla mekanismeilla ja niiden yhdistelmillä

Vähennetään materiaaleihin liittyviä päästöjä; korvataan uusiutumattomia ja suuripäästöisiä materiaaleja, vähennetään materiaalien käyttöä, lisätään materiaalien käytön tehokkuusastetta. Vähennetään energiaan liittyviä päästöjä; korvataan uusiutumattomia tai hiili-intensiivisiä energialähteitä ja polttoaineita, vähennetään energian/polttoaineen käyttöä, parannetaan energiatehokkuutta. Pidennetään tuotteen elinkaarta ja käytön tehokkuutta; Rentalla esimerkiksi konepopulaation käyttöasteen kasvattaminen, vuokrauksen yleistyminen. Vähennetään syntyvää jätettä ja hukkaa; kierrätyksen, uudelleenkäytön ja uudelleenvalmistuksen/päivitysten edistäminen. Sidotaan hiiltä; edistetään hiilinielujen syntymistä ja hiilen sitoutumista biomassaan tai tuotteisiin (esimerkiksi kompensointi).