Skip to content
Sulje

Code Of Conduct Ilmoituskanava

Haluamme toimia eettisesti ja olla luottamuksesi arvoisia ammattilaisia. Meille on ensiarvoisen tärkeää, että henkilöstömme, asiakkaamme ja muut sidosryhmämme pitävät toimintaamme eettisesti oikeana. Sinulla on tärkeä rooli menestymisessämme.

HALUAMME TOIMIA OIKEIN

Haluamme ylläpitää avoimuutta ja luottamusta Rentan liiketoiminnassa. Olemme sitoutuneet toimimaan eettisesti sekä lakien, määräysten ja säännösten mukaisesti.

Haluamme estää väärinkäytöksiä ja epäeettistä toimintaa ja siksi rohkaisemme Rentan työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita ilmoittamaan kaikista väärinkäytöksiin tai epäeettiseen toimintaan liittyvistä epäilyksistään.

 

Rentan Whistleblowing-ilmoituskanava

Rentan ilmoituskanava antaa mahdollisuuden ilmoittaa epäillyistä väärinkäytöksistä tai epäeettisestä toiminnasta, kuten korruptiosta, lahjonnasta, häirinnästä tai muusta epärehellisestä toiminnasta sekä ilmoituskanavalainsäädännön alaisista asioista. Ilmoituskanavaa ei ole tarkoitettu asiakaspalautteen tai reklamaatioiden käsittelyyn.

Ilmoituksen voi myös tietyissä tilanteissa tehdä suoraan oikeuskansleriviraston keskitettyyn ilmoituskanavaan. Ilmoituksen voi tehdä sekä kirjallisesti että suullisesti. Nimettömiä ilmoituksia ei oteta vastaan. Jotta ilmoittajalla kuitenkin olisi oikeus ilmoittajansuojelulain mukaiseen suojeluun, tulee jonkin seuraavista ehdoista täyttyä:

  • Ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, ettei sisäisen ilmoituksen perusteella ole ryhdytty tarvittaviin toimenpiteisiin ilmoituksen paikkansa pitävyyden selvittämiseksi ja tarvittaessa rikkomiseen puuttumiseksi lain asettamissa aikarajoissa.
  • Ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, että rikkomiseen ei voida puuttua tehokkaasti sisäisen ilmoituksen perusteella.
  • Ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, että hän on vaarassa joutua ilmoittamisen johdosta vastatoimien kohteeksi.

 

Ilmoituskanava ei ole yhteydessä Rentan IT-järjestelmiin, vaan sitä ylläpitää ulkopuolinen palveluntarjoaja, WhistleB, Whistleblowing Centre AB. Ilmoittajan nimettömyyden ja tiedon suojaamisen varmistamiseksi ilmoitusmenettely on vahvasti salattu ja suojattu.

Kaikki ilmoitukset otetaan vakavasti ja käsitellään luottamuksellisesti.

 

Ilmoituskanava on käytettävissä yhdeksällä eri kielellä. Voit tehdä ilmoituksen täällä.

Tietosuojaseloste - Whistleblowing-ilmoituskanava