Skip to content
Sulje

Pölynhallinta

Pölynhallintaa tarvitaan aina kun tehdään pölyä synnyttävää työtä – kuiva-aineiden sekoitusta, sahausta, piikkausta, porausta, hiontaa ja niin edelleen. Pölynhallintaa tarvitaan myös kemikaalipölyn, savujen, huurujen sekä erityisesti purkutöiden yhteydessä.

Rentalta saat tehokkaat ja toimivat ratkaisut kaikenkokoisiin pölynhallinnan tarpeisiin; laitteet, suunnittelun, asennukset, ylläpidon, mittaukset ja raportoinnin. Palvelemme sekä yrityksiä että yksityisiä asiakkaita.

Pölynhallinta on järkevä sijoitus

Pölynhallintaan järkevästi sijoitettu euro maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti. Lähtökohtaisesti pöly kannattaa ottaa talteen sen syntypisteessä, eikä päästää leviämään.

Rentalta saat vuokralle tarvittavan kaluston sekä pölynhallintaan liittyvät palvelut

Pölynhallinnan kalusto, esimerkiksi:

 • Alipaineistajat / ilmanpuhdistajat: alle 1000 m³/h, 1000–3000 m³/h, yli 3500 m³/h
 • Teollisuusimurit, keskyspölynimurit, puruimurit, vesi-imurit
 • Kohdepoistolaitteet (Camu)
 • APAD-paineentasaimet
 • Kohdepoistolla varustetut rakennuskoneet
 • Suodattimet, tarvikkeet

Pölynhallinnan palvelut tarpeesi mukaan:

 • suunnittelu
 • asennukset
 • ylläpito
 • mittaukset, myös etäluettavilla ja tallentavilla mittalaitteilla
 • raportointi
 • kosteudenhallinnan palvelut sekä olosuhdehallinta- ja mittauspalvelut, kuten kosteusmittaukset, vahinkokartoitukset, kosteuskoordinaattori, lämpökuvaukset, tiiviysmittaukset, suunnittelupalvelut!

Miksi sinun kannattaa huolehtia pölynhallinnasta?

Rakennustöissä pölyä syntyy väistämättä. Jos pöly leviää hallitsemattomasti, siinä kärsii niin aikataulu, laatu, ihmisten terveys kuin budjettikin.

Hienojakeinen pöly voi olla paljaalle silmälle näkymätöntä. Mitä hienojakeisempaa pöly on, sitä vaarallisempaa se on ja sitä helpommin se leviää joka puolelle – ilmanvaihtokanaviin ja aina keuhkorakkuloihin asti.

Pölynhallinta ei ole kuluerä. Päinvastoin. Se maksaa itsensä takaisin jo siivouskulujen kautta, puhumattakaan kalliimmista riskeistä.

Yksinkertaisilla toimenpiteillä ja oikeilla laitteilla otat suurimman osan pölystä kiinni jo syntypisteessä ja estät pölyä leviämästä toimenpidealueelta.

7 hyvää syytä

huolehtia pölynhallinnasta

Terveys
Työntekijöiden terveys ja työturvallisuus
Lähitilat
Saneerattavien ja viereisten tilojen käyttäjien terveys
Puhtaus
Saneerattavien ja viereisten tilojen käyttäjien terveys
Laatu
Rakentamisen laatu ja rakennuksen puhtaus
Kustannukset
Turhien kustannusten välttäminen – siivoukset, nuohoukset, palohälytykset, myöhästymissakot jne.
Vaikutukset
Positiiviset ulkoisvaikutukset – laadukkaampi työympäristö, viihtyvyys ja paremmat tulokset
Vaatimukset
Tilaajan vaatimukset – esim. P1 tai Terve Talo -kriteerit

PRO TIP Renta Airboxilla puhdistat ilmaa lämmityksen yhteydessä

Ilmavirrat ovat työmailla pahimpia terveydelle vaarallisen, hienojakeisen kvartsipölyn levittäjiä. Tähän haasteeseen vastaa Renta Airbox – Elbjörn TF kiertovesi- ja sähkölämmittimiin liitettävä helppokäyttöinen ja kustannustehokas pölynsuodatin.

Renta Airbox ei korvaa ilmapuhdistajia, mutta sen avulla voidaan selkeästi vähentää erillisten suurten ilmanpuhdistajien tarvetta ja niiden HEPA-suodattimien kuormaa ja vaihtoväliä. Renta Airbox on hyväksi havaittu, ja ollut laajasti käytössä esimerkiksi OYS Tulevaisuuden Sairaala 2030 -projektissa.

Miten pölynhallinta kannattaa järjestää?

Pölynhallinnassa pyritään 1. vähentämään syntyvän pölyn määrää, 2. rajoittamaan pölyn leviämistä, 3. käyttämään henkilökohtaisia suojaimia ja näiden lisäksi 4. siivoamaan tilat säännöllisesti.

Nykyteknologian avulla meidän on mahdollista myös valvoa ja varmistaa pölynhallinnan toteutuminen luotettavammin kuin ennen. Osastojen välistä paine-eroa voidaan valvoa ja ylläpitää paine-erotunnistimen omaavalla alipaineistajalla tai erillisellä paineentasaaja-laitteella.

Voimme myös mitata pölypitoisuuksia jatkuvatoimisella etäluettavalla mitta-anturilla. Renta iO-järjestelmä on asiakkaalle helppo ratkaisu tähän tarpeeseen.

Pölynhallinta voi tarkoittaa käytännössä seuraavaa:

 • toimenpidealue kuten remontoitava kylpyhuone osastoidaan muovikalvolla ja vetoketjuovella
 • alueelle johtavat kulkuväylät suojataan, tarvittaessa tehdään sulkutila/eteinen
 • alue alipaineistetaan HEPA-suodattimella varustetulla ilmanpuhdistajalla, poistoilma ohjataan mieluiten ulos
 • valitaan kohdepoistolla varustettu työväline, esimerkiksi HEPA-imuriin yhdistetty poravasara tai hiomakone
 • huolehditaan henkilökohtaisesta suojauksesta: suojalasit, oikean suojausluokan hengityssuojaimet, suojavaatteet
 • havainnoidaan myös sitä, että pölynhallinta toimii koko työn ajan: suojaseinä voi repeytyä, ovi unohtua auki, pölysuulake tai letku irrota sekä imurin suodatin tukkeutua
 • tarvittaessa aistinvaraisen seurannan lisäksi voidaan seurata mittauksilla paine-eroa tai pölypitoisuuksia
 • siivotaan toimenpidealueet riittävän usein hyvillä menetelmillä, kuten imuroimalla lakaisemisen sijaan

Onko pölynhallinta kallista?

Työmaalla on totuttu siivoamaan, ja vieläkin kuulee lausetta ”kyllähän se väkisin pölisee kun töitä tehdään”. Tämä on tietysti totta, mutta siivoaminen pitäisi nähdä viimeisenä, täydentävänä toimenpiteenä – ei ongelmia korjaavana.

Viisaampaa on pyrkiä ehkäisemään, vähentämään ja rajoittamaan pölyä tehokkaasti jo työn aikana. Tähän on olemassa tehokkaita menetelmiä, jotka pikemminkin helpottavat kuin hankaloittavat työtä.

Mikäli pölynhallinta on tehty oikein, loppusiivoaminen on helppoa. Mikäli pölynhallinta on laiminlyöty, siivoaminen on työlästä ja kallista – ja joskus jopa mahdotonta mikäli hieno pöly on levinnyt rakenteisiin ja kanaviin.

Pölynhallinnan laiminlyönti tulee kalliiksi; ylimääräiset siivouskustannukset, IV-kanavien nuohoukset, työmaan myöhästymiset sekä aiheutetut terveyshaitat maksavat hyvin äkkiä monin monin verroin enemmän kuin kunnolla suoritettu pölynhallinta.

Toisaalta hyvin tehty pölynhallinta johtaa myös liiketoiminnan positiiviseen kehittymiseen: tehokkaampaan ja laadukkaampaan työskentelyyn sekä parempiin työoloihin ja viihtyvyyteen.

Mitä rakennuspöly on?

Rakennustyömaan pöly on ilman ja hiukkasten seos. Erilaisten pölyjen kuten hiontapölyn, sementtipölyn, metallipölyn, puupölyn lisäksi rakennustyömaan ilmassa esiintyy kemikaalipölyä, savuja, öljysumua, huuruja sekä erityisesti vanhoja rakenteita purettaessa myös bakteereja, viruksia, itiöitä ja niin edelleen.

Osan pölystä voi havaita paljaalla silmällä. Mitä hienompaa pöly on, sitä vaarallisempaa se on, ja sitä pidempään se leijuu hengitysilmassa. On helppo ymmärtää, että ilman huolellista hallintaa hieno pöly leviää herkästi kaikille pinnoille ja myös ilmanvaihtokanaviin.

Riittävän hienojakeinen pöly pääsee myös keuhkojen alveolialueelle, aiheuttaen keuhkoahtaumatauteja, keuhdosyöpää ja altistaa muille sairauksille. Rakennusalalla vaarana ovat erityisesti asbesti- ja kvartsipöly. Pölyn aiheuttamat sairaudet huomataan usein vasta kun ne ovat edenneet pitkälle.

Asbestipölystä on puhuttu syystäkin paljon. Rakennusalalla tulisi kiinnittää erityistä huomiota myös alveolijakeiselle kvartsille, joka aiheuttaa pitkäaikaisessa altistumisessa kivipölykeuhkoa ja keuhkosyöpää. Kvartsia (eli kiteistä piidioksidia) vapautuu mm. muuraustöissä, julkisivujen saneerauksissa, leikkaustöissä, betonin ja kiviseinien porauksessa.

Alveolijakeiselle eli keuhkojen alveolialueelle kulkeutuvalle hienolle kvartsipölylle altistuu Suomessa Työterveyslaitoksen arvioiden mukaan noin 50 000 työntekijää – suuri valtaosa näistä rakennusalalla. Kvartsipölyn riskejä hallitaan parhaiten pölyntorjunnan keinoilla.

Pöly aiheuttaa levitessään haittaa paitsi työn aikana, myös työn valmistuttua, rakennuksen käyttäjille. Tämän takia pölynhallinnasta tulee pitää huolta jatkuvasti, koko rakennus- tai saneeraushankkeen ajan.

Voimmeko auttaa?

Rentalta saat tehokkaat ja toimivat ratkaisut kaikenkokoisiin pölynhallinnan tarpeisiin; laitteet, suunnittelun, asennukset, ylläpidon, mittaukset ja raportoinnin. Palvelemme sekä yrityksiä että yksityisiä asiakkaita. Ota yhteyttä lähimpään toimipisteeseen!

Kaikki tarvittavat laitteet
pölynhallintaan Rentalta

Huolehdi pölynhallinnasta Rentan ilmanpuhdistajilla, imureilla, kohdepoistolaitteilla, paineentasaimilla ja kohdepoistolla varustetuilla työkoneilla.

Kysy lisää lähimmästä toimipisteestäsi!