Rakennusaikainen eli tilapäinen lämmitys palveluna

Rentalta saat sopivan työmaalämmityksen kohteeseen kuin kohteeseen – kaikilla energiamuodoilla. Tarvittavat laitteet ja ammattitaitoinen palvelu suunnittelusta asennukseen ja ylläpitoon. Koko Suomen alueella.

Rakennusaikainen lämmitys

Rentalta saat sopivan työmaalämmityksen kohteeseen kuin kohteeseen – kaikilla energiamuodoilla. Tarvittavat laitteet ja ammattitaitoinen palvelu suunnittelusta asennukseen ja ylläpitoon. Koko Suomen alueella.

Työolosuhteet ja tehokkuus kasvuun kunnollisella työmaalämmityksellä

Toimiva työmaalämmitys luo hyvät työskentelyolosuhteet. Rakennusaikainen lämmitys auttaa pitämään kiinni aikatauluista, estää rakennusvirheitä ja nostaa työtehoa. Hyvin suunniteltu lämmitys on rakennettu niin, että siitä on mahdollisimman vähän häiriötä itse rakennustyölle. 

Tilapäinen lämmitys kannattaa suunnitella huolella, koska järkevin kokonaisuus voi muodostua useamman lämmitysmuodon yhdistelmästä. 

Ota yhteyttä tai tule käymään! Etsitään yhdessä kohteeseen ja tarpeeseen parhaiten sopiva, kustannustehokkain lämmitysratkaisu.

Työmaan lämmitykseen tarvittavat laitteet ja ammattitaitoiset palvelut saat lähimmästä Rentan konevuokraamosta.

Vuokraa meiltä lämmitys- ja sulatuskalusto työmaalle

 • Sähkökäyttöiset lämpöpuhaltimet 2-23 kW
 • Polttoöljykäyttöiset lämpöpuhaltimet 20-372 kW
 • Kuumavesikäyttöiset lämpöpuhaltimet 15-250 kW
 • Nestekaasukäyttöiset lämpöpuhaltimet alle 30-70 kW
 • Nestekaasukäyttöiset säteilylämmittimet alle 9-15 kW
 • Roudansulatusmatot
 • Lämmönvaihtimet ja lämpökeskukset
 • Uppokuumentimet, nestekaasupolttomet, runkokaapelit, liittimet
 • Letkut, jakotukit, paineenalentimet
 • Polttoainesäiliöt ja nestekaasut

Miksi käyttää Rentan palveluja työmaan lämmitykseen?

Eri lämmitysratkaisut sopivat eri kohteisiin ja vaiheisiin. Rentan henkilöstöllä on vankka kokemus yleisimmistä energiamuodoista. Kohteesta riippuen voidaan hyödyntää sähköä, kaasua, kaukolämpöä, polttoöljyä, maalämpöä tai jotain näiden yhdistelmää.  

Esittele meille kohde – etsitään ratkaisu yhdessä. 

 

Haluatko vuokrata lämmittimet vai tilata lämpötilan? 

Rentan vuokraamoista saat vuokralle kaiken tarvitsemasi kaluston. Voimme hoitaa myös lämmityksen kokonaispalveluna suunnittelusta toteutukseen, mukaan lukien päivystyksen. Suunnittelemme, asennamme ja ylläpidämme lämmitysratkaisut kaikilla energiamuodoilla, vankalla kokemuksella.

Kokonaispalvelun edut

 1. Helppous –  anna Rentan huolehtia työmaalämmityksen kokonaisuudesta
 2. Tehokkuus – työmaalla voidaan keskittyä itse rakentamiseen tukitoimien sijaan
 3. Toimintavarmuus – kalusto on kunnossa, huollettu ja vikaantuessaan vaihdetaan
 4. Oikea kalusto oikeassa paikassa – sekä lämmitys, asennus että kalustonhallinta ovat Rentan erikoisosaamista
 5. Seurannan ja raportoinnin helppous – Rentan järjestelmästä saadaan tarvittavat mittapaikkakohtaiset tiedot parilla klikkauksella
 6. Vikatilanteisiin reagointi – vikapäivystys voidaan järjestää Rentan kautta, Rentan järjestelmiä ja kalustoreserviä hyödyntäen
 7. Joustavuus – kuuntelemme ja ajattelemme sinun etuasi ja toimimme joustavasti sen parhaaksi, hakien kustannustehokkaimman ratkaisun

Kattavaa olosuhdehallinnan kokonaispalvelua projektin alusta loppuun

 1. Kartoitus – selvitetään järkevimmät energiamuodot olosuhdehallintaan
 2. Suunnittelu – määritellään mm. aikataulu ja tavoitearvot
 3. Asennus ja logistiikka – järkevä kokonaisuus voi olla useamman lämmitysmuodon yhdistelmä, Rentan asentaja tuntee kaluston energiamuodosta riippumatta
 4. Ylläpito, olosuhdeseuranta ja mahdolliset muutostyöt – Renta hoitaa halutessasi kokonaispalveluna mm. suodattimien vaihdot, polttoainetäydennykset, projektin edellyttämät muutostyöt, kalustonhallinnan, jne
 5. Mittaukset – lämmön ja suhteellisen kosteuden tavoitearvojen toteutumista valvotaan eri mittalaitteilla, mukaan lukien etäluettavat mittalaitteet ja dataloggerit
 6. Purku ja logistiikka – Rentan järjestelmät kuten Renta Easy tehostavat kalustonhallintaa, esimerkiksi ylimääräiseksi jääneen kaluston havaitseminen ja palautukset

Meille joustavuus on osa ammattitaitoa, koska tehtävämme on luoda työmaalle turvalliset, oikein mitoitetut ja toimivat olosuhteet. Kuuntelemme tilaajan toiveita herkällä korvalla ja tuomme esille omat ehdotuksemme kulloiseenkin tilanteeseen. 

Ammattitaitoa on myös oikea asenne ja asiakaslähtöisyys. Liian pieniä tai vähäpätöisiä työmaita ei ole. Meidän tehtävänä on löytää tarpeeseen mahdollisimman sopiva, kustannustehokkain ratkaisu.” 

– Antero Anttila, tuotelinjapäällikkö / työmaapalvelut