Skip to content
Sulje

Ihmiset

Rentalle sosiaalinen kestävyys tarkoittaa sitä, että haluamme olla mahdollisimman hyvä työnantaja, houkuttelevin kumppani sekä vaikuttaa positiivisesti toimintaympäristöömme.

Sosiaalinen kestävyys - ihmiset tulevat ensin

Rentalle sosiaalinen kestävyys tarkoittaa sitä, että haluamme olla mahdollisimman hyvä työnantaja, houkuttelevin kumppani sekä vaikuttaa positiivisesti toimintaympäristöömme.

Me uskomme, että voittava kulttuuri syntyy luottamuksesta, avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä. Meillä ihmiset tulevat ensin.

Haluamme huolehtia työturvallisuudesta, työhyvinvoinnista, mahdollisuuksista vaikuttaa ja kehittää osaamistaan sekä yhdenvertaisesta kohtelusta. Uskomme, että hyvinvointi heijastuu myös asiakkaisiin ja kumppaneihin. Tämän varaan rakentuu myös kestävä ja menestyvä liiketoiminta.

Meille on kunnia-asia, että sanat ja teot kohtaavat. Siksi kuuntelemme aktiivisesti sekä omaa väkeä että asiakkaitamme. Edistämme työturvallisuutta kaluston, palveluiden ja turvallisuustiedon kautta. Vaikutamme aktiivisesti alan järjestöissä. Tuemme huippu-urheilun lisäksi laajasti myös paikallistason ja nuorten liikuntaa.

Sosiaalisesti kestävä kehitys

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden tarkoituksena on turvata ihmisten hyvinvointi, ihmisoikeudet, taloudellinen vauraus ja yhteiskuntien vakaus – ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

On määritelty (Missimer et al, 2016*), että sosiaalisesti kestävässä yhteisössä ei ole systemaattisia esteitä, jotka koskevat:

  1. terveyttä ja hyvinvointia – esimerkiksi vaaralliset työolosuhteet tai riittämätön palkkaus
  2. vaikutusmahdollisuuksia – esimerkiksi mielipiteiden ohittaminen yhteisissä asioissa
  3. osaamista – esimerkiksi esteet kouluttautua tai kehittää osaamistaan
  4. tasavertaista kohtelua – esimerkiksi syrjintä tai epäreilut rekrytointiperusteet
  5. merkityksen luomista – esimerkiksi yrityksen tarkoituksen puute, vastuun epäselvyydet, epäkunnioitus yksilön tai paikallisyhteisön kulttuuria kohtaan tai sanojen ja tekojen ristiriidat

 

*Missimer, M., et al., A strategic approach to social sustainability e Part 2: a principle-based definition, Journal of Cleaner Production (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.04.059

On tutkittu, että luottamus on perusta, joka sitoo sosiaaliset järjestelmät – esimerkiksi tiimit, yrityksen henkilöstön, kumppaniverkoston tai paikallisen yhteisön – yhteen.  Luottamus ruokkii tehokasta yhteistyötä, sekä auttaa yhteisöjä toimimaan tehokkaasti ja itseohjautuvasti myös haastavissa tilanteissa, kuten erilaisissa kriiseissä.

Yllä olevat asiat ovat myös Rentan arvomaailmassa tärkeitä.

Rentan tapa toimia perustuu luottamukseen ja kunnioitukseen

Rentan tapa toimia on määritelty meidän Code of Conduct -dokumentissa sekä arvoissa ja visiossa. Sen toteutumisesta vastaa jokainen renttaaja, eli työntekijämme, omalla toiminnallaan.

Meille on ensiarvoisen tärkeää, että henkilöstömme, asiakkaamme ja muut sidosryhmämme pitävät toimintaamme eettisesti oikeana, joten rohkaisemme kaikkia myös raportoimaan havaitsemistaan epäkohdista. Ensisijaisesti lähimmälle esimiehelle, tarvittaessa myös nimettömästi ulkoisen Whistleblowing-kanavan kautta.

Me luotamme omiin työntekijöihimme. Avoimuus, luottamus ja keskinäinen kunnioitus tekevät meistä ketterän ja sitoutuneen työyhteisön.

Paikallisuus on voimavaramme

Paikallisilla vuokraamoilla on lupa tehdä itsenäisesti ripeitä päätöksiä asiakkaan eduksi. Näin ansaitaan asiakkaan luottamusta.

Siksi haluamme myös, että jokainen renttaaja menestyy ja viihtyy tehtävässään. Hyvä palvelu on peräisin sitoutuneilta ammattilaisilta, jotka tukevat toisiaan. Tämän vuoksi kuuntelemme aktiivisesti sekä omaa väkeä että asiakkaitamme. Hyvinvointi on tarttuvaa. Asiakkaat ja kumppanit tuntevat hyvän fiiliksen, ja se heijastuu takaisin.

Työturvallisuus ja yhdenvertaisuus ovat meille ehdottoman tärkeitä. Haluamme huolehtia työntekijöidemme hyvinvoinnista kaikin tavoin, ja turvata heidän asemansa myös ongelmatilanteissa.

Rentan toiminta edistää myös asiakkaiden työturvallisuutta kaluston, palveluiden ja turvallisuustiedon kautta.

Kunnioitamme jokaista ihmistä

Kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia. Emme hyväksy minkäänlaista sukupuolen, kansallisuuden, etnisen taustan, ihonvärin, iän, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen tai minkään henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella tapahtuvaa syrjintää.

Emme hyväksy lapsityövoiman tai pakkotyön käyttöä missään muodossa, emmekä tee yhteistyötä sellaisten palvelu- ja tavarantoimittajien kanssa, joiden epäillään tai tiedetään käyttävän lapsi- tai pakkotyövoimaa omassa toimitusketjussaan.

Renta laatii vuosittain tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelaman osana henkilöstösuunnitelmia ja seuraa suunnitelmien toteutumista säännöllisesti.

Voittava kulttuuri näkyy tuloksissa

Olemme onnistuneet luomaan vahvan ja hyvän kulttuurin. Viimeisimmän kyselyn mukaan työntekijätyytyväisyys sai arvosanan 8.0/10 ja työhyvinvointi 4.1/5. Työntekijöiden suositteluhalukkuutta ja sitoutumista mittaava eNPS oli erinomaisen hyvä 55.33 (min -100, max 100).

Haluamme myös vaikuttaa positiivisella tavalla ympäröivään yhteiskuntaan oman ja asiakkaiden jokapäiväisen toiminnan lisäksi. Siksi esimerkiksi vaikutamme aktiivisesti alan järjestöissä ja tuemme huippu-urheilun lisäksi nuorisoliikuntaa.

Paikalliset konevuokraamot

Vuokraamomme palvelevat arkisin (Ma-Pe) kello 7.00 – 16.30.

 

TOIMIPISTEET