Skip to content
Sulje

Kiertotalous ja jakamistalous

Kiertotalous muuttaa meidän tapaamme omistaa. Se on hyvä asia ympäristölle, yrityksille ja yksilöille.

Konevuokraus on kiertotaloutta

Kiertotalous muuttaa meidän tapaamme omistaa. Se on hyvä asia ympäristölle, yrityksille ja yksilöille. Renta on tehokkaampi omistaja kalustolle kuin sen käyttäjä. Asiakkaat hyödyntävät myös Rentan asiantuntijoiden, alustojen ja sovellusten suorituskykyä.

Perinteisessä, lineaarisessa talousmallissa kuluttajat ja yritykset hankkivat tavaroita omakseen. Tällöin tavaroita valmistetaan paljon, yksittäisen tavaran käyttöaste on usein pieni ja aktiivinen elinkaari lyhyt.

Lineaarinen malli tiivistetään usein sanoihin ”take, make, waste.” Otetaan luonnonvaroja, tehdään niistä myytäviä tuotteita, jotka lopulta päätyvät jätteeksi – osin sen vuoksi millaiseen käyttöön tuotteet on suunniteltu ja valmistettu.

Ajatellaan vaikka konetta tai työkalua, joka ostetaan tiettyä projektia varten, ja sen jälkeen kone jää varastoon odottamaan hetkeä, jolloin sitä saatetaan taas tarvita. Harvoin käytettävään koneeseen ei raaski laittaa liikaa rahaa, joten ostaessa tehdään joukko kompromisseja laadun ja kestävyyden suhteen. Tämä heijastuu koneiden tuotekehitykseen ja valmistukseen.

Kiertotaloudessa pyritään vähentämään luonnonvarojen kulutusta ja jätteen syntymistä panostamalla siihen, että tuotteet, materiaalit, laitteet ja infrastruktuuri pysyvät käytössä pidempään. Tähän tarvitaan mekanismeja, jotka mahdollistavat tehokkaan kierron. Tarvitaan laitteiden jakamista, vuokrausta, uudelleen käyttöä, korjausta, päivittämistä sekä materiaalien kierrättämistä.

Rentan rooli kiertotaloudessa liittyy erityisesti koneiden ja laitteiden tehokkaaseen jakeluun, käyttöön ja ylläpitoon.

Enemmän epäsuora, mutta kuitenkin merkittävä vaikutus meidän toiminnallamme on myös alkutuotantoon, suunnitteluun ja valmistukseen sekä käytön jälkeiseen keräykseen, kierrätykseen ja jäännösjätteeseen.

Jakamistalous liittyy läheisesti kiertotalouteen

Jakamistalous tarkoittaa uutta taloudellista ajattelutapaa, jossa mahdollisuus käyttää tavaroita, palveluita ja muita hyödykkeitä on tärkeämpää kuin niiden omistaminen. Erilaiset digitaaliset alustat ja applikaatiot mahdollistavat usein jakamistalouden toteuttamista käytännössä.

Jakamistaloudesta on sanottu, että se tarjoaa yhden harvoista miellyttävistä vastauksista kasvuun perustuvan talousmallin ja ympäristön väliseen ristiriitaan: kun vajaakäytössä olevat hyödykkeet otetaan tehokkaaseen käyttöön, emme joudu tinkimään elintasostamme, vaikka meidän onkin suitsittava ekologisesti kestämätöntä kulutusta ja liikatuotantoa.

Jakamistalous liittyy läheisesti kiertotalouteen, mutta kaikki jakamistalous ei ole kiertotaloutta. Kiertotaloutta jakamistalous toteuttaa silloin, kun se edistää resurssien viisaampaa käyttöä tai esimerkiksi tuotteiden käyttöasteen kasvua ja vähentää neitseellisten raaka-aineiden ja uusien tuotteiden tarvetta.

Näin ollen konevuokraus edustaa jakamistaloutta sekä kiertotaloutta.