Skip to content
Sulje

Ympäristö

Kun vuokraat rakennuskoneen, teet ympäristölle tutkitusti paremman valinnan kuin ostamalla sen.

Ympäristön kestävyys

Moderni konevuokraus on kiertotalouden ytimessä

Kun vuokraat rakennuskoneen, teet ympäristölle tutkitusti paremman valinnan kuin ostamalla sen. Tämä perustuu erityisesti siihen, että tehokkaassa vuokrakäytössä yksittäisen koneen todellinen käyttöaste on korkea. Toisin sanoen samalla koneella saadaan enemmän töitä tehdyksi.

Resurssien jakaminen vähentää luonnonvarojen ja energian kulutusta. Se on myös taloudellisesti järkevää ja tehokasta.

Riippumattomissa tutkimuksissa on todettu vuokrauksen vähentävän rakennuskaluston elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä omistamiseen verrattuna noin 30%, joskus yli 50% – riippuen miten koneita käytetään. (Carbon footprint of construction equipment (2019), Climate Neutral Group, CE Delft & SGS Search)

Palvelun tuottamaa päästövähennystä sen käyttäjälle voidaan kuvata myös hiilikädenjäljen avulla. Hiilikädenjäljessä keskitytään siihen osuuteen, kuinka paljon perustasosta onnistutaan parantamaan, eli saavutettuun hyötyyn.

Suurin merkitys hiilijalanjälkeen on koneiden käyttöasteella, tarkoitukseen sopivien koneiden käytöllä, logistiikalla ja kunnossapidolla. Nykyteknologian avulla näitä aspekteja voidaan mitata, optimoida ja johtaa ennakoivasti.

Turhia päästöjä syntyy esimerkiksi silloin, kun rakennuskoneita valmistetaan yli markkinoiden todellisen tarpeen, koneet seisovat käyttämättä, hajoavat ennen aikojaan, tai kun käytetään työhön nähden väärää tai väärän kokoista konetta. Kerromme ratkaisuista näihin sarjassamme 7 rakentamiseen ja koneisiin liittyvää haastetta.

Kiertotaloudessa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan hyödynnetään käytössä olevien tuotteiden ja materiaalien arvoa mahdollisimman pitkään. Kiertotalouteen liittyy läheisesti myös jakamistalous, joka tarkoittaa taloudellista ajattelutapaa, jossa mahdollisuus käyttää tavaroita, palveluita ja hyödykkeitä on tärkeämpää kuin niiden omistaminen.

Yhteistyö, avoimuus, datan käyttö ja digitaaliset alustat mahdollistavat kiertotalouden sekä jakamistalouden kehittymisen. Kiertotalous ja jakamistalous tarjoavat vastauksia talouskasvun ja ympäristön väliseen ristiriitaan.

Rentan digiratkaisuilla konevuokrausta voidaan viilata entistä vihreämmäksi, tehokkaammaksi ja vaivattomaksi.

Prosessien kehittämisen lisäksi Renta kehittää ympäristöystävällisten koneiden tarjontaa ja materiaalien hallintaa.

Renta investoi voimakkaasti täyssähkökäyttöisiin koneisiin, kuten nostimiin, vastapainotrukkeihin ja pyöräkuormaajiin.

Kiertotalouden hengen mukaisesti Renta on sitoutunut myös vähentämään pakkaamiseen käytettävän materiaalin määrää, hyödyntämään kestävämpiä materiaaleja ja nostamaan kierrätysastetta. Samalla tehostetaan jätteen lajittelua.

Renta ponnistelee, jotta:

1. rakennuskonevuokraus yleistyy, siitä tulee helpompaa, avoimempaa ja houkuttelevampaa,

2. rakennuskoneiden käyttöaste on mahdollisimman korkea

3. työmailla käytettävä kalusto on mahdollisimman vähäpäästöistä, energiatehokasta, tarkoituksenmukaista, kestävää ja turvallista

4. toiminnasta syntyy mahdollisimman vähän jätettä, jäte käsitellään vastuullisesti ja väistämättömät ympäristövaikutukset kompensoidaan

5. konevuokrauksessa hyödynnetään digitalisaation ja modernin teknologian mahdollisuuksia tehokkuuden, turvallisuuden ja ympäristön hyväksi

Tutustu
Renta Future -kalustoon

Vastuulliset valinnat sinua varten.