Skip to content
Sulje

Historia

Kahdeksan maan vuokraamoverkosto kahdeksassa vuodessa – Rentan tarina tähän saakka

2023 – VUODEN KONEVUOKRAAMO EUROOPASSA JATKAA TIENNÄYTTÄJÄNÄ

 

Vuoteen 2023 tultaessa Renta oli jo vakiinnuttanut paikkansa merkittävänä toimijana Itämeren alueella.

Tammikuussa Renta Groupin hallituksen puheenjohtajaksi nimitettiin Andrew Studdert, joka oli toiminut osana Renta Groupin hallitusta edellisestä huhtikuusta lähtien.

Maalis-huhtikuussa tiedotettiin yrityskaupoista niin Norjassa, Ruotsissa, Suomessa kuin Tanskassa, joiden myötä Rentan vuokraamoverkosto laajeni entisestään.

Toukokuussa 2023 julkaistiin Renta Groupin ensimmäinen kestävän kehityksen raportti, jossa avattiin Rentan toiminnan vaikutuksia, ESG-strategiaa ja tapoja, joilla Renta aikoo lunastaa lupauksensa tulla koko alan esikuvaksi vastuullisessa konevuokrauksessa.

Heinäkuussa ESG-strategian toteutumista johtamaan nimitettiin uuteen Head of Sustainability -rooliin Rebecca Långström.

Kesä toi mukanaan myös ”Large Rental Company of the Year” -palkinnon European Rental Awardseissa. Perusteluiksi tuomaristo nosti merkittävän kasvun, kannattavuuden parantamisen ja uusille markkina-alueille laajentumisen.

Konserninjohtaja Kari Aulasmaa lausui palkinnon kuvastavan koko Rentan tiimin kovaa työtä, sitoutumista, ammattimaisuutta sekä asiakaskeskeistä lähestymistä.

Rentan verkosto sekä osaaminen jatkoivat kasvuaan uusien yritysostojen myötä myös kesällä ja syksyllä. Norjassa Mylift-yhtiön kahdeksan toimipistettä ja yli 200 työntekijää vahvistivat Rentan tarjontaa entisestään erityisesti työmaatilojen ja telineiden osalta. Suomessa Renta sai yrityskauppojen myötä uutta osaamista olosuhdehallintaan ja erikoispumppaukseen liittyen.

Myös Rentan digitaaliset kyvykkyydet kasvoivat, uusia toiminnallisuuksia lisättiin Renta Easyyn ja loppuvuodesta 2023 julkaistiin strategiset kumppanuudet koskien työmaan sähköverkkoa etänä valvovaa Spine järjestelmää sekä pienten koneiden sijainti- ja käyttödatan digitalisoivaa Hilti Runtime Tag -älytunnistetta.

Molemmat näistä liittyvät tulevaisuuden vuokrauskokemukseen, jossa asiakas pääsee hyödyntämään todellisen, reaaliaikaisen käyttödatan tarjoamaa potentiaalia ja täysin uudenlaisia palveluita.

Useiden tekijöiden kuten korkotason nousun, rakentamisen kysynnän hiipumisen ja yleisen epävarmuuden vuoksi vuokrausmarkkina kokonaisuutena näytti vuoden lopussa hidastumisen merkkejä – joiden vaikutukset Renta joutuu tulevana vuonna kohtaamaan.

Asema kiristyvässä kilpailussa on kuitenkin vahva. Renta jatkaa edelleen toimialan tiennäyttäjänä ja tukeutuu niihin kivijalkoihin mihin tähänkin asti: asiakkaan ymmärtämiseen, yrittäjämäiseen otteeseen, luotettavuuteen ja innovatiivisuuteen.

Vuoteen 2024 edettäessä Rentalla oli yli 2000 työntekijää kahdeksassa maassa ja yli 170 toimipisteessä.

 

2022 – STRATEGIAN MUKAISTA KASVUA JA VASTUULLISUUDEN PAINOTUSTA

 

Vuosi 2022 oli Rentalle jälleen kiireinen niin ”vanhojen” kuin uusien markkina-alueiden osalta. Vuokraamoverkosto laajeni keväällä itäisessä Norjassa vahvan Utleisentretin hankinnalla.

Kesällä 2022 Renta tiedotti 13 toimipisteen ja yli 100 työntekijän voimin Latviassa, Liettuassa, Virossa ja Puolassa toimivan Uprentin hankinnasta. Tämä kauppa toi konserniin myös erityisosaamista pumppauksen ja rakentamisen vedenhallinnan osa-alueelta.

Tanskassa Renta hankki Kööpenhaminan, Esbjergin ja Aarhusin aluella 5 toimipisteen ja yli 90 työntekijän voimin toimivan Lohke Materielutlejning A/S -konevuokraamon.

L&E Maskin -konevuokraamon hankinta puolestaan toi Rentalle aseman Pohjois-Ruotsissa. Ruotsin vuokraamoverkosto kasvoi näin jo 50 toimipisteen laajuiseksi.

Rentan toiminnassa korostui vuonna 2022 entistä vahvemmin vastuullisuus ja niin ekologinen, sosiaalinen kuin taloudellinen kestävä kehitys.

Konevuokraus edistää jo perusidealtaan resurssiviisasta kiertotaloutta, mutta Rentalla tehtiin vuonna 2022 monia erilaisia kestävyyttä entisestään parantavia toimenpiteitä. Nämä liittyvät mm päästöttömiin koneinvestointeihin, jätteiden lajitteluun, kalvomuovien käyttöön, käyttöasteiden ja huoltoprosessien parantamiseen, työturvallisuuteen, turvallisuuskoulutuksiin, henkilöstön hyvinvointiin ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen esimerkiksi paikallisen liikunnan tuen kautta.

Renta nosti myös viestinnässä vahvasti vastuullisuutta esiin. Renta Future TV keskusteluohjelmassa Rentan omat asiantuntijat ruotivat erilaisten teemojen kuten tulevaisuuden koneiden, osaajapulan ja teknologioiden kysymyksiä. Mukana oli myös konevalmistajien, järjestöjen, koulutuksen ja tutkimuksen edustajia. Sarja oli huikea menestys.

Rentan tehtävänä on tarjota asiakkailleen ratkaisuja, joilla työt saadaan suoritettua tehokkaasti, turvallisesti ja resurssien kannalta viisaasti.

Vuonna 2022 Rentalla käynnistettiin myös ESG-strategian laatiminen ja kestävän kehityksen raportointiin valmistautuminen.

Laajentumisen myötä Rentan asema koko Pohjois-Euroopassa ja Itämeren alueella on merkittävä. Asiakkaita palveli vuoden 2022 lopussa jo yli 1500 renttaajaa 135 eri toimipisteessä.

 

 

2021 – RENTA-KONSERNIN UUDEN AIKAKAUDEN AATTO

Vuonna 2021 Renta kasvatti voimakkaasti täyssähköisten koneiden osuutta kalustosta aiemmin solmitun Green Deal -sitoumuksen mukaisesti.

Lähes 100% vuonna hankituista henkilönostimista oli täysin sähkökäyttöisiä. Renta Suomen kalustoon saapuivat myös ensimmäiset täyssähköiset pyöräkuormaajat.

Renta sitoutui myös kalvomuovien kulutuksen vähentämiseen ja kierrätysasteen kasvattamiseen tähtäämään Rakentamisen muovit green deal -sopimus 2020-2027:een.

Vuokraamoverkosto laajentui uusille alueille. Renta Norway AS hankki esimerkiksi Pohjois-Norjassa 8 vuokraamon ja Oslossa telinepalveluiden voimin palvelleen Byggesystemer Norgen AS:n koko osakekannan.

Rentan tarinassa vuosi 2021 merkitsi myös erään luvun ja aikakauden päätöstä, kun alusta saakka pääomistajana toiminut Intera Fund II ja uusi omistaja, eurooppalainen pääomasijoittaja IK Partners tiedottivat Renta Groupin osakkeita koskevasta kaupasta.

Konserninjohtaja Kari Aulasmaa kiitti Interaa poikkeuksellisesta matkasta modernin, johtavan toimijan luomiseksi Itämeren alueen vuokrausmarkkinoille.

Aulasmaa myös painotti IK:n kansainvälisen verkoston merkitystä kumppanuudelle, ja totesi edessä olevan paljon työtä digitaalisten ja vastuullisten vuokrauspalveluiden kehittämisessä, maantieteellisen vuokrausverkoston laajentamisen lisäksi.

Vuoden 2021 lopussa Renta oli kasvanut yli 1000 henkilöä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Puolassa työllistäväksi lähes 300 miljoonan euron liikevaihdon konserniksi.

 

“Tavoite on, että Rentan ihmisillä on hyvä olla, ja meille halutaan töihin. Se heijastuu väistämättä asiakkaan suuntaan, ja todennäköisesti myös asiakkaalla on silloin hyvä olla. Se johtaa niihin markkinaosuuksiin, mihin se sitten johtaakaan”

 

– Kari Aulasmaa, CEO

2020 – RENTA KASVOI MYÖS KORONAVUONNA

Koronapandemia pakotti koko maailman mukautumaan poikkeustilaan. Renta reagoi tilanteisiin lisäämällä etätyötä ja vähentämällä kontakteja vuokraamoissa.

Koronapandemialla oli konkreettisia seurauksia myös Rentan palveluihin. Työmaatiloissa vaadittiin pienempiä henkilömääriä per yksikkö. Renta rakensi esimerkiksi myös läpiajettavia, osastoituja koronatestauspisteitä.

Etäyhteyksien käyttö ja tarve kasvoi räjähdysmäisesti. Loppuvuodesta 2020 Renta lanseerasi valmiilla IT-ratkaisuilla ja yhteyksillä varustetut ja kalustetut älykkäät työmaatilat.

6.huhtikuuta 2020 avattiin Puolan ensimmäinen Renta konevuokraamo Katowicessa. Muutamien viikkojen päästä avattiin myös Krakovan ja Wroclawin vuokraamot.

Vuoden 2020 lopussa Rentalla oli Norjassa 7, Puolassa 3 ja Suomessa 29 toimipistettä.

Ruotsin verkosto oli kasvanut jo 41 Renta konevuokraamon laajuiseksi. Jokaisella Ruotsin Renta vuokraamolla oli hallussaan ISO 9001 ja ISO 14001 sertifikaatit.

Epävarmoista ajoista huolimatta Rentan vuosi 2020 oli varsin menestyksekäs.

 

2019 – RENTA-BRÄNDI VAHVISTUU JA UUDET INNOVAATIOT MULLISTAVAT TOIMIALAA

2019 keväällä käynnistyi Ruotsin ja Norjan yhtiöiden siirtymä Renta-brändin alle. Yhteinen Renta-logo, oranssi värimaailma sekä muut visuaaliset tunnukset rakensivat yhteishenkeä ja helpottivat yhteistoimintaa. Ruotsissa Renta oli esimerkiksi mukana Tukholman E4 ohitustien työmaalla, jossa hyödynnettiin norjalaista erikoisnostinkalustoa.

Ruotsin vuokraamoverkosto kasvoi sekä orgaanisesti, että yritysostojen kautta. Rentan ruotsalainen tytäryhtiö hankki esimerkiksi Jönköpingissä toimineen JRent AB:n koko osakekannan.

Suomessa Renta Group -konserniin tammikuusta 2018 kuulunut Suomen Työmaapalvelut Oy fuusioitui osaksi Renta Oy:tä. Toiminta samassa yhtiössä ja yhden brändin alla toi selkeyttä tarjontaan ja mahdollisti työmaapalveluiden maantieteellisen laajentumisen.

Syyskuussa 2019 Renta Group Oy perusti tytäryhtiön Puolaan, ja nimitti Puolan maajohtajaksi sekä konsernin johtoryhmän jäseneksi Tomasz Walawenderin.

2019 Renta otti isoja askelia digitalisaation saralla, tekoälyä, virtuaalitodellisuutta ja koneiden telematiikkatietoja hyödyntäen.

Alkuvuodesta julkaistiin uusi versio Renta Easy -sovelluksesta. 2019 aikana otettiin käyttöön myös Renta Modules sekä Renta Visuals. Näiden työmaatilojen suunnitteluun sekä visualisointiin kehitettyjen työkalujen takana on Rentan omasta henkilöstöstä sekä kumppaniverkostosta koostuva DigiOffice -tiimi.

Vuoden 2019 lopussa neljässä maassa työskenteli jo lähes 700 renttaajaa.

 

2018 – RENTA LAAJENEE RUOTSIIN JA NORJAAN

2018 alkuvuodesta Renta jatkoi laajentumista sekä maantieteellisesti että palveluvalikoimaltaan.

Tammikuussa Renta Group osti Suomen Työmaapalveluiden koko osakekannan, vahvistaen osaamistaan kokonaisvaltaisena työmaapalveluiden tarjoajana. Kauppa toi yhtiöön lisää työmaasähköistyksen, olosuhteiden hallinnan sekä työmaatilojen suunnittelu-, asennus- ja asiantuntijapalveluiden osaamista.

Kansainvälistymistä oli valmisteltu jo edellisestä syksystä. Huhtikuussa 2018 tiedotettiin ruotsalaisen yleiskonevuokraamo Stål & Hyr Group AB:n koko osakekannan ostosta.  Vuonna 1979 perustetun yhtiön 12 vuokraamoa Ruotsin länsirannikolla ja Luoteis-Skånessa antoivat Rentalle jalansijan kasvulle Ruotsin tärkeillä vuokramarkkinoilla.

 

 

 

Elokuussa 2018 Stål & Hyr allekirjoitti sopimuksen Keski-Ruotsin alueella toimivan Hyrcenter I Nerike AB:n koko osakekannan ostamisesta. Kaupan myötä vuokraamoiden määrä kasvoi kuudella ja verkosto laajeni kattamaan Keski-Ruotsin isojen järvien välisen seudun.

Marraskuussa Stål & Hyr osti Aros Hyresmaskiner AB:n koko osakekannan ja täten verkosto laajentui myös kattamaan Tukholman alueen.

Tavoitteena on laajentua valtakunnalliseksi toimijaksi myös Ruotsissa kahden vuoden aikana.

 

Lokakuussa 2018 tiedotettiin norjalaisen yleiskonevuokraamon Flexleie AS:n koko osakekannan ostosta. Stål & Hyr Groupin tavoin Flexleie jakaa Rentan paikallisuuteen ja asiakaslähtöisyyteen nojaavan yrityskulttuurin.

Yhtiöllä oli 5 vuokraamoa Norjan länsirannikolla, Oslon alueella ja Pohjois-Norjassa sekä yksi vuokraamo Ruotsin puolella, Tukholman seudulla. Lähivuosien tavoite on laajentua valtakunnalliseksi toimijaksi myös Norjassa.

 

 

2017 – KASVUA JA INNOVAATIOITA

Suomen vuokraamoverkostoa kasvatettiin voimakkaasti kevään 2016 ja kevään 2018 välillä. Merkittäviä askelia tällä matkalla olivat SSR Groupin (nykyisin Pallas Rakennus Oy:n) kaluston ulkoistaminen Rentalle ja siihen liittyvä pitkäaikainen yhteistyösopimus.

Rakennusalan markkinatilanne oli Rentalle otollinen, ja toiminnan laajentumisen ajoitus onnistui erinomaisesti. Yhtiö kasvoi Suomessa selkeästi sekä suunnitelmia että markkinoita nopeammin. Samalla Renta valmisteli kansainvälistymistä ja kehitti organisaatiotaan kaikilla tasoilla.

  • Kesäkuussa 2017 julkaistiin ensimmäinen versio Renta Easy -vuokraus- ja kalustonhallintasovelluksesta. Sovelluksen avulla asiakas näkee vuokralla olevan kaluston työmaittain sekä hoitaa kaluston tilaukset, palautukset sekä huolto- ja tankkauspalveluiden tilauksen
  • Syksyllä 2017 kaikki brändit yhdenmukaistettiin ja Telinekympin brändistä tuli Renta Telineet.
  • Työmaatilojen tuotantokapasiteetti tuplaantui alkuperäisestä kasvun kiihdyttämiseksi.
  • Renta Telineiden toiminta-alue saatiin kasvatettua Suomen suurimpiin kaupunkeihin.

 

Renta - työmaatilat

 

2016 – ALUSTA SUOMEN VUOKRAAMOVERKOSTOLLE

Varsinainen liiketoiminta luotiin kolmen tunnetun suomalaisen yrityksen liiketoimintojen pohjalle. Uuden yhtiön osaksi ostettiin:

 

  • 2005 perustettu Kymppi-Yhtiöt Oy, mukaan lukien tunnetut tytäryhtiöt kuten teline- ja sääsuojien vuokrauksesta tunnettu Telinekymppi Oy
  • 1993 perustetun Jasoca Oy:n työmaatilojen vuokraustoiminta
  • 2015 perustettu yleiskonevuokraamo Kehä-Kone Oy

Näiden yhtiöiden liiketoiminta tarjosi alustan tulevan yhtiön kehittämiselle ja orgaaniselle kasvulle. Yhtiöiden arvomaailma, toimintakulttuuri ja vahva alueellinen markkina-asema sopivat yhteen Rentan arvojen ja vision kanssa.

Kaikissa kaupoissa ostettujen yhtiöiden omistajat ja avainhenkilöt siirtyivät Rentan palvelukseen myös omistajina. Tämä on ollut Rentalle tärkeä arvo alusta alkaen – vuoden 2018 lopussa noin kolmasosa Rentan työntekijöistä kuuluu myös yrityksen omistajiin.

Rentan brändi lanseerattiin markkinoille huhtikuussa 2016. Konserniyhtiön nimeksi tuli tässä vaiheessa Renta Group Oy.

 

 

2015 – PÄÄTÖS UUDENLAISESTA KONEVUOKRAAMOSTA

Vuonna 2015 pieni joukko kokeneita rakennuskone- ja laitevuokrauksen ammattilaisia teki yhdessä pääomasijoittaja Intera Partnersin kanssa päätöksen uudenlaisen vuokraamokonseptin luomisesta. Tavoitteena oli tulla merkittäväksi tekijäksi koko Itämeren alueen markkinoilla. Rentan perustajat totesivat, että alueella oli selkeä tilaus uudentyyppiselle toimijalle.

Rentaa lähdettiin alusta asti rakentamaan arvomaailmalle, joka pohjautuu asiakkaan ymmärtämiseen, yrittäjähenkisyyteen, luotettavuuteen ja innovatiivisuuteen. Rentan strategia ja sen käytännön toteutus on nojautunut näihin arvoihin tähän päivään saakka.