Renta Group

Renta Group Oy on suomalainen vuonna 2016 toimintansa aloittanut rakennuskoneita ja -laitteita vuokraava yhtiö. Renta toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Puolassa yli 700 työntekijän voimin 75 toimipaikan verkostolla. Vuokrattavan kaluston tarjoama kattaa laajasti työmailla käytettävät koneet ja laitteet sekä niihin liittyvät palvelut. Rakennuskoneiden lisäksi yhtiö tarjoaa työmaatilat, teline- ja sääsuojauspalvelut sekä rakentamiseen liittyvät työmaapalvelut.


Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Puolassa


75 vuokraamoa


yli 700 työntekijää

Me olemme luottamuksesi arvoisia ammattilaisia

Paikallisuus on toimintamme ytimessä. Paikalliset vuokraamot tuntevat asiakkaan parhaiten. Rentan vuokraamoilla on lupa ja luottamus tehdä päätöksiä ja ratkaista asiakkaan toiveet paikallisella otteella sekä yrittäjämäisellä asenteella.

Toimimme ketterällä ja kevyellä yritysrakenteella. Pyrimme jatkuvasti tekemään vuokraamisesta asiakkaalle helpompaa ja kehittämään siihen uusia ratkaisuja. Menestymme luottamukseen, avoimuuteen ja kunnioitukseen perustuvalla kulttuurilla. Rentalla ihmiset tulevat ensin – tämä koskee yhtä lailla asiakkaita ja renttaajia kuin kaikkia kumppaneitamme.

Näiden arvojen varaan Renta on perustettu. Näiden arvojen varassa menestymme myös tulevaisuudessa.

Uskomme, että tapamme työskennellä asiakkaiden kanssa tekee meistä houkuttelevimman vuokrakumppanin Itämeren alueella.

Paikallinen – Luotettava – Innovatiivinen – Asiakasta ymmärtävä – Yrittäjämäinen

Renttaajien omistama.

 

Vastaan aina, että meidän tavoitteena on yksinkertaisesti luoda hyvä yhtiö.”

Kari Aulasmaa, CEO

KOLMEN MAAN VUOKRAAMOVERKOSTO KOLMESSA VUODESSA – Rentan tarina tähän saakka

2015 – Päätös uudenlaisesta konevuokraamosta

Renta on nuori yritys, mutta kolmeen vuoteen on mahtunut enemmän tapahtumia kuin monella yrityksellä kolmeenkymmeneen vuoteen.

Vuonna 2015 pieni joukko kokeneita rakennuskone- ja laitevuokrauksen ammattilaisia teki yhdessä pääomasijoittaja Intera Partnersin kanssa päätöksen uudenlaisen vuokraamokonseptin luomisesta. Tavoitteena oli tulla merkittäväksi tekijäksi koko Itämeren alueen markkinoilla. Rentan perustajat totesivat, että alueella oli selkeä tilaus uudentyyppiselle toimijalle.

Rentaa lähdettiin alusta asti rakentamaan arvomaailmalle, joka pohjautuu asiakkaan ymmärtämiseen, yrittäjähenkisyyteen, luotettavuuteen ja innovatiivisuuteen. Rentan strategia ja sen käytännön toteutus on nojautunut näihin arvoihin tähän päivään saakka.

“Tavoite on, että Rentan ihmisillä on hyvä olla, ja meille halutaan töihin. Se heijastuu väistämättä asiakkaan suuntaan, ja todennäköisesti myös asiakkaalla on silloin hyvä olla. Se johtaa niihin markkinaosuuksiin, mihin se sitten johtaakaan”

Kari Aulasmaa, CEO

2016 – Alusta Suomen vuokraamoverkostolle

Varsinainen liiketoiminta luotiin kolmen tunnetun suomalaisen yrityksen liiketoimintojen pohjalle. Uuden yhtiön osaksi ostettiin:

  • 2005 perustettu Kymppi-Yhtiöt Oy, mukaan lukien tunnetut tytäryhtiöt kuten teline- ja sääsuojien vuokrauksesta tunnettu Telinekymppi Oy
  • 1993 perustetun Jasoca Oy:n työmaatilojen vuokraustoiminta
  • 2015 perustettu yleiskonevuokraamo Kehä-Kone Oy

Näiden yhtiöiden liiketoiminta tarjosi alustan tulevan yhtiön kehittämiselle ja orgaaniselle kasvulle. Yhtiöiden arvomaailma, toimintakulttuuri ja vahva alueellinen markkina-asema sopivat yhteen Rentan arvojen ja vision kanssa.

Kaikissa kaupoissa ostettujen yhtiöiden omistajat ja avainhenkilöt siirtyivät Rentan palvelukseen myös omistajina. Tämä on ollut Rentalle tärkeä arvo alusta alkaen – vuoden 2018 lopussa noin kolmasosa Rentan työntekijöistä kuuluu myös yrityksen omistajiin.

Rentan brändi lanseerattiin markkinoille huhtikuussa 2016. Konserniyhtiön nimeksi tuli tässä vaiheessa Renta Group Oy.

 

2017 – Kasvua ja innovaatioita

Suomen vuokraamoverkostoa kasvatettiin voimakkaasti kevään 2016 ja kevään 2018 välillä. Merkittäviä askelia tällä matkalla olivat SSR Groupin (nykyisin Pallas Rakennus Oy:n) kaluston ulkoistaminen Rentalle ja siihen liittyvä pitkäaikainen yhteistyösopimus.

Rakennusalan markkinatilanne oli Rentalle otollinen, ja toiminnan laajentumisen ajoitus onnistui erinomaisesti. Yhtiö kasvoi Suomessa selkeästi sekä suunnitelmia että markkinoita nopeammin. Samalla Renta valmisteli kansainvälistymistä ja kehitti organisaatiotaan kaikilla tasoilla.

  • Kesäkuussa 2017 julkaistiin ensimmäinen versio Renta Easy -vuokraus- ja kalustonhallintasovelluksesta. Sovelluksen avulla asiakas näkee vuokralla olevan kaluston työmaittain sekä hoitaa kaluston tilaukset, palautukset sekä huolto- ja tankkauspalveluiden tilauksen
  • Syksyllä 2017 kaikki brändit yhdenmukaistettiin ja Telinekympin brändistä tuli Renta Telineet.
  • Työmaatilojen tuotantokapasiteetti tuplaantui alkuperäisestä kasvun kiihdyttämiseksi.
  • Renta Telineiden toiminta-alue saatiin kasvatettua Suomen suurimpiin kaupunkeihin.

 

2018 – Renta laajenee Ruotsiin ja Norjaan

2018 alkuvuodesta Renta jatkoi laajentumista sekä maantieteellisesti että palveluvalikoimaltaan.

Tammikuussa Renta Group osti Suomen Työmaapalveluiden koko osakekannan, vahvistaen osaamistaan kokonaisvaltaisena työmaapalveluiden tarjoajana. Kauppa toi yhtiöön lisää työmaasähköistyksen, olosuhteiden hallinnan sekä työmaatilojen suunnittelu-, asennus- ja asiantuntijapalveluiden osaamista.

Kansainvälistymistä oli valmisteltu jo edellisestä syksystä. Huhtikuussa 2018 tiedotettiin ruotsalaisen yleiskonevuokraamo Stål & Hyr Group AB:n koko osakekannan ostosta.  Vuonna 1979 perustetun yhtiön 12 vuokraamoa Ruotsin länsirannikolla ja Luoteis-Skånessa antoivat Rentalle jalansijan kasvulle Ruotsin tärkeillä vuokramarkkinoilla.

Elokuussa 2018 Stål & Hyr allekirjoitti sopimuksen Keski-Ruotsin alueella toimivan Hyrcenter I Nerike AB:n koko osakekannan ostamisesta. Kaupan myötä vuokraamoiden määrä kasvoi kuudella ja verkosto laajeni kattamaan Keski-Ruotsin isojen järvien välisen seudun.

Marraskuussa Stål & Hyr osti Aros Hyresmaskiner AB:n koko osakekannan ja täten verkosto laajentui myös kattamaan Tukholman alueen.

Tavoitteena on laajentua valtakunnalliseksi toimijaksi myös Ruotsissa kahden vuoden aikana.

Lokakuussa 2018 tiedotettiin norjalaisen yleiskonevuokraamon Flexleie AS:n koko osakekannan ostosta. Stål & Hyr Groupin tavoin Flexleie jakaa Rentan paikallisuuteen ja asiakaslähtöisyyteen nojaavan yrityskulttuurin.

Yhtiöllä on 5 vuokraamoa Norjan länsirannikolla, Oslon alueella ja Pohjois-Norjassa sekä yksi vuokraamo Ruotsin puolella, Tukholman seudulla. Lähivuosien tavoite on laajentua valtakunnalliseksi toimijaksi myös Norjassa.

Rentan brändi on tarkoitus ottaa aikanaan käyttöön koko Ruotsin ja Norjan vuokraamoverkostossa erillisen suunnitelman mukaisesti.

 

Tulevaisuus – Tavoitteena Itämeren markkinat

Loppuvuodesta 2018 Renta toimii Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa yli 450 työntekijän voimin 58 toimipaikan verkostolla. Rentasta on kasvanut pohjoismainen yhtiö. Voimakkaasta kasvusta ja laajentumisesta huolimatta arvomaailma ja kulttuuri ovat säilyneet ennallaan ja toiminnan ytimessä.

Renta on yrityksenä suomalaisten konevuokraajien perustama. Tavoitteena oli perustaa innovatiivinen ja asiakkaita lähellä oleva konevuokraamoketju, jossa paikallisiin työntekijöihin luotetaan ja annetaan valtuudet tehdä päätöksiä paikallisella otteella.

Verkoston vauhdikas kasvu ei ole johtanut alkuperäisen idean ja arvojen hämärtymiseen. Asiakkaan ymmärtäminen, yrittäjähenkisyys, luotettavuus ja innovatiivisuus ovat yhtä tärkeitä kuin tarinan alussa.

Konevuokraus on vahvasti paikallista liiketoimintaa. Tämän asian syvällinen ymmärrys erottaa meidät kilpailijoista nyt ja tulevaisuudessa.

Renttaajat

“Siellä, missä rakennetaan ja luodaan uutta. Siellä, missä korjataan ja parannetaan olemassa olevaa. Siellä, missä arki on kovaa työtä ja sään piiskaamia päiviä. Siellä missä sinä olet. Sieltä löydät meidätkin.

Samalla puolella pöytää kanssasi istuen. Sinua kuunnellen. Varmistaen, että yhteistyö on sujuvaa ja mukavaa. Jos tarpeesi on selkeä, toteutamme sen. Jos tarvitset konsultaatiota, räätälöimme sinulle ratkaisun joka toimii.

Sanansa mittaisia. Sellaisia me olemme. Toimittaen aina sen minkä lupasimme. Tarvitsemasi koneet ja laitteet. Oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Kaupan päälle työrauha. Työturvallisuus. Hyvin nukutut yöt.

Toimialan kehittäjä ja suunnannäyttäjä. Siitä otamme vastuun. Nykyaikaista teknologiaa ja digitaalisuutta hyödyntäen. Parempia ja tehokkaampia työtapoja kehittäen. Asiakkaan arkea helpottamaan. Toimialaa muuttaen.

Yrittäjähenkisiä ammattilaisia. Ahkeria, aktiivisia ja luottamuksen arvoisia. Osaajia, jotka ymmärtävät kokonaisuuksia ja vievät asiat loppuun asti. Se on se, mitä meistä kerrotaan. Ja siksi meitä kehutaan ja suositellaan.”