Renta syynää muovin käyttöä ja kierrätystä

Konevuokraamo Renta on sitoutunut Rakentamisen muovit Green Deal -sopimukseen 2020-2027.

Muoveja käytetään rakentamisen toimitusketjussa ja rakentamisessa paljon. Syynä tähän ovat muovin tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet. Merkittävän osa muodostuu rakennustarvikkeiden pakkausmuoveista ja suojaukseen käytettävistä muovikalvoista.

Myös Renta on käyttänyt omassa toiminnassaan kalvomuoveja, esimerkiksi lähetysten ja varastoitavan materiaalin pakkauksessa. Rentan laajan verkoston ja asiakaskunnan vuoksi määrät ovat vuositasolla merkittäviä. Tämän vuoksi Renta on ottanut muovit tarkkaan syyniin ja sitoutunut niitä koskevaan Green Deal -sopimukseen.

Sitoumuksen mukaisesti Renta selvittää parhaillaan lähtötasoaan, jonka lisäksi ensimmäiset kierrätys- ja vaihtoehtoratkaisut kalvomuoveille on löydetty. Myös erilliskeräyksen jalkautus toimipisteille on jo hyvässä vauhdissa.

Oman henkilöstön koulutus ja perehdyttäminen muovien kierrätykseen on avainasemassa, minkä lisäksi Renta tulee jakamaan tietoa kestävämmistä toimintatavoista myös asiakkailleen.

”Olemme moderni ja vastuullinen konevuokraamo, mutta ainoastaan teoilla voimme todella lunastaa nämä lupaukset. Siksi rakentamisen muovien green dealiin sitoutuminen olikin Rentalle ilmiselvä valinta”, Rentan kaluston hallinta- ja kehityspäällikkö Jarmo Niskala perustelee.

Sitoumus on jatkumoa aiemmin julkaistulle panostukselle sähkökäyttöisiin rakennuskoneisiin. Konevuokraus edistää jo perusidealtaan kiertotaloutta, koska se mahdollistaa rakennuskoneiden tehokkaamman käyttöasteen niiden jakamisen myötä. Koko arvoketjussa tämä tarkoittaa vähemmän koneisiin sidottuja raaka-aineita, eli kestävämpää toimintaa.

Muovien käytön optimointi ja kierrätysasteen nostaminen tukevat niin ikään samoja tavoitteita – neitseellisten raaka-aineiden vähäisempää, kestävämpää käyttöä ja niiden arvon hyödyntämistä mahdollisimman pitkään.

”Tulemme jatkamaan jo aloitettua työtä muovijätteen määrän vähentämiseksi, syntyvän muovijätteen kierrättämiseksi ja vaihtoehtoisten ratkaisujen käyttöönottamiseksi, mutta nyt tehdyn sitoumuksen myötä voimme olla myös vauhdittamassa koko rakentamisen toimitusketjun kestävää muovien käyttöä”, Rentan Niskala summaa.

Rakentamisen muovit Green Deal -sopimus 2020-2027

 

Mikä? Vapaaehtoinen, rakentamisen muovien kiertotalouden vauhdittamiseen tähtäävä sopimus, johon yritykset voivat sitoutua. Konkreettinen toimi kohti valtion hiilineutraalisuus- ja kiertotaloustavoitteita. Sopimus on julkistettu joulukuussa 2020, ja sen ovat allekirjoittaneet ympäristöministeriö, kuntien puolesta Suomen Kuntaliitto ry sekä joukko elinkeinoelämän yhdistyksiä.

Miksi? Ominaisuuksiensa vuoksi muoveja käytetään paljon rakentamisen eri vaiheissa. Muovi jätteenä on merkittävä päästölähde. Vain kerran käytettynä muovin arvosta menetetään merkittävä osuus.

Mitä tavoitellaan? Konkreettisia, erityisesti kalvomuoveja koskevia toimenpiteitä; käytön optimointia, kierrätyksen ja uudelleenkäytön tehostamista, kierrätetyn materiaalin ja vaihtoehtoisten ratkaisujen osuuden kasvattamista. 

Lisätietoja antaa:  

 

Aiheesta lisää: https://sitoumus2050.fi/rakentamisen-muovit#/ 

Rentan sitoumus: https://sitoumus2050.fi/green-deal#//details/611514