Renta jatkaa laajentumista Ruotsissa

Rentan ruotsalainen tytäryhtiö Stål & Hyr Group Ab on 3.7.2018 allekirjoittanut ruotsalaisen konevuokraamon Hyrcenter I Nerike Ab:n koko osakekannan ostamista koskevan sopimuksen. Yhtiön omistavat yhtiön kolme avainhenkilöä, Peter Eklind, Tobias Wretefelt ja Lars-Erik Bergström. Jäsrjestelyssä samojen henkilöiden omistama WEBB Rental Örebro Ab:n koko osakekanta siirtyy Stål & Hyr Group Ab:n omistukseen. Kaupan myötä Renta-konsernin liikevaihdon (pro forma) 2018 arvioidaan olevan noin 124 MEUR:a. Kaupan on tarkoitus toteutua 31.8.2018 mennessä. Ennen lopullista kauppaa Stål & Hyr Group ja Hyrcenter jatkavat toimintaansa normaalisti erillisinä yhtiöinä.

Hyrcenter on vuonna 2010 perustettu Örebron ja Skaraborgin lääneissä toimiva yleiskonevuokraamo, jolla on vahva markkina-asema omalla toimialueellaan. Yhtiöllä on 6 vuokraamoa, joissa on yhteensä 41 työntekijää. Pääkonttori sijaitsee Kumlassa. Kesäkuun lopussa päättyvän tilikauden liikevaihdon arvioidaan olevan 139 MSEK. Hyrcenterin toimintamalli sekä kalusto- ja palvelutarjoama ovat hyvin yhteneväiset Rentan kanssa. Omistajilla ja avainhenkilöillä on pitkä kokemus toimialalla.

Stål & Hyr Group Ab:lle yrityskauppa on Renta -konserniin siirtymisen jälkeen strategian mukainen ensimmäinen askel valtakunnallisen vuokraamoverkoston rakentamisessa. Hyrcenterin verkosto täydentää hyvin Stål & Hyr Group:n toimintaa maantieteellisesti ilman päällekkäisyyksiä. Yhdessä perusteilla olevien uusien yksiköiden kanssa Hyrcenter -kaupan jälkeen Ruotsissa on toiminnassa 20 vuokraamoyksikköä. Tarkoituksena on jatkaa laajentumista edelleen ja luoda Ruotsin keskeiset alueet kattava verkosto kahdessa vuodessa.

Hyrcenterin siirtyy hallitusti siirtymäkauden jälkeen osaksi Stål & Hyr Group:ia. Brändivaihdos Rentaan tehdään hallitusti koko Ruotsin toiminnan osalta erillisen suunnitelman mukaisesti. Yhtiön omistajat ja avainhenkilöt jatkavat nykyisissä tehtävissään tehden kaupan yhteydessä merkittävät henkilökohtaiset sijoitukset Renta Group Oy:öön.

”Olen iloinen saadessani toivottaa Hyrcenterin ja WEBB Rentalin osaksi Stål & Hyr Group:a ja Renta -perhettä. Yrityskulttuurimme ja paikallisuuteen perustuva toimintamallimme ovat samanlaiset ja yhtiömme sopivat erinomaisesti yhteen. Hyrcenterin verkosto kattaa hyvin Keski-Ruotsin tärkeän markkina-alueen, ja on meille luonnollinen askel kohti maanlaajuista vuokraamoverkostoa. Työntekijämme saavat uusia kollegoja, ja oppimalla toisiltamme voimme rakentaa entistä vahvemman yhtiön”, kertoo Stål & Hyr Group Ab:n toimitusjohtaja Joacim Johansson.

Osapuolet ovat sopineet, etteivät julkaise kauppahintaa tai muita kauppaan liittyviä yksityiskohtia.

Lisätiedot:

Kari Aulasmaa
CEO
Renta Group Oy
+358 40 511 6445
kari.aulasmaa@renta.fi

Joacim Johansson
Toimitusjohtaja
Stål & Hyr Group AB
+46 70 104 07 00
joacim.johansson@stalhyrmaskiner.se

 

Renta Group Oy

Renta Group Oy on suomalainen vuonna 2016 toimintansa aloittanut rakennuskoneita ja -laitteita vuokraava yhtiö.  Renta toimii Suomessa ja Ruotsissa yli 350 työntekijän voimin 41 toimipaikan verkostolla. Yhtiön laajensi aiemmin tänä vuonna toimintansa Ruotsiin ostamalla Stål & Hyr Group Ab:n. Vuokrattavan kaluston tarjoama kattaa laajasti työmailla käytettävät koneet ja laitteet sekä niihin liittyvät palvelut. Vuokraamoverkoston lisäksi yhtiöllä on merkittävät teline- ja sääsuojauspalvelut sekä työmaapalvelut, jotka molemmat toimivat omien liiketoimintayhtiöiden kautta.

Lisää Rentasta: www.renta.fi/yritys