Rakentaminen sujuvaksi työmaapalveluilla

Rakennustyömaiden arkeen kuuluu tavallisesti pääurakoitsijan lisäksi joukko aliurakoitsijoita. Mitä suuremmasta työmaasta on kyse, sitä useampi yritys toimii samalla työmaalla. Tässä kokonaisuudessa työmaapalveluilla on yhä suurempi merkitys.

Teksti: Ilkka Nousiainen | Kuvat: Renta &  Ilkka Nousiainen

 

Suomen Työmaapalvelut Oy fuusioitui osaksi Renta Oy:tä 1.4.2019. Fuusion myötä Rentan palvelutarjonta on monipuolistunut ja yhdenluukun periaate on entistäkin helpompaa asiakkaalle.

”Työmaapalvelut täydentää erinomaisella tavalla työkoneiden ja muun kaluston vuokrausta. Nyt olemme täyden palvelun talo ja yhteistyökumppani kaiken kokoisilla rakennustyömailla. Me suunnittelemme, asennamme ja ylläpidämme työmaakalustoa rakennusprojektin koko elinkaaren ajan. Sähköistys, lämmitys ja monet erikoisratkaisut ovat keskeinen osa ammattitaitoista työmaapalveluamme”, Renta Työmaapalveluiden tuotelinjapäällikkö Antero Anttila linjaa.

 

Joustoja toiveiden mukaan

 

On sanomattakin selvää, että työmaapalveluiden tarkoitus on auttaa, tukea ja helpottaa rakentajien omaa työtä. Turvallisuus ja toimivuus kulkevat punaisena lankana kaikessa työmaainfran rakentamisessa ja ylläpidossa. Isoilla työmailla joustavuus työvaiheiden muuttuessa on tärkeää jo pelkästään aikataulusyistä. Onhan tunnettua, että rakennushankkeet eivät saa myöhästyä.

Työmaapalveluista on tullut yhä tärkeämpi työmaiden tukitoimi, rakentajien työn helpottaja ja jopa mahdollistaja. Sekin on ammattitaitoa, että tukitoimet rakennetaan niin, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa rakentajille.

”Hyvä suunnittelu asiakkaiden toiveet huomioon ottaen on ensiarvoisen tärkeää. Me kuuntelemme tilaajien toiveita herkällä korvalla ja tuomme esille omat ehdotuksemme kulloiseenkin tilanteeseen. Meille joustavuus on osa ammattitaitoa, koska tehtävämme on luoda työmaalle turvalliset, oikein mitoitetut ja toimivat olosuhteet”, Anttila sanoo.

 

Työmaapalveluissa oikea asenne ja asiakaslähtöisyys ovat osa ammattitaitoa, sähkösuunnittelija Jani Puisto ja
tuotelinjapäällikkö Antero Anttila sanovat.

 

Anttilan mielestä ammattitaitoa on myös oikea asenne. Samalla asenteella on hänen mukaansa tartuttava niin yhden päivän kuin neljän vuoden mittaiseen projektiin. Toisin sanoen liian pieniä tai vähäpätöisiä työmaita ei ole. Anttila tähdentää, että Rentassa on kokemusta ja asiantuntemusta joka lähtöön.

Renta pystyy ehdottamaan ja toimittamaan jokaiselle työmaalle oikean kaluston. Anttila pitää tärkeänä, että jokaiselle työmaalle tarjotaan oikein mitoitettua kalustoa. Väärin suunniteltu ja ylimitoitettu kalusto on hänen mukaansa aina virhe.

”Kun emme elä täydellisessä maailmassa, on tärkeää, että mahdolliset omat virheet myönnetään ja korjataan. Onnistumisista on helppo iloita yhdessä asiakkaiden kanssa.”

 

Renta fakta

 

Suomen Työmaapalvelut Oy on tammikuusta 2018 asti ollut osa Renta Group -konsernia.

1.4.2019 STP Oy fuusioitui osaksi Renta Oy:ta.