Olosuhteidenhallinta varmistaa rakentamisen onnistumisen

Nykyaikaisen rakentamiseen kuuluvat olosuhteiden hallinta sekä niiden mittaus ja dokumentointi. Nämä vaikuttavat rakentamisen turvallisuuteen ja laatuun sekä rakennuksen käytettävyyteen. Rakennusliike Konttinen Oy ja Renta Oy tekevät olosuhteiden hallinnan suunnittelussa ja toteutuksessa tuloksellista yhteistyötä.

Olosuhteiden hallintaan kuuluu rakennusaikaisen lämpötilan, kosteuden ja pölynhallinta. Tällä voidaan vaikuttaa rakentamisen laatuun, aikatauluun, työturvallisuuteen ja kustannuksiin.
Rakennusliike Konttisen ja Rentan yhteistyö rakennusolosuhteiden hallinnassa alkoi vuonna 2019. Silloisessa hankkeessa yritykset yhdessä miettivät, miten rakennuskohteiden olosuhteet pitäisi jo tarjousvaiheessa ottaa huomioon.

Yritysten uusin yhteistyökohde on Puijonlaaksossa rakenteilla oleva Sinikellon päiväkoti, jonka työmaalla on toteutettu olosuhteiden hallintaa. KVR-urakkana tehtävän rakennuksen rakennuttaja on Kuopion Tilapalvelut, jonka hallinnassa on valtaosa Kuopion kaupungin omistamista kiinteistöistä ja toimitiloista. Hirsirakennuksen koko on noin 2 700 neliötä ja se on suunniteltu noin 200 lapselle.

Rakentaminen nopeutuu, kustannukset hallinnassa
Työmaalla olosuhteiden hallintaan sisältyy tavanomaisesti työmaa-alueen jakamista osastoihin, tarvittavan kaluston optimaalista sijoittelua sekä ilmanlaadun pölypitoisuuden, lämpötilan ja suhteellisen kosteuden seurantaa. Rakennusliike Konttisen työmaapäällikkö Ville Väisänen painottaa olosuhteiden hallintaa niin Sinikellon rakentamisessa kuin muissakin hankkeissa: – Optimaalinen lämpötila ja hallittu ilmankierto vaikuttavat myös esimerkiksi betonipintojen pinnoitustöiden aikatauluun, vaikka jokainen rakennuskohde on yksilöllinen. Kun kosteus-, puhtaus- ja lämpöolosuhteet ovat ihanteelliset, tilat voidaan luovuttaa tilaajalle tavallista aikaisemmin. Rakentamisen läpimenoaika on lyhyempi ja olosuhdehallinnan kustannukset saadaan sitä kautta takaisin.

Sisäilmaa kierrättämällä H-luokitetun suodatuksen kautta minimissään kolminkertaisena ja olosuhdeseurantaa hyödyntämällä saadaan pinnoittamiseen optimaaliset olot. Jos ne muuttuvat, tilanteeseen voidaan reagoida nopeasti. Tallennuksen avulla kohteen tiedot ovat tarvittaessa käytössä myöhemmin.

Rakennusliike Konttisen Eemeli Musakka on yksi Sinikellon päiväkodin rakentajista. Olosuhteiden hallinta vaikuttaa työmaan turvallisuuteen sekä rakentamisen aikatauluun ja lopputulokseen.

 

Turvallinen toimitila rakentajille ja käyttäjille
Työturvallisuuslaki velvoittaa yrityksiä huolehtimaan työntekijöiden ja työympäristön turvallisuudesta. Olosuhteiden hallinnan perusteina ovat lisäksi muun muassa Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta ja Työterveyslaitoksen säännökset. Kohteen olosuhdesuunnittelu aloitetaan piirustusten ja kohteen muiden suunnitelmien perusteella. Työmaan osastointi on otettava huomioon ja käytössä on oltava oikeanlainen kalusto. Myös työn tilaajan erityisvaatimukset otetaan aina tapauskohtaisesti huomioon.

Rakennusliike Konttisen toimitusjohtaja Janne Pääkkönen kertoo, että tilaajapuolella osataan ja pitääkin vaatia laadukasta rakentamista, jossa muun muassa työmaan olosuhteet ovat optimaaliset ja ne tarvittaessa dokumentoidaan. Seurantadokumentti ja mittausraportti säilytetään kymmenen vuotta.

– Rakennusaikainen olosuhde- ja pölynhallinta, sekä rakentamisen tarkka laadunvarmistus takaavat ensiluokkaisen lopputuloksen ja varmistavat, ettei rakentamisesta johtuvia häiriöitä tai haittoja tule myöhemmin rakennuksen käytön aikana esille.

– Meillä on aina tavoitteena rakentaa käyttäjiään pitkään ja monipuolisesti palveleva, muuntojoustava, terveellinen ja turvallinen toimitila, Pääkkönen sanoo. Pääkkönen muistuttaa myös, että hyvä työympäristö eli muun muassa olosuhteiden hallinta työntekijätkin huomioonottaen vaikuttaa myös koko alan vetovoimaan, kun mietitään nuorten työntekijöiden kouluttautumista ja rekrytointia.

Alipaineistajilla sisäilman laatu saadaan pidettyä työntekijöille turvallisena. Simo Damski (vas.) ja Ville Väisänen.

 

Kokonaispalvelua koko projektin ajan
Renta Oy on suomalainen, Pohjois-Euroopan alueella toimiva rakennuskoneita ja -laitteita vuokraava yhtiö, jolla on Suomessa 33 toimipaikkaa. – Rentalla on tarvittavat palvelut pölynhallintaan, kosteudenhallintaan sekä työmaan lämmittämiseen. Myös kuivaus sekä olosuhdeseuranta, rakenteiden kosteusmittaukset ja niiden raportointi kuuluvat kokonaisuuteen, Renta Oy:n aluemyyntipäällikkö Simo Damski esittelee. Rakennustyömaiden olosuhteiden hallinnan kokonaispalvelu etenee vaiheittain. Alkukartoituksella selvitetään järkevimmät energiamuodot hyvien olosuhteiden luomiseksi ja suunnittelulla määritellään muun muassa aikataulu, tarvittavan kalusto määrät ja tavoitearvot. Suunnittelumateriaali antaa myös asennukselle ohjeistuksen toteutusvaiheessa, mikä helpottaa myös työmaan toimintaa.

Palvelulla varmistetaan se, että rakennustyömaa pysyy aikataulussa, työympäristö vakaana, materiaalit kunnossa ja lopputulos laadukkaana. Samalla minimoidaan jälkikorjauksien ja valmiin rakennuksen ongelmien mahdollisuudet. – Tarjoamme olosuhdehallintaa koko rakennusprojektin ajalle. Paras projekti ja lopputulos syntyy silloin kun pääsemme jo suunnitteluvaiheessa mukaan kartoittamaan sopivan ratkaisun, Damski sanoo.

Hirsirakenteinen Sinikellon päiväkoti on suunniteltu noin 200 lapselle.

 

Etäluenta ja dokumentointi tehostavat kokonaisuutta
Ylläpidon, olosuhdeseurannan ja mahdolliset muutostyöt Renta hoitaa kokonaispalveluna. Näihin töihin kuuluvat esimerkiksi suodattimien vaihdot, lämmitysjärjestelmien mahdolliset polttoainetäydennykset, projektin edellyttämät muutostyöt ja kalustonhallinta. Tarvittaessa Rentan olosuhteista vastaava henkilö tarjoaa konsultointiapua urakoitsijalle. Damski muistuttaa, että lämmön ja suhteellisen kosteuden tavoitearvojen toteutumisen mittaukset myös etäluettavilla mittalaitteilla ovat tärkeä osa kokonaisuuden onnistumista ja sen dokumentointia. Rentan vuokrauspalveluihin kuuluvat työmailla käytettävät koneet ja laitteet. Rakennuskoneiden lisäksi yhtiö tarjoaa työmaatilat, teline- ja sääsuojauspalvelut ja rakentamisen työmaapalvelut.

Datakeräimillä saadaan reaaliaikaista tietoa, jonka avulla
rakennustyömaan lämpötila, kosteus ja pöly pidetään hallinnassa.

 

 

Rakennusliike
Konttinen Oy Mestarinkatu 19
70700 Kuopio
Janne Pääkkönen, puh. 044 047 2877
janne.paakkonen@konttinen.fi
www.konttinen.fi

Renta Kuopio
Suvannontie 9
70780 Kuopio
Simo Damski, puh. 050 413 0769
simo.damski@renta.

 

 

Kirjoittaja: Savon XPress