Ohiko Oy on nyt Renta Pumps Suomi

Renta Pumps tarjoaa täyden palvelun ohipumppausta ja pohjaveden hallintaa Suomessa, Baltiassa ja Puolassa kokeneiden erikoisosaajien voimin Ohipumppaus ja pohjaveden hallinta vaativat erityistä osaamista ja kalustoa. Renta Pumps yhdistää yli 100 erikoisammattilaista viidessä maassa.

Mistä on kyse?

Renta Pumps on uusi yksikkö, jonka runko muodostuu Suomessa entisen Ohikon henkilöstöstä ja kalustosta. Vastaavasti Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa Renta Pumps tunnettiin ennen nimellä Uprent.

Uudella Renta Pumpsilla on palveluksessaan yhteensä yli 100 ohipumppauksen ja pohjaveden hallinnan erikoisammattilaista. Sekä ammattitaito että kalusto liikkuvat ketterästi yli maarajojen.

Rentan konevuokraamoverkosto tukee Renta Pumpsia ja tarjoaa sen palveluita.

Minkälaisia palveluita Renta Pumps tarjoaa?

Renta Pumps on erikoistunut täyden palvelun ohipumppaukseen, pohjaveden hallintaan, kaivantotukiin sekä näihin liittyvään erikoiskalustoon.

Ohipumppausta tarvitaan kun jätevettä tai muuta nestettä täytyy siirtää hetkellisesti paikasta toiseen, esimerkiksi saneerattavan kohdan ohi. Ohipumppauksen ansiosta työ voidaan suorittaa kuivana, ilman toiminnan keskeytymistä.

Renta Pumps tarjoaa täyden palvelun projekteja pohjaveden hallintaan. Renta Pumpsin Baltian yksikössä on tähän liittyvää vahvaa erikoisosaamista, joka on käytössä myös Suomen kohteissa.

Nopeasti asennettavat kaivantotuet mahdollistavat turvallisen ja kustannustehokkaan työskentelyn kaivannossa erityisesti ahtailla alueilla kuten kaupungeissa.

 

Kenelle palveluista on hyötyä?

Tyypillisiä pumppauspalveluiden asiakkaita ovat infrarakentajat, maanrakennusliikkeet, vesi- ja viemärihuollon saneerauksia tekevät yritykset, vesilaitokset ja teollisuus.

Renta Pumps pystyy auttamaan käytännössä ketä tahansa jolla on veden, liemien ja lietteiden siirtämiseen liittyvä tarve tai ongelma.

Renta Pumpsin myötä Suomessa pystytään uudella tavalla hyödyntämään Baltian erittäin korkean tason osaamista ja pumppauskalustoa osana projekteja. Tiimien välisestä yhteistyöstä on jo nyt erinomaisia kokemuksia ja kasvupotentiaali on merkittävä.

 

Mihin palvelun laatu perustuu?

Renta Pumpsin työntekijöillä ja tiimeillä on ainutlaatuista erityisosaamista pumppausprojekteista. Toimintamalli on hioutunut luotettavaksi, kustannustehokkaaksi ja varmaksi. Nyt käytössä on entistä laajemmat resurssit.

Asiakas voi luottaa projektin täysin Renta Pumpsin hoitoon. Käytössä on ensiluokkainen kalusto, etävalvonta kaikilla työmailla, varajärjestelmät ja jatkuva päivystys.

”Toiminnan ytimessä ovat luottamus, vastuu, palvelualttius ja nopeus”, tiivistää aiemmin Ohikon toimitusjohtajana toiminut ja nykyään Renta Pumps Suomen toimitusjohtaja Petri Id.

 

 

Lisätietoja:

Petri Id

Toimitusjohtaja
Renta Pumps Suomi

+358400407542
petri.id@rentapumps.fi

 

Lue lisää palveluista:

www.renta.fi/palvelut/rentapumps