Karusta kopperosta täysveriseen älytoimistoon

Työmaatilat ovat tänä päivänä ihan muuta kuin koppi, pöytä ja tuoli. Viimeisen 10 vuoden aikana on onneksi älytty, että väliaikainen tila on yhtä tärkeä kuin tavallinen toimisto. 2020-luvulla erilaiset älyratkaisut mullistavat myös työmaatilojen mahdollisuudet. Renta Työmaatilojen toimialapäällikkö Jari Korhonen on nähnyt toimialaa aina 1980-luvulta saakka. Sekä teknologia että asenteet ovat onneksi tulleet kauas niistä päivistä.

Teksti: Simo Vilhunen / simovilhunen.com

 

”1980-luvulla puhuttiin ehkä tilojen sijaan ennemminkin yksittäisistä työmaakopeista. Monesti kun asiakkaalta tiedusteli kalusteista ja varusteista, sai vastaukseksi että riittää kun on pöytä ja tuoli – muuta ei tarvita. Silloin tahtoi olla, että pohjaratkaisut ja pohjakuvatkin piirrettiin ruutupaperille”, Korhonen muistelee.

Suurimmat muutokset työmaatilojen toimialalla ovat tapahtuneet Korhosen mukaan viimeisen kymmenen vuoden aikana. Sekä tarjonta että asiakkaiden vaatimukset ovat kasvaneet. Monipuoliset pohja- ja kalusteratkaisut takaavat, että työmaatilat taipuvat monenlaiseen käyttöön.

Pääasiallisesti tiloja käytetään toki edelleen rakennustyömailla, mutta Rentan tiloja on toimitettu myös moniin erilaisiin tapahtumiin ja messuille. Työmaatiloja on käytetty jopa lumimuurin sisään rakennettuna kahvilana sekä igluhotellin väliaikaisena vastaanottorakennuksena. Korhonen kertoo, että Renta on hiljattain rakentanut myös autolla läpi ajettavia koronatestauspisteitä, joissa asiakkaat sekä testaajat jaetaan eri tiloihin lasiluukkujen avulla.

Koronatilanne on vaikuttanut myös työmaatilojen perustoimintaan. Työmaille on covid-19 riskin vuoksi toimitettu lisää tiloja, joilla on haettu lisää väljyyttä toimintaan. Nyt uusissa tilaratkaisuissa otetaan jo suunnittelussa huomioon, että tiloihin halutaan pienempiä henkilömääriä kuin aikaisemmin. Jos ennen koronaa esimerkiksi sosiaalitiloissa 50–100 hengen lohkot olivat normaaleja, tilat jaotellaan nyt noin 20 henkilön lohkoiksi. Näin saadaan pienennettyä joukkoaltistumisten riskiä.

Korhonen kertoo, että tilojen yhtäkkiset muutokset eivät tuottaneet Renta Työmaatiloille sen kummempia haasteita. Eri pohjaratkaisuja oli jo valmiiksi valikoimassa runsaasti ja renttaajat ovat tottuneet toimimaan joustavasti. Uudet ideat saadaan Rentalla hyvin ketterästi ja nopeasti käytäntöön asiakkaiden arkea helpottamaan. Korhoselle itselleen asioiden kehittäminen ja parantaminen onkin oman työn antoisin puoli.

 

Renta Modules mullisti työmaatilojen suunnittelun​

 

Ruutupaperille piirtämisestä siirryttiin aikanaan raskaisiin CAD-ohjelmistoihin, joihin harvalla kuitenkaan oli osaamista. Suunnittelu oli kankeaa, hidasta ja vei turhan paljon arvokasta työaikaa. Renta päätti kehittää oman ohjelmiston, jolla jokainen myyjä pystyy piirtämään ja suunnittelemaan työmaatilojen pohjaratkaisuja itsenäisesti.

Nykyisin työmaatilat piirretään Renta Modules -ohjelmalla. Renta Visuals puolestaan auttaa asiakkaita hahmottamaan miltä suunnitellut tilat näyttävät.

”Ensiksi istutaan alas, ja tehdään alkukartoitus asiakkaan tarpeista. Sen jälkeen tehdään pohjakuvat ja hyväksytetään ne asiakkaalla. Sitten käydään varustelutaso, toimitusajat ja muut asiat.”

”Se on tänä päivänä niin nopeaa, että kun viisi–kymmenen minuuttia istuu ja rupattelee asiakkaan kanssa, suunnitelmat ovat valmiina”, Korhonen kertoo. Ensimmäisen version pohjalta on helppo keskustella yksityiskohtaisemmin muutoksista ja varustelusta. Asiakas näkee heti lopputuloksen, joten turhan tavaran toimittamiselta vältytään. Räätälöidyt työmaatilat ovat kohteessa käyttövalmiina noin yhdessä viikossa.

Seuraava kehitysaskel työmaatiloissa tullaan ottamaan virtuaalitodellisuuden avulla. Lähitulevaisuudessa asiakas laittaa VR-lasit päähänsä ja hyppää tilan sisälle katsomaan mitä on piirretty ja suunniteltu. Korhonen kertoo, että kehitysputkessa on myös asemakaavaan sijoitettava 3D-mallinnus, jolloin nähdään miten tilaryhmä asettuu tontille.

Rentalla on kehitetty myös sisäisiä prosesseja sekä laadunvalvontaa paremmaksi – siinäkin digitaalisuutta hyödyntäen. 2020 vuoden lopulla esimerkiksi paluutarkastukset ja vikakäynnit ovat siirtymässä sähköiseen ympäristöön, jossa myös asiakas tulee pääsemään tietoon käsiksi.

 

Rentan työmaatila on täysiverinen, moderni toimisto

 

Jari Korhonen kertoo että työmaatilojen varustelutaso on viime vuosina parantunut huikeasti. Renta on panostanut omiin kalustemallistoihin. Sähkösäätöiset toimistopöydät, valkotaulut, ilmalämpöpumput ja ilmanvaihtokoneet alkavat olla jo työmaatilojen vakiokalustoa.

”Yksi mestari sanoi hyvin siihen, kun konttoriväki sanoo aina työmaaporukalle, että tehän olette vain väliaikaisissa tiloissa – eihän niiden tarvitse niin hyvän laatuisia olla. Hän vastasi, että on istunut kolmekymmentä vuotta näissä väliaikaisissa tiloissa!”

”Se ymmärrys on vähän kasvanut siinä, että pitää olla asialliset tilat joissa viihtyy. Se lisää työmotivaatiota. Tänä päivänä kisataan osaavasta työvoimasta tuolla markkinoilla”, Korhonen muistuttaa.

Laadukkaat ja työmaatilat palvelevat oman väen lisäksi työmaan tärkeitä sidosryhmiä. Työmailla vierailee säännöllisesti esimerkiksi tilaajan edustajia. Jos työmaatiloista tai kalusteista tulee sekalainen, epämääräinen ensivaikutelma, se ei varsinaisesti herätä luottamusta rakentajan osaamista kohtaan.

”Kun me näytetään tiloja tai kalusteita katalogista, ne ovat aidosti sen näköisiä myös luonnossa. Olen monesti sanonut, että meillä ei muuta ole. Ei voida huonompia toimittaakaan”, Korhonen kertoo.

Avoimuus on Korhosen mukaan tärkeä sana, johon kiteytyy Rentalla paljon. Renta pyrkii aina tekemään asiat mahdollisimman avoimesti ja helposti, yhdessä asiakkaan kanssa.

Myös hinnoittelu on avointa. Epämääräisten tunti- tai metrihintojen sijaan Renta antaa kokonaishinnat asennuksille, jolloin asiakas tietää tasan tarkkaan mitä tietty paketti maksaa, eikä yllätyksiä tule.

 

Äly tuli työmaatilaan

 

Siisti, raikas ja fiksusti kalustettu tila on vasta perustaso. ”Nykyisin työmaatilat varustetaan usein valmiiksi palomuurilla ja langallisella sekä langattomalla tietoverkolla asiakkaan tarpeiden mukaan. Myös erilaiset infonäytöt ovat yleistyneet ja ne on helppo liittää mukaan kokonaisratkaisuun”, Rentan IT-kumppani Decensin aluejohtaja Ville Sandberg kertoo.

Decensin avulla verkko ja laitteet ovat aina etävalvonnassa sekä ylläpidossa, jolloin taataan asiakkaalle toimintavarma it-ympäristö. Tilat voidaan varustaa myös etävalvottavilla älylukoilla, kulunvalvonnalla, murtohälytyslaitteistolla ja palonilmaisimilla. Älykkään työmaatilan saa Rentalta avaimet käteen -tyyppisenä valmiina pakettina.

”Siihen suuntaan ollaan menossa, että toimituksen mukana on kaikki tarvittava; paperit, kahvit, infonäytöt ja jopa tietokoneet pöydillä. Asiakas tulee tilaan ja aloittaa työt”, Rentan Jari Korhonen summaa.

Korhonen uskoo, että erilaiset automaattiset ilmoitukset tulevat lisääntymään kun älykkäät keittiön koneet, toimistotarvikkeet ja talotekniikka sekä niiden järjestelmät jatkavat kehittymistään.

Kehitysideoita tulee jatkuvasti sekä omasta tiimistä että asiakkaita herkästi kuuntelemalla. Renta on panostanut esimerkiksi turvallisuuteen. Joskus kehityksessä voi olla kyse yksinkertaisista ratkaisuista, kuten hansikasritilä, joka estää paloriskin aiheuttavan rukkasten kuivattelun suoraan patterilla.

Uusia ominaisuuksia ei tuoda ehdoin tahdoin markkinoille. Korhonen myöntää, että hintakilpailu on kovaa. Ominaisuuksien lisäarvo pitää pystyä näyttämään. Samoin on perusteltava ominaisuuksien vaikutus euroihin.

”Nykyään asiakkaat osaavat jo vaatia tiettyä tasoa. Olen aina sanonut että kaikki toteutetaan jos vain maksaja löytyy. Varsinkin isoissa projekteissa on usein helpointa, että tila toimitetaan kaikkine varusteineen. Asiakkaan ei tarvitse sitten erikseen lähteä hankkimaan asioita”, Korhonen toteaa.