Huputus muutti talvirakentamisen

Neljä vuodenaikaa voi olla rakentajalle riesa, ellei niihin osata varautua riittävästi. Kosteutta, tuulta, pölyä ja kylmyyttä vastaan ei enää tarvitse taistella paljain käsin. Vastaiskun sateelle ja pakkaselle tekee nykyaikainen sääsuojaus.

Haastattelu: Ilkka Nousiainen / Primavera Viestintä

Rakentaminen käy edelleen täysillä kierroksilla kaikissa kasvukeskuksissa. Rakennustelineitä, koneita, sääsuojia vuokrataan enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Rentalla, maan kolmanneksi suurimmalla alan toimijalla riittää kysyntää.

Turun Rentan aluemyyntipäällikkö Marko Heinosen ja Renta Telineet Oy:n projektipäällikkö Tommi Schmidtin mukaan Turussa ei ole koskaan rakennettu niin paljon kuin kolmen viime vuoden aikana. Ennusteiden mukaan vielä ainakin vuoden päivät mennään samaan tahtiin.

Mitä enemmän rakennetaan, sitä tärkeämpää on suunnitella jokainen työmaa huolella, ottaa sääolosuhteet vakavasti ja varautua muutoksiin huolella. Koska koneet ja laitteet sekä työmaasuojaus siihen liittyvine palveluineen maksavat ja sitovat pääomia, ne kannattaa vuokrata.
Kysyntä luo tarjontaa ja tarjonta luo yhä kehittyneempiä palveluja, mistä Renta on hyvä esimerkki.

 

 

Sääsuojarakentaminen avuksi

”Viime vuosina nopeasti yleistynyt sääsuojarakentaminen pitää huolen siitä, että ammattimiesten työ jatkuu häiriöittä säällä kuin säällä. Kohteen mukaan suunniteltu sääsuojaus – huputus, lämmitys, valaistus ja muu olosuhdehallinta – varmistaa aikataulujen pitävyyden ja laadun säilymisen”, Marko Heinonen tietää.

Heinonen huomauttaa, että rappari tarvitsee erilaiset telineet kuin vaikkapa peltiseppä. Siksi hyvään suojaukseen kuuluu muun muassa kohteen jakaminen osiin olosuhteiden ja työtehtävien mukaan. Lämmityksen ja sähköistyksen järjestäminen vaatii omaa erikoisosaamista.

Kun suojaus on riittävä ja turvallinen, ei tule tarpeettomia katkoksia työntekoon. Työvaiheista toiseen siirtyminen sujuu joustavasti. Sääsuojauksen ansiosta työmaalle voidaan järjestää esimerkiksi tarvittava valaistus ja muu työturvallisuusnormien mukainen varustelu.

”Kun saadaan rakentajien kannalta optimaaliset olosuhteet kuntoon, vähenevät myös sairaspoissaolot ja tarpeeton tavaroiden etsiskely ja odottelu. On sanomattakin selvää, että silloin kun työskentelyolosuhteet ovat kunnossa, paranee myös työmotivaatio ja rakentajat voivat täysipainoisesti keskittyä omaan työhönsä. Silloin aikataulut pitävät ja laatu pysyy hyvänä. Hyvin toimivat sääsuojaus- ja työmaapalvelut tuovat helposti niihin tehdyt satsaukset takaisin”, Heinonen ja Schmidt tähdentävät.

Aina kun Renta tekee sopimuksen työmaan laite- ja suojausvuokrasta, kuuluu siihen myös olosuhteiden ennakointi ja suojauksenhallinta. Tommi Schmidt pitää sääsuojausta ainoana oikeana tapana rakentaa tänä päivä turvallisesti ja tehokkaasti. Yksin Helsingin alueella Renta Telineillä on käytössä yli 50 000 neliötä sääsuojaa.

Marko Heinonen ja Tommi Schmidt korostavat sitä, että työmaapalveluita pitää ajatella pitkällä tähtäimellä. Suhdanteet tulevat ja menevät, mutta rakentaminen ei lopu koskaan.