Asiakastarina – Rakennusliike Lapti

Rentan ja Rakennusliike Laptin yhteistyö Oulussa on malliesimerkki, kuinka avoin viestintä ja huolellinen suunnittelu auttavat molempia organisaatioita tehtävissään. Aikataulun ja työvaiheiden läpikäyminen helpottavat asiakasta sekä vuokraamoa hallitsemaan kalustoa ja optimoimaan vuokra-ajan.

-Renta ottaa yhteyttä ja tulee keskustelemaan tulevista kalustotarpeista, kun olemme perustamassa työmaata. He ovat aktiivisia ja tietävät mitä kalustoa meille kannattaa tarjota oman kalustomme tueksi, kertoo Laptin vanhempi työnjohtaja Matias Rautakoski.

Huolellisen suunnittelun ja avoimen yhteistyön avulla kaluston toimitus- ja palautusajankohdat voidaan sopia jopa vuosi etukäteen. Näin työmaaorganisaatio voi olla varma, että se saa tarvittavan kaluston keskellä kiireisintäkin rakennusbuumia. Järjestely helpottaa myös Rentan toimintaa, kun kalustoa voidaan varata jo seuraavalle tarvitsijalle hyvissä ajoin. Rautakoski vertaa kaluston aikataulutuksen tärkeyttä rakennusmateriaalien tilauksiin, jotka tehdään hankinta-aikataulun mukaisesti hyvissä ajoin.
-Toteutuksen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että kalusto on työmaalla silloin kun sitä tarvitaan.

 

Asiakkaan tunteva kumppani

Rautakoski myös kehuu Rentan asiantuntevuutta ja yhteistyön sujuvuutta. Asiakkaan tapa rakentaa tunnetaan ja täten vuokraamo pystyy tarjoamaan kalustoa, mitä asiakas ei välttämättä ole huomannut tarvitsevansa.
– Tämän kaltaisella hyvällä kommunikaatiolla pystymme välttämään muun muassa viimehetken paniikinomaiset kalustovuokraukset.

Myös aktiivinen viestintä koetaan merkittäväksi lisäarvoksi asiakkaalle. Jatkuva molemmin puoleinen viestintä helpottaa kumpaakin osapuolta.
-Olemme Rentan kanssa yhteydessä viikoittain ja heiltä tullaan käymään työmaalla parin–kolmen viikon välein. Tällöin käydään kalustolistaa läpi ja katsotaan, onko työmaalla jäänyt tarpeettomaksi kalustoa, joka joutaa palautettavaksi.
-Myös reagointikyky on ollut ensiluokkaista. Esimerkiksi on ollut tilanne, jossa Rentalla ei ole ollut suoraan tarjota tietynlaista putoamissuojakalustoa. Selvitettyämme heille tarvittavan määrän ja tarveajan, ovat he hankkineet kaluston, jonka sitten vuokrasivat meille.

 

Satamakapteeni

Viime keväänä alkanut Oulun Satamakapteenin työmaa oli mallikas esimerkki hyvin ajoitetusta työstä. Jo alkusyksyllä Renta otti puheeksi rakennuksen työnaikaisen lämmityksen.
-Keskustelimme, miten lämmitys olisi järkevin ja taloudellisin hoitaa. Lämpölähteenä päätettiin käyttää rakennukseen tulevaa kaukolämpöä. Rentan vastuulla oli hoitaa tilapäinen lämmönvaihdin, siirtoputket ja vesikiertoiset lämmittimet kytkentöineen. Lämmityksen käyttöönotosta sovittiin aikataulu ja Renta varasi meille tarvittavan kaluston. Suunnitelmaa jalostettiin vielä ennen lämmityksen käyttöönottoa muuttamalla lämmityksen tarvitsemat putket teräsputkiin. Sekä putkilinjan suunnitteluun, että asennukseen löytyi ammattitaitoinen tekijä Rentan yhteistyökumppanista.

-Rakennus saatiin lämpimäksi suunnitellussa aikataulussa, ilman ongelmia ja ilman ylimääräistä stressiä, summaa Rautakoski.