Asenne ja työturvallisuus!

Työturvallisuus on parantunut viime vuosien varrella huimaa vauhtia. Jokainen yritys suhtautuu tänä päivänä vakavasti sattuneisiin työtapaturmiin, pyrkien vähentämään niiden määrää kaikin mahdollisin keinoin. Siinä mielessä turvallisuusajattelusta on pikkuhiljaa tullut normi.

Niin myös konevuokrausalalla.

Yhä useammin koneiden vuokraukseen kuuluu sivutuotteena erilaisten suojavälineiden myynti tai vuokraus, sekä käytännössä aina laitteen käytön perehdytys. Tärkeä osa kokonaisuutta on myös se, että me konevuokraajat pidämme laitteemme aina siistinä sekä turvallisessa ja teknisesti hyvässä kunnossa.

Vaikka työturvallisuuden toimintamallit ovat parantuneet ja käytössä on erilaisia suojalaitteita ja varusteita, niin loppukädessä kaikki kuitenkin riippuu ihmisistä ja heidän asenteestaan. Tässä kohtaa yritysten rooli korostuu, kun ihmisiä sitoutetaan toimimaan annettujen ohjeiden mukaisesti sekä saatetaan ajattelemaan myönteisesti kaikesta joka parantaa turvallisuutta.

On tärkeää, että turvallisuusasioita niin sattuneiden tapaturmien, kuin läheltä piti -tilanteiden osalta käsitellään säännöllisesti. Prosessi parannusehdotusten tuottamiseen on oltava kannustava ja tärkeä osa työntekoa. Yrityksen johdon, työturvallisuusorganisaation sekä erityisesti työnjohdon rooli korostuu valvonnan ja selkeiden ohjeiden muodossa. Tällöin työturvallisuudesta tulee kaikille työntekijöille osa vakiintunutta toimintamallia.

Usein syy tapaturman tai läheltä piti -tilanteen syntymiseen on se, että työnteko on rutiininomaista ja työntekijä ei ole niin sanotusti täysillä mukana itse työtapahtumassa. Monessa tilanteessa työntekijän huomiokyvyn herpaantuminen saattaa johtaa vahinkoon tai tapaturmaan.

Mitä sitten digitalisaatio tarkoittaa työturvallisuuden näkökulmasta?

Todennnäköisesti digitalisaatio tulee muuttamaan työelämää hyvinkin voimakkaasti monessa suhteessa ja yksi niistä on työturvallisuus. Robotti tai muu tekoälyllä varustettu laite ei tee inhimillisiä erehdyksiä ja virheliikkeitä, ei kärsi masennuksesta tai omaa muita inhimillisiä huolia, jotka nykypäivänä ovat merkittäviä syitä erilaisiin vahinkoihin ja tapaturmiin.

Tänä päivänä kuitenkin suuri osa työtehtävistä edellyttää yhä ihmisen osallistumista tavalla tai toisella, mutta varmaa on, että ihmisen rooli sekä tarve eri työtehtävissä tulee vähenemään.

Tosiasia on kuitenkin, että työturvallisuuden tarve ei katoa tulevaisuudessakaan mihinkään, joten pidetään turvallisuus aina osana tulevia kehityshankkeita.

Oikealla asenteella voimme luoda turvallisen työympäristön niin itsellemme kuin työtovereillemme!