10 pointtia olosuhdehallinnasta

Tarjoamme mielellämme olosuhdehallintaa kokonaispalveluna, koko projektin ajalle, kaikkialla Suomessa. Paras projekti ja lopputulos syntyy silloin kun pääsemme jo suunnitteluvaiheessa mukaan kartoittamaan sopivan ratkaisun.

1. Olosuhdehallinta on optimaalisten olosuhteiden toteuttamista rakennustyömaille

Suomen säät, kylmyys ja kosteus luovat oman haasteensa rakentamiselle. Olosuhdehallinnalla tarkoitetaan rakennusaikaisen lämpötilan, kosteuden ja pölyn hallintaa – suunnittelusta toteutuksen kautta seurantaan, dokumentointiin ja raportointiin.

 

2. Laadukas rakentaminen vaatii olosuhdehallintaa

Olosuhdehallinnalla varmistetaan että työ pysyy aikataulussa, työympäristö vakaana sekä turvallisena, materiaalit kunnossa ja lopputulos laadukkaana. Olosuhteilla on suuri vaikutus kuivumiseen ja pinnoitettavuuteen ja sitä kautta aikatauluun, budjettiin sekä käytön aikaisten ongelmien välttämiseen.

 

3. Olosuhdehallinnalla minimoidaan olosuhderiskejä

Liiallinen (tai liian vähäinen) kosteus voi aiheuttaa ongelmia rakenteiden kuivumiselle ja materiaaleille. Pöly vaikuttaa työturvallisuuteen, kuivumiseen, siivouskustannuksiin sekä valmiin rakennuksen laatuun. Siksi olosuhdehallinta on myös riskienhallintaa – ajattelee sitä rakentamisen prosessin, turvallisuuden, budjetin, aikataulun tai laadun näkökulmasta.

Samalla minimoidaan jälkikorjauksien ja valmiin rakennuksen ongelmien mahdollisuudet.

 

4. Olosuhdehallinta säästää aikaa ja rahaa

Lämmitystä, kuivausta ja pölynhallintaa ei kannata heittää hatusta, sillä seurauksena on turhia kuluja ja turhia riskejä. Olosuhdehallinnan suunnittelulla saadaan laadittua tarkka kokonaishinta, aikataulut ja mitoitukset.

Jatkuvalla olosuhdeseurannalla varmistutaan että mitoitukset ovat oikein, haluttu olosuhde pysyy yllä ja poikkeamiin voidaan reagoida viipymättä. Näin projekti etenee sujuvasti ja olosuhteista saadaan dokumentaatio. Vältetään riskejä, yllätyksiä sekä turhia kuluja.

 

5. Hyvä suunnittelu tekee olosuhdehallinnasta selkeää

Suunnittelun kautta saadaan kokonaishinta, kaluston määrät, aikataulut ja työajan ajan käyttö määriteltyä. Suunnittelu sisältää lämmityssuunnitelman, kuivaussuunnitelman, pölynhallintasuunnitelman, reaaliaikaisen olosuhdemittaussuunitelman ja (rakenne)kosteusmittaussuunnitelman.

 

6. Olosuhdehallintaa pitää ajatella kokonaisuutena

Olosuhdehallinnan eri komponentit kuten lämmitys, kuivaus, osastointi, pölyntorjunta ja paine-eron hallinta kannattaa suunnitella kokonaisuutena, koska kaikki näistä vaikuttavat toisiinsa. Rentalta saa myös laitteita, joissa tämä on huomioitu fiksusti.

Esimerkiksi kiertovesilämmittimiin kytkettävä Renta Airbox auttaa pölynhallinnassa ja vähentää ilmanpuhdistajien mitoitustarvetta. Ilmanpuhdistajien paine-erotunnistimilla ja APAD-laitteilla voidaan pitää osastojen paine-erot ja suodatusnopeudet halutuissa rajoissa.

Myös sääsuojaus kannattaa käsittää osana olosuhdehallintaa. Kun olosuhdehallinta suunnitellaan ja toteutetaan kokonaispalveluna, on kaluston ja kustannusten optimoiminen helpompaa.

 

7. Reaaliaikainen, tallentava, etäluettava olosuhdeseuranta varmentaa onnistumisen

Onko työmaan olosuhde pysynyt kuivumiselle optimaalisena? Ovatko pölytasot pysyneet sallituissa rajoissa? Onko haluttu paine-ero säilynyt osastojen välillä? Renta iO:n avulla näitä kaikkia voidaan valvoa, poikkeamiin voidaan reagoida viipymättä ja data saadaan talteen ja tarvittaessa haettua projektista jälkikäteen.

Tarkka ja luotettava olosuhdehallinta vaatii käytännössä reaaliaikaiset, etäluettavat mittalaitteet. Renta iO:n avulla etäseuranta on helppoa ja kustannustehokasta – tarvittiin antureita kohteeseen vain yksi tai satoja.

 

8. Tallentavilla mittalaitteilla saadaan pysyvä dokumentaatio

Tietyissä kohteissa esimerkiksi pölyntorjunnasta voidaan vaatia dokumentointia. Renta iO mittalaitteet lähettävät anturien lukemat tukiasemalle, joka toimittaa ne pilvipalvelimelle. Työmaan data on saatavilla Renta Easyn kautta. Päättyneet olosuhdeseurannan työmaat arkistoituvat Rentalle, ja niiden tiedot voidaan tarvittaessa noutaa pitkänkin ajan päästä.

Näin olosuhdeseurannan dokumentaatiota koskevat vaatimukset saadaan täytettyä helposti ja varmasti.

 

9. Renta iO tekee olosuhdeseurannan järjestämisestä helppoa

Renta iO:n käyttö on äärimmäisen helppoa. Työmaalla vain anturit ja tukiasemat paikoilleen ja virta päälle. Projektin perustaminen verkkoon tapahtuu Rentan toimesta. Käyttäjä saa pääsyn antureiden arvoihin ja mittaustuloksiin Renta Easy -sovelluksessa ja määriteltyjen raja-arvojen ylitykset hälytyksenä sähköpostiin.

 

10. Rentalta saat olosuhdehallintaa kokonaispalveluna

Renta on tehnyt olosuhdehallinnan järjestämisestä niin helppoa ja tehokasta, että asiakas voi halutessaan keskittyä täysin omaan ydintehtäväänsä, ja antaa olosuhdehallinnan Rentan hoidettavaksi.

Tämä tarkoittaa sitä, että voimme tarjota sinulle olosuhdehallinnan selkeänä ja kustannustehokkaana kokonaispalveluna alusta loppuun; 1) olosuhdehallinnan suunnittelu, 2) sääsuojaus, lämmitys, kuivaus, pölyntorjunta ja alipaineistus sekä 3) olosuhdeseuranta, olosuhdemittaukset ja raportointi.