Skip to content
Sulje

#21 – ”TYÖTURVALLISUUS ON POSITIIVINEN ASIA” – MARKO SULASALMI

Marko Sulasalmi on reilun vuoden päivät toiminut Rentan HSEQ managerina. Sanoista ”Health, Safety, Environment ja Quality” juontuvan tittelinsä mukaisesti Markon työpäivät koostuvat turvallisuuteen, ympäristöön ja laatuun liittyvistä kysymyksistä ja kehitystyöstä.

Markolla on takanaan pitkä matka työturvallisuuden parissa, lähtien aivan 2000-luvun alusta, jolloin mies oli ”työrukkasena” Oulun yliopiston tutkimus- ja kehityshankkeessa, jossa kehitettiin Suomen työturvallisuuskorttia. Sen jälkeen kokemusta on kertynyt teollisuudesta sekä teknisestä kaupasta niin työturvallisuuden, vartioinnin, paloturvallisuuden kuin erilaisten laatujärjestelmien alueilta.

Rentalla Sulasalmi on hypännyt mukaan kääntämään turvallisuuskulttuuria – ja erityisesti turvallisuusviestintää – tapaturmakeskeisyydestä positiivisempaan suuntaan. Kohti hyvää turvallisuutta.

Renttaaja-podcastin Simo Vilhunen keskusteli Markon kanssa työturvallisuuteen liittyvistä teemoista kuten viestinnästä, asenteista, kulttuurista, tavoitteista, mittareista ja työturvallisuuden tulevaisuudesta. Alla muutamia poimintoja. Kuuntele jakso oheisen linkin tai Rentan kanavien kautta ja kerro meille mitä ajatuksia sinulle aiheesta herää?

 

”OLLAANKO MENOSSA POIS TAPATURMISTA VAI KOHTI HYVÄÄ TYÖTURVALLISUUTTA?”

Työturvallisuudesta ja viestinnästä

”Siinä on kaksi vaihtoehtoa miten ihmisille voidaan suunnasta viestiä: ollaanko menossa pois jostain vai kohti jotain? Pois tapaturmista vai kohti hyvää työturvallisuutta? Sitten jos ajatellaan mitä se hyvä työturvallisuus on? Ehkä sitä voisi ajatella sillä tavalla, että asiat on etukäteen otettu huomioon, tunnistetaan ne vaaran paikat, tehdään oikeat valinnat – ja sitä kautta kaikki sujuu hyvin.

Eli lähtökohtaisesti työturvallisuus on positiivinen asia. Ja siksi sitä alkoi itse kyseenalaistamaan, että miksi siitä viestitään negaatioiden kautta, eli tapaturmien kautta? Miksi me asetettaisiin tavoite sinne, mitä me ei haluta – eikö meidän kannattaisi viestiä sitä, mitä me halutaan?”

Työssä viihtymisestä

”Työturvallisuus on paljolti ihmisistä välittämistä. Miltä se tuntuu työskennellä sellaisessa paikassa, jossa tuntuu ettei ollenkaan välitetä miltä minusta tuntuu tai miten minulle käy tulevaisuudessa?”

 

”TYÖTURVALLISUUTTA EI VOI KEHITTÄÄ, ELLEI SAMALLA KEHITÄ HENKISTÄ HYVINVOINTIA”

Puhutaanko henkisestä hyvinvoinnista tarpeeksi?

”Varmasti on helpompi puhua työturvallisuusriskeistä. Toki jos seuraa trendejä, että kuinka paljon (yhteiskunnassa) poissaolot ovat lisääntyneet liittyen henkiseen hyvinvointiin – tai pahoinvointiin – se tulee varmasti lisääntymään, ja tullaan löytämään konkreettisia keinoja millä voidaan psykologista turvallisuutta edistää työssä.”

Turvallisuuskulttuurista

”Ajattelen siitä niin, että se on nippu vallitsevia uskomuksia. Ihminen aina käyttäytyy uskomuksensa mukaisesti ja hakee hyväksyntää muilta ihmisiltä; onko ok tässä porukassa sanoa näin, onko ok tässä porukassa toimia näin?

Kaikki vaikuttaa siihen. Kyllä sellainen, että meillä tehdään riskiarviointeja, ihmiset saavat osallistua niihin, se lisää tietoisuutta, koulutetaan, perehdytetään ja kerrataan jatkuvasti – kun ihminen unohtaa asioita tai ne hämärtyvät – sekin vaikuttaa. Kaikki on sitä kulttuurin rakentamista. On sitten kyse järjestelmällisestä työstä, arkisesta tekemisestä tai sitten viestinnästä. Kaikki on sitä yhtä ja samaa.”

”Merkittävä vaikutus on yrityksen ylimmällä johdolla. Mikä on oikein se tahtotila? Mitä ollaan valmiita tekemään asioiden suhteen? Ihmiset huomaavat ne asiat mitä tehdään, ja mistä puhutaan – ja myös ne mistä ei puhuta ja mitkä eivät ole niin tärkeitä. Tottakai johdon rooli kulttuurin rakentamisessa on erittäin tärkeä.

Mutta kaikilla meillä on rooli. Yrityksen kulttuuri muodostuu meistä yksilöistä kuitenkin. Meidän ajattelutavoista ja asenteista. Meidän henkilökohtainen kulttuuri on se, mikä me tuodaan puseron sisällä työpaikalle joka päivä. Minkälaisia ajattelutapoja siellä on? Miten minä suhtaudun eri asioihin.”

 

”JOS TULET TIETOISEKSI JOSTAIN ASIASTA, TULET SAMALLA VASTULLISEKSI”

Virheiden esiin tuomisesta

”Kun päästään siihen ajatteluun, että jokainen uskaltaa tuoda omia sattumuksia esille, ja näistä jutuista ei haettukaan sitä syyllistä, vaan sitä voisiko niistä oppia jotain? Ja voiko sitä mitä opittiin monistaa ja käyttää jossain muussa paikassa, laajemminkin?

Olisi erittäin tärkeää saada käännettyä ajattelutapa sellaiseksi. Ehdottomasti ruokkii yrityksen kehittämistä.”

Turvallisuusmittareista

”On tärkeää, että meillä on ennakoivia sekä reagoivia mittareita. Kun katsotaan eteenpäin, sekä peräpeiliin, meillä pysyy jalat hyvin maassa. Perinteiset tapaturmiin liittyvät mittarit löytyy, mutta sitten juuri nämä ennakoivaan työhön liittyvät mittarit ovat tärkeitä; turvahavainnot, turvakävelyt, havaintojen aktiivisuus.

”Tottakai yritetään oppia jokaisesta vahingosta. Pyritään pureutumaan siihen, mitkä ovat ne perussyyt mihin meidän pitää pystyä vaikuttamaan?”

”Turvallisuusviestinnässä ollaan koitettu kääntää se niin, että pääpaino on positiivisessa – ollaan menossa kohti jotain. Mutta, myös perinteisiä mittareita on hyvä olla olemassa. Perinteinen tapaturmataajuus on ihan hyvä ja validi mittari. Tietysti siinä rinnalla on hyvä seurata, miten tapaturmista aiheutuneiden poissaolojen määrä kehittyy. Kaikki muutokset eivät välttämättä heti näy taajuudessa, mutta voi hyvinkin nopeasti näkyä poissaolojen määrässä.”

Asenteiden muutoksen merkityksestä

[Vuosien varrella on tullut kuultua] ”näitä yleisiä lauseita kuten ”vahinkoja tapahtuu aina kun tehdään töitä” tai ”rapatessa roiskuu” tai ”vahinko ei tule kello kaulassa”… mutta kuitenkin tuossa vuosien varrella kun asioita on alettu tekemään fiksummin, panostamaan siihen että tunnistetaan vaarat, tehdään havaintoja, hyviä riskiarvioita, ohjeita, suunnitelmia, asiat otetaan huomioon etukäteen – niin kas kummaa – niiden vahinkojen määrä vähenee huomattavasti verrattuna aikaisempaan toimintamalliin. Kun tehdään asiat hyvin ja fiksusti, hyvin todennäköisesti kaikki menee hyvin.”

Asenteesta puhutaan paljon työturvallisuuskeskustelussa, ja välillä kuulee sellaistakin, että ”kyllähän meillä muuten menisi hyvin, mutta nämä vahingot johtuvat tämän porukan asenteesta”, mutta mikä on sen johdon ja omistajien asenne? Minkälainen ilmasto siellä on? Kaikki sieltä virtaa siihen muuhun porukkaan myös.”

 

 

 

Podcastin voit kuunnella sivujemme lisäksi:

Spotify | iTunes | SoundCloud | Google Podcast | Youtube