TIETOSUOJASELOSTE

Tämä tietosuojaseloste on Renta-konsernin eli Renta Oy:n, Renta Telineet Oy:n, Renta Yhtiöt Oy:n ja Renta Group Oy:n yhteinen tietosuojaseloste.

Päivitetty 29.6.2019

 1. Rekisterinpitäjä
  Renta Yhtiöt Oy
  Äyritie 12 B
  01510 Vantaa
  Y-tunnus 2443140-3
  p. 020 33 22 11
 2. Tietosuojasta vastaava henkilö
  Tietohallintojohtaja Joel Särkkä
  p. 050 323 5569
 3. Henkilörekisterin nimi
  Asiakasrekisteri
 4. Henkilörekisterin käyttötarkoitus
  Asiakasrekisteriä käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen voimassa olevien lakien mukaisesti palvelu, vuokraus- ja myyntitoiminnassa.
 5. Henkilörekisterin tietosisältö
  Asiakasrekisterissä ylläpidetään tietoja asiakkaista, joita ovat: yritysasiakkaan nimi, henkilöasiakkaan nimi, y- tunnus, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, toimipiste, asiakasryhmä, pankkitili, maksuehto, koronlaskutapa, kieli, maa, valuutta, verotunnistenumero, organisaatio, asiakkaan vuokraamien laitteiden laite- ja telematiikkatiedot, mahd. sähköpostiosoite, mahd. www-sivujen osoite, yrityksen riskiluokka, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, asiakkuuteen liittyvät tiedot, mahdollinen luotto- tai toimituskielto.
 6. Henkilörekisterin säännönmukaiset tietolähteet
  Asiakasrekisterin tietolähteinä käytämme Suomen Asiakastieto Oy:n ja Intrum Oy:n luottotietorekistereitä sekä Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmää luotonantoon liittyvissä tapahtumissa. Lisäksi tietolähteenä on rekisteröidyn itsensä luovuttamat tiedot.
 7. Henkilörekisterin säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Renta-konserni ei myy eikä luovuta Asiakasrekisterissä olevia tietoja kolmansille osapuolille lukuun ottamatta väärinkäytöstapauksia tai perintätoimistolle siirrettyjä saatavia. Tietosuojalautakunnan lupapäätöksen numeron 4/2003 mukaisesti väärinkäytöstapauksissa tiedot luovutetaan sulkulistalle kaikkien Teknisen Kaupan Liitto ry:n rakennuskonevuokraamoiden käyttöön. Asiakasrekisterin tietoja voidaan siirtää Renta-konsernin yhtiöiden sisällä.

 

 1. Henkilörekisterin suojauksen periaatteet
  Asiakasrekisterin sisältämiin tietoihin on Renta-konsernissa pääsy vain niillä henkilöillä, joiden työtehtävien kannalta se on ehdottoman tarpeellista. Käyttö perustuu mm. salasanoihin ja muihin suojauksiin siten, että asiaan kuulumattomilla ei ole mahdollisuutta päästä tietoihin käsiksi. Henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön vaatimalla huolellisuudella. Henkilötietoihin ei ole pääsyä Renta-konsernin sisäisen tietoverkon ulkopuolelta. Aineisto on tallennettu sähköisesti, johon vain luotonvalvonnan henkilöillä (omat käyttäjätunnukset ja salasanat) on oikeus päästä. Luotonvalvonnassa manuaalisesti käsitelty aineisto tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen. Vanhentuneet henkilötiedot poistetaan vähintään kerran vuodessa, ellei poistamiselle ole muita laillisia esteitä, kuten kirjanpitolaki.

 2. Henkilötietojen tarkastusoikeus & virheenkorjauspyynnöt
  Yksityishenkilöllä on voimassa olevien lakien mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja Asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava. Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot toimitetaan kirjallisesti postitse kyseisen henkilön Asiakasrekisteriin ilmoittamaan osoitteeseen tai sähköisen pyynnön tapauksissa kyseisen henkilön sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi. Virheen oikaisemista koskeva pyyntö tulee tehdä joko kirjallisesti tai sähköisesti alla olevaan osoitteeseen.

Kirjallinen tarkastuspyyntö/oikaisupyyntö on toimitettava osoitteella:
Renta Yhtiöt Oy
Joel Särkkä
Äyritie 12B
01510 Vantaa

Sähköisesti tarkastuspyyntö/oikaisupyyntö on toimitettava osoitteella:
[email protected]

 1. Evästeet ja henkilötiedot
  Evästeiden avulla keräämme tietoa verkkosivustojemme käytöstä, verkkosivustoilla vierailevien henkilöiden verkkoselaimesta ja esim. päätelaitetyypistä. Käytämme evästeitä palveluidemme toiminnallisuuden mahdollistamiseen, sivuston käytön analysointiin ja käyttökokemuksen optimointiin, tuotekehitykseen ja raportointiin sekä mainonnan kohdentamiseen. Lisäksi sivustomme tai jokin sen osa voi käyttää kolmannen osapuolen evästeitä.

Lisätietoja evästeiden käytöstämme saat täältä. (“täältä” – sanan kohdalla linkki eväste-välilehdelle)