Tämä tietosuojaseloste on Renta-konsernin eli Renta Oy:n, Renta Telineet Oy:n, Renta Yhtiöt Oy:n ja Renta Group Oy:n yhteinen tietosuojaseloste.

Päivitetty 29.6.2019

 1. Rekisterinpitäjä
  Renta Yhtiöt Oy
  Äyritie 12 B
  01510 Vantaa
  Y-tunnus 2443140-3
  p. 020 33 22 11
 2. Tietosuojasta vastaava henkilö
  Tietohallintojohtaja Joel Särkkä
  p. 050 323 5569
 3. Henkilörekisterin nimi
  Asiakasrekisteri
 4. Henkilörekisterin käyttötarkoitus
  Asiakasrekisteriä käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen voimassa olevien lakien mukaisesti palvelu, vuokraus- ja myyntitoiminnassa.
 5. Henkilörekisterin tietosisältö
  Asiakasrekisterissä ylläpidetään tietoja asiakkaista, joita ovat: yritysasiakkaan nimi, henkilöasiakkaan nimi, y- tunnus, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, toimipiste, asiakasryhmä, pankkitili, maksuehto, koronlaskutapa, kieli, maa, valuutta, verotunnistenumero, organisaatio, asiakkaan vuokraamien laitteiden laite- ja telematiikkatiedot, mahd. sähköpostiosoite, mahd. www-sivujen osoite, yrityksen riskiluokka, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, asiakkuuteen liittyvät tiedot, mahdollinen luotto- tai toimituskielto.
 6. Henkilörekisterin säännönmukaiset tietolähteet
  Asiakasrekisterin tietolähteinä käytämme Suomen Asiakastieto Oy:n ja Intrum Oy:n luottotietorekistereitä sekä Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmää luotonantoon liittyvissä tapahtumissa. Lisäksi tietolähteenä on rekisteröidyn itsensä luovuttamat tiedot.
 7. Henkilörekisterin säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Renta-konserni ei myy eikä luovuta Asiakasrekisterissä olevia tietoja kolmansille osapuolille lukuun ottamatta väärinkäytöstapauksia tai perintätoimistolle siirrettyjä saatavia. Tietosuojalautakunnan lupapäätöksen numeron 4/2003 mukaisesti väärinkäytöstapauksissa tiedot luovutetaan sulkulistalle kaikkien Teknisen Kaupan Liitto ry:n rakennuskonevuokraamoiden käyttöön. Asiakasrekisterin tietoja voidaan siirtää Renta-konsernin yhtiöiden sisällä.
 1. Henkilörekisterin suojauksen periaatteet
  Asiakasrekisterin sisältämiin tietoihin on Renta-konsernissa pääsy vain niillä henkilöillä, joiden työtehtävien kannalta se on ehdottoman tarpeellista. Käyttö perustuu mm. salasanoihin ja muihin suojauksiin siten, että asiaan kuulumattomilla ei ole mahdollisuutta päästä tietoihin käsiksi. Henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön vaatimalla huolellisuudella. Henkilötietoihin ei ole pääsyä Renta-konsernin sisäisen tietoverkon ulkopuolelta. Aineisto on tallennettu sähköisesti, johon vain luotonvalvonnan henkilöillä (omat käyttäjätunnukset ja salasanat) on oikeus päästä. Luotonvalvonnassa manuaalisesti käsitelty aineisto tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen. Vanhentuneet henkilötiedot poistetaan vähintään kerran vuodessa, ellei poistamiselle ole muita laillisia esteitä, kuten kirjanpitolaki.

   

 2. Henkilötietojen tarkastusoikeus & virheenkorjauspyynnöt
  Yksityishenkilöllä on voimassa olevien lakien mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja Asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava. Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot toimitetaan kirjallisesti postitse kyseisen henkilön Asiakasrekisteriin ilmoittamaan osoitteeseen tai sähköisen pyynnön tapauksissa kyseisen henkilön sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi. Virheen oikaisemista koskeva pyyntö tulee tehdä joko kirjallisesti tai sähköisesti alla olevaan osoitteeseen.

Kirjallinen tarkastuspyyntö/oikaisupyyntö on toimitettava osoitteella:
Renta Yhtiöt Oy
Joel Särkkä
Äyritie 12B
01510 Vantaa

Sähköisesti tarkastuspyyntö/oikaisupyyntö on toimitettava osoitteella:
[email protected]

 1. Evästeet ja henkilötiedot
  Evästeiden avulla keräämme tietoa verkkosivustojemme käytöstä, verkkosivustoilla vierailevien henkilöiden verkkoselaimesta ja esim. päätelaitetyypistä. Käytämme evästeitä palveluidemme toiminnallisuuden mahdollistamiseen, sivuston käytön analysointiin ja käyttökokemuksen optimointiin, tuotekehitykseen ja raportointiin sekä mainonnan kohdentamiseen. Lisäksi sivustomme tai jokin sen osa voi käyttää kolmannen osapuolen evästeitä.

Lisätietoja evästeiden käytöstämme saat viereisestä välilehdestä.

Tämä seloste evästeistä on Renta-konsernin eli Renta Oy:n, Renta Telineet Oy:n, Renta Yhtiöt Oy:n ja Renta Group Oy:n sivustojen yhteinen seloste.

Käyttämällä sivustojamme, joita ovat renta.fi, renta.se, renta.no, renta.com, renttaaja.fi, rentatelineet.fi, rentaeasy.fi ja stpoy.fi, hyväksyt evästekäytäntömme. Voit käyttää selaimesi asetuksia evästeiden hallintaan.

Mikä on eväste?

Eväste on pieni nimetön käyttäjäkohtainen tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän verkkoselaimeen. Vain evästeen asettanut palvelin voi myöhemmin lukea evästeen ja tunnistaa selaimen esimerkiksi käyttäjän palatessa aiemmin vierailemalleen sivustolle. Evästeistä ei aiheudu vahinkoa käyttäjän laitteelle, eikä evästeiden avulla yleensä voida tunnistaa käyttäjää henkilökohtaisesti.

Evästeet jaetaan istuntokohtaisiin ja pysyviin evästeisiin. Istuntokohtaiset evästeet vanhenevat käyttäjän lopettaessa istunnon palvelussa, kun taas pysyvät evästeet säilyvät selaimessa tietyn aikaa tai kunnes käyttäjä poistaa ne. Evästeet helpottavat sivustojen käyttöä ja mahdollistavat toiminnallisuuksia, kuten istunnon muistamisen, käyttäjäkohtaisen personoinnin, tunnistautumisen, kielivalinnan sekä mainonnan kohdentamisen.

Ensimmäisen osapuolen evästeet ovat Renta-konsernin sivustojen asettamia. Näiden lisäksi palveluissamme käytetään ns. kolmannen osapuolien, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajien, mainosteknologiatoimittajien sekä sosiaalisen median palveluiden evästeitä.

Mihin käytämme evästeitä?

Evästeiden avulla keräämme tietoa sivustojemme käytöstä, verkkosivustoilla vierailevien käyttäjien verkkoselaimesta ja esim. päätelaitetyypistä. Käytämme evästeitä palveluidemme toiminnallisuuden mahdollistamiseen, sivuston käytön analysointiin ja käyttökokemuksen optimointiin, tuotekehitykseen ja raportointiin sekä mainonnan kohdentamiseen.

Teemme tilastollista analyysiä sivustoilla vierailijoiden määrästä, miltä sivuilta kävijät ovat päätyneet palveluihimme, mainonnan tehokkuudesta ja vierailevien selainten teknisestä ympäristöstä.

Evästeiden avulla saatuja tietoja on mahdollista liittää tunnistettuihin käyttäjiin, jotka ovat kirjautuneet sisään sivustollemme. Lisätietoja tietosuojaselosteessa: https://renta.fi/tietosuoja_ja_evasteet

Sivustojemme toiminnan kannalta välttämättömät evästeet

Välttämättömät evästeet mahdollistavat perustoiminnot, kuten navigaation, sisällön upottamisen sivustoille sekä sisäänkirjautumisen. Käyttäjä voi estää kokonaan evästeiden käytön verkkoselaimessa. Useimmissa selaimissa määritys tehdään selaimen yksityisyydensuoja-asetuksista. Toimenpide estää kaikkien evästeiden tallentumisen ja voi johtaa siihen, etteivät kaikki sivustojemme toiminnallisuudet ole käytössä.

Evästeillä kerätyt henkilötiedot

Renta kerää evästeillä henkilötietoja kolmella eri tavalla:

 1. Sisältö, jotka käyttäjä itse lisää palveluun. Näitä ovat:
 • käyttäjän kirjoittamat kommentit
 • yhteydenottolomakkeiden sisältö
 • käyttäjän sivustolle lataama mediasisältö (kuvat / videot / dokumentit) sekä niiden mahdollisesti sisältämä metatieto (mm. käyttäjän kuviin lisäämä EXIF-tieto)

Mikäli käyttäjä lataa kuvia Renta-konsernin sivustoille, hänen tulee välttää sellaisten kuvien lataamista, joissa on tallennettu paikkatieto (EXIF GPS). Sivuston vierailijat voivat ladata ja katsoa paikkatietoa kuvista, joita sivustoilla on.

Sivustoilla käytetään kuvanoptimointilisäosaa. Se ei tallenna tai jaa henkilötietoja. Sivustoille lisätty kuva saatetaan joissain tapauksissa lähettää EU / ETA – alueella sijaitsevalle palvelimelle kuvanpakkausta varten ja kuvien alkuperäisversiot voidaan säilyttää maksimissaan 30 päivää. Optimointi-API säilyttää kuvia korkeintaan 30 minuuttia.

Lomakkeilla kerättyä tietoa säilytetään vain tarpeellisen ajan, maksimissaan 6 kk:n verran mm. asiakaspalvelua tai rekrytointia varten, mutta tietoa ei käytetä markkinointitarkoituksiin, ellei lomakkeessa ole toisin mainittu.

 1. Teknisin keinoin kerätty Rentan oman palvelun evästetieto:
 • sivuston toiminnallisuutta varten kerätään käyttäjän navigaatiopainallukset (mikä mahdollistaa mm. käyttäjän paluun edelliselle sivulle) ja kielivalinta, josta tallennetaan valittu ja edellinen vierailtu kieli sekä sisään kirjautuneiden käyttäjien kieli
 • kaikkien lomakkeiden täytön yhteydessä kerätään myös käyttäjän IP-osoite ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi
 • jos käyttäjä jättää kommentin sivustolle, hän voi valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.
 • lisäksi, jos käyttäjällä on mahdollisuus kirjautua renta.fi-sivustolle, asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee, tukeeko käyttäjän selain evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan automaattisesti, kun selainikkuna suljetaan. Käyttäjän kirjautuessa sisään asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetukset. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli käyttäjä valitsee “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistiedot säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli käyttäjä kirjautuu ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä. Mikäli käyttäjä julkaisee artikkelin tai muokkaa olemassa olevaa, tallennamme selaimeen evästeen, joka sisältää muokattavan artikkelin tunnisteen. Eväste vanhenee yhdessä vuorokaudessa. Kirjautumis- ja käyttäjätieto sekä käyttäjän tekemät muutokset sivustolla tallennetaan niin, että sivustomuutokset ovat yksilöitävissä sisään kirjautuneeseen käyttäjään ja kellonaikaan.
 1. Teknisesti kerättävä tieto, jonka kolmas osapuoli kerää Renta-sivustolle upotetun sisällön tai teknologian avulla

Tämä vastaa sitä, että käyttäjä kävisi suoraan kolmannen osapuolen sivustolla. Rentan sivusto ei voi suoraan vaikuttaa näiden evästeiden toimintaan. Palveluiden evästekäytännöt saattavat muuttua Rentan toiminnasta riippumatta. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa käyttäjästä, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida käyttäjän vuorovaikutusta upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta, jos ja kun käyttäjä on kirjautunut Rentan sivustolle.

Kolmansia osapuolia ovat:

 • Ulkopuoliset sisältö- ja mainospalvelut: Fonecta, Matterport, YouTube, LinkedIn, Google DoubleClick, SalesForce DMP, Leiki ja Facebook, joiden ajantasaiset evästekäytännöt löytyvät ko. palveluista
 • Google Analytics, joka käyttää Googlen evästekäytäntöjä, jotka keräävät mm. anonymisoidun IP-osoitteen, päätelaitetyypin, sivustolla vietetyn ajan, vieraillut sivut sekä liikenteen lähteet. Google Analytics käyttää Googlen evästekäytäntöjä.
 • Google Ads tili on liitetty Google Analytics-tiliin, mikä mahdollistaa sivustolla vierailleen käyttäjän segmentoinnin uudelleenmarkkinointia varten. Eli evästeen avulla Rentalla on mahdollisuus näyttää Rentan mainontaa Google Ads -palvelun käyttöehtojen mukaisesti Googlen Display -verkostossa niille, jotka ovat vierailleet Renta-sivustolla.
 • Käyttäjän sähköpostiosoitteesta luotu anonymisoitu hajautustieto (hash) voidaan lähettää Gravatar-palveluun, jotta tiedetään, onko kommentoija palvelun käyttäjä. Näin kommentoijan avatar-kuva voidaan näyttää kommentin yhteydessä.
 • EWWW Image Optimizer, joka voi lähettää käyttäjän sivustolle lisäämän kuvan USA:ssa sijaitsevalle palvelimelle, jossa sitä säilytetään korkeintaan 30 vuorokautta. Palvelu on tarkoitettu kuvatiedostojen pienentämiseen ja pakkaamiseen.
 • Cloudflaren globaali sisällönjakeluverkosto (CDN), joka käyttää evästeitä, jotta se voi tallettaa ja näyttää verkkosisältöä (kuvia) IP-osoitetiedon perusteella lähimmältä kolmannen osapuolen palvelimelta mahdollisimman nopeasti

Päivitetty 1.7.2019

Data file of Renta Oy, Renta Telineet Oy, Suomen Työmaapalvelut Oy, Renta Yhtiöt Oy and Renta Group Oy
Data file in accordance with Personal Data Act (523/99) section 10 §.

1.Registrar/controller
Renta Yhtiöt Oy
Äyritie 12B
01510 Vantaa
Business ID 2443140-3
tel. +358 20 33 22 11

2.Person responsible for registered data
Data Administration Manager Joel Särkkä
tel. +358 50 323 5569

3.Title of the register
Customer register.

4.Purpose of the register
Customer relationship management (Personal Data Act section 8) in accordance with the Personal Data Act for leasing and sales operations.

5.Information included in the register/data file
The customer register is to maintain customer data, such as the company name, person’s name, business ID, social security number, address, phone number, branch, customer group, bank account, payment terms, interest rate, language, country, currency, tax code, organization, device and telematics data for equipment leased by the customer, email address and website (optional), company risk assessment, invoicing and collection data, customer account data, and prohibition on credit or delivery (if applicable).

6.Regular sources of data
We use the credit registers of Suomen Asiakastieto Oy and Intrum Justitia as well as the civil register in relation to credit transactions.In addition, the data given by the registered person.

7.Regular data submissions and transfers outside the EU or European Economic Area
Renta Yhtiöt Oy does not sell or submit the data in its customer register to any third party excluding cases of abuse or receivables transferred to a collection agency.According to the Data Security Board’s authorizing decision 4/2003, in case of abuse, the data is submitted to a blacklist that can be used by all equipment leasing companies that belong to the Association of Finnish Technical Traders.Customer register data can be transferred within the companies that belong to the Renta Group.

8.Principles of data file protection
At Renta Yhtiöt Oy, registered data can only be accessed by people for whose work it is absolutely necessary.Data is accessed based on passwords and other restrictions so that those who are not concerned have no access.Registered data is managed carefully in accordance with the data protection law.Registered data cannot be accessed from outside Renta’s internal data network.The material is electronically documented, and only credit control persons have the right to access it (via user IDs and passwords).The material manually handled by credit control is destroyed immediately after handling.Out-of-date register data is removed once a year, unless required to be maintained for other legal reasons, such as accounting act.

9.Right of review & correction requests
According to Personal Data Act section 26 a private person has the right to review their personal data saved in a register.The request must be submitted in writing and signed personally.The requested data is given in writing and delivered by post to the address given by the person to the register.The registered person has the right to correct any error in their personal data.The correction request must be submitted in writing to the address stated below.

Submit review/correction request using the following address:

Renta Yhtiöt Oy
Joel Särkkä
Äyritie 12B
01510 Vantaa

Or electronically:
[email protected]