Täyssähkökoneet arkipäiväistyvät

"Varmaan lähes jokainen on samaa mieltä, että fossiilisten polttoaineiden käyttö tulee ihan väistämättä vähenemään."

Teksti: Simo Vilhunen / simovilhunen.com

Mika Heikkilä, miksi Renta investoi täyssähkökalustoon?

–Me olemme kiinnostuneita ympäristöstä, samalla tavalla kuin kaikki yritykset, jotka katsovat asioita eteenpäin.

–Tämä sopii myös Rentan imagoon siten, että halutaan olla suunnannäyttäjiä ja olla kehityksen kärkipäässä. Tosiasia on, että täyssähkökoneet yleistyvät ja arkipäiväistyvät siinä, missä täyssähköautotkin. Me haluamme myös tietoa ja käytännön kokemuksia erilaisista koneista.

 

Mietitäänkö Rentalla mikä vaikutus sillä on, miten akkujen latausenergia on tuotettu?

–Toki me näitä mietitään. Varmaan lähes jokainen on samaa mieltä, että fossiilisten polttoaineiden käyttö tulee ihan väistämättä vähenemään.

–Joitain muita ratkaisuja on siis keksittävä. Toki elinkaaren aikaisten päästöjen suhteen on merkitystä ensinnäkin sillä, miten akut on tuotettu, ja toiseksi sillä, miten latausenergia on tuotettu? Tulevaisuudessa latausenergiaan on varmasti tarjolla vielä enemmän ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja.

 

Tuleeko asiakkailta toiveita saada lisää sähkökäyttöisiä vaihtoehtoja vuokrakalustoon?

–Jonkin verran. Yleensä ne liittyvät tilanteeseen, jossa työskennellään sisällä ja pakokaasua ei voi hyväksyä. Sitten on esimerkiksi kuntia ja kaupunkeja, joiden tarjouspyynnöissä kysytään mahdollisuuksia tarjota sähkökäyttöisiä koneita. Isoilla yrityksillä on omia tavoitteita sähkökäyttöiseen kalustoon liittyen. Nämä tulevat päivittäin enemmän tapetille ja varmasti voimakkaasti lisääntymään.

 

Tarjoaako sähkö kustannusetua käytön aikana verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin?

–Sähkö on tänä päivänä Suomessa aika halpaa verrattuna dieseliin. Toki modernin täyssähkökoneen hankintahinta on paljon korkeampi kuin polttomoottorilla toimiva kone ja tämä näkyy hankintakustannuksissa. Työmaalla voidaan vaikuttaa sähkön hintaan sähkösopimuksella. Markkinahintainen sähkö on yleensä halvempaa silloin kun sitä tarvitaan vähemmän, eli pääsääntöisesti yöllä, jolloin kone ladataan. Myös sää vaikuttaa sähkön hintaan. Tässä on hyvä muistaa, että työkoneissa ei ole toistaiseksi mitään pikalatureita, kuten autoissa, joilla akun saa tunnissa täyteen.

 

Onko Rentan nostinkalustoon tulossa joitain muita mielenkiintoisia uutuuksia?

–Uutuuksia on tulossa useammaltakin valmistajalta. Esim. Snorkelin uusissa saksilavoissa on sähköiset ajomoottorit pyörissä. Tämä on huomattava parannus verrattuna perinteiseen tekniikkaan, jossa sähkömoottori pyörittää hydraulipumppua, joka sitten antaa käyttövoiman pyörän navoissa oleville hydraulimoottoreille.

–Sähköisellä ajomoottorilla varustetut nostimet ovat yleensä ajoliikkeiltään pehmeämpiä verrattuna hydraulisiin. Öljyvuotojen riskiä ei ole. Uskon, että sähköiset ajomoottorit tulevat nostimissa lopulta syrjäyttämään hydraulimoottorit.