Lasten liikunta

Miksi yritysten kannattaa panostaa lasten ja nuorten liikuntaan?

Liikunta ja liikunnasta saadut ystävät auttavat lapsia ja nuoria omaksumaan terveelliset elämäntavat sekä kasvamaan osaksi yhteiskuntaa. Valitettavasti kaikilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta osallistua liikuntaharrastuksiin, usein kohonneiden harrastuskustannusten vuoksi. Nämä kasvavat kulut saattavat johtaa eriarvoistumiseen, erityisesti vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten keskuudessa.

 

Liikunnalla on merkittävä rooli lasten ja nuorten hyvinvoinnissa. Se ei ainoastaan pidä heitä fyysisesti terveinä, vaan se tukee koulumenestystä, parantaa mielialaa ja edistää sosiaalisten suhteiden muodostumista. Liikunta myös opettaa tärkeitä elämäntaitoja kuten yhteistyötä, tavoitteiden asettamista ja sinnikkyyttä.

 

Yrityksillä kuten Rentalla, on erityinen mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksiin. Yritysten tarjoama tuki voi monissa tapauksissa olla ratkaiseva tekijä siinä, pystyykö lapset osallistumaan liikuntaharrastukseen vai ei. Tämän hetken haasteet ovat korostaneet entisestään tuen merkitystä ja tarvetta.

 

Yritysten tuki ei ole vain lahjoitus vaan se on investointi tulevaisuuteen. Hyvinvoivat lapset kasvavat hyvinvoiviksi aikuisiksi, jotka ovat terveitä, onnellisia ja tuottavia yhteiskunnan jäseniä. Tämä on etu niin yksilöille kuin yhteiskunnalle sekä yrityksille.

 

Renta on sitoutunut tukemaan lasten ja nuorten liikuntaa ’Anna lapselle harrastus’ -kampanjansa kautta. Vuonna 2022 Renta teki merkittävän panostuksen liikunnan ja urheilun tukemiseen käyttämällä kolmanneksen markkinointibudjetista liikunnan ja urheilun tukemiseen. Olemme vakuuttuneita siitä, että kaikilla lapsilla tulisi olla mahdollisuus harrastaa liikuntaa. Yhdessä voimme tehdä tämän mahdollisuuden todeksi!