Työkonealan Green Deal – kestävän kehityksen sitoumus

Renta sitoutui vuonna 2019 työkonealan Green Deal -sopimukseen, joka tähtää työkoneiden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Vähennyksiin on tarkoitus päästä lisäämällä täysin sähköisten ja vähäpäästöisten koneiden saatavuutta, rohkaisemalla niiden nykyistä laajempaa käyttöä ja tukemalla toimenpiteitä, jotka leikkaavat työkoneiden päästöjä uusien ratkaisujen ja muiden keinojen myötä.

Kasvanut ympäristötietoisuus saa aikaan kehitystä. Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen huomioiminen ovat kriittisessä osassa rakentamisen päätösprosesseissa. Työkonealan Green Deal ja Rentan sitoutuminen siihen ovat asiakkailla ja kumppaneilla hyvin tiedossa. Sitoumukseen liittyviä toimenpiteitä osataan arvostaa ja jopa vaatia.

Renta on sitoutunut kasvattamaan täyssähkökäyttöisten henkilönostinten osuuden kattamaan yli 80% kaikista henkilönostimista vuoden 2022 loppuun mennessä ja vähintään 90% vuoden 2025 loppuun mennessä. Vuonna 2021 saavutettiin 75% taso, ja 90% tavoitteen saavuttaminen voi olla mahdollista jopa jo 2022 aikana. Täyssähkönostimet tarjoavat vähäpäästöisyyden lisäksi muitakin etuja, kuten hiljaisen melutason, matalat käyttökustannukset ja paremmat mahdollisuudet etäyhteydellä tapahtuviin korjauksiin.

Renta edistää myös täyssähköisten vastapainotrukkien ja pyöräkuormaajien osuuden kasvua kalustossaan. 2021 tehtyjen pyöräkuormaajainvestointien tuloksena jo 3% Rentan pyöräkuormaajista on täysin sähkökäyttöisiä. Vuoden 2025 tavoitetaso on 5%.

Digitalisaatio mahdollistaa kiertotalouden ja jakamistalouden rakentamisessa

Rentan täyssähköiset työkoneet edustavat kiertotaloutta ja jakamistaloutta parhaimmillaan. Kaikkia laitteita monitoroidaan digitaalisesti, ja asiakkaalla on käytössään reaaliaikaista tietoa koneiden käyttöasteesta sekä hiilijalanjäljestä. Digitaalisilla ratkaisuilla voidaan optimoida koneiden käyttöastetta, vähentää seisontaa sekä häiriöitä, vapauttaa kalustoa ja resursseja parempaan käyttöön sekä vähentää päästöjä.

Renta Future -kestävyysohjelma on meidän tapamme viestiä Green Deal -sitoumuksen tapaisista vastuullisuustoimenpiteistä. Me korostamme viestinnässä vuokrauksen roolia osana kiertotaloutta, ja rohkaisemme henkilöstöämme sekä asiakkaitamme vähentämään työkoneisiin liittyviä hiilidioksidipäästöjä.

Renta Futuren tavoitteena on kasvattaa tietoisuutta kestävästä kehityksestä niin oman henkilöstön kuin ulkoisten sidosryhmien parissa, sekä edistää ympäristön kannalta parempia valintoja.