Väl planerat är hälften uhyrt

Det är nästan ovärderligt viktigt att välja rätta ställningar och väderskydd till en byggarbetsplats.När uthyrningsföretaget utöver installationen kan tillhandahålla sakkunnighet beträffande planering av produkterna, kan man uppnå både säkerhet och kostnadseffektivitet i toppklass.Denna princip värnar vi om på Renta Ställningar.Verkställande direktör Jarno Tuuri på Renta Ställningar är entusiastisk.Han har arbetat i cirka 20 år i branschen och har under de två senaste åren fått bevittna hur hans organisation har förnyat sig på ett aldrig skådat sätt.

– Det är inte så länge sedan vi var en lokal aktör. Genom Renta-samarbetet har verksamheten blivit nationell – dock med en betoning på det lokala. Det är minst lika stort att vi tog i bruk ett nytt, helt digitalt verksamhetsledningssystem i mars i år. Med hjälp av den här verksamhetsledningen kan arbetsledarna hålla kunderna à jour om projektet. Detta bidrar till optimerade tjänster för bägge parters del, berättar han.

Tuuri är utbildad byggnadsingenjör och förstår även den byggplatstekniska grunden för serviceprodukterna. Därför betonar han vikten av att behärska den tekniska dimensioneringen. Enligt honom kommer detta perspektiv att ytterligare betonas särskilt inom väderskydd, där de maximala spännvidderna ständigt ökar.

– För närvarande har vi kapacitet att leverera väderskydd med spännvidder på upp till 45 meter. Det påverkar både kostnader och kvalitet: kunden får ett enhetligt skydd även för ett större byggplatsområde utan att ständigt behöva flytta skyddet.

På kundens villkor med beaktande av produktionen

Kundorientering är en av de centrala värderingarna för såväl Renta Ställningar som hela Renta-gemenskapen.Termen har i detta fall ett äkta innehåll, tack vare bolagets öppna kultur och moderna redskap som möjliggör transparens.

– Vår arbetsledning känner hela tiden till det totala läget: hur mycket utrustning som finns ledig och hur länge. Den erforderlig informationen förmedlas till alla 120 montörer och även våra kunder, för vilka vi alltid har utnämnt en ansvarsperson, berättar Jarno Tuuri.

När kundansvaret är personligt, hjälper det att optimera verksamheten så att kunden alltid får den lämpligaste ställnings- och väderskyddslösningen för sin byggplats. Det är lika viktigt att timingen är exakt och rätt. Allt detta är en självklar utgångspunkt för Jarno Tuuri och hans växande team. När resurserna dessutom är ändamålsenliga i och med Renta-samarbetet, har VD:n all orsak att vara belåten.

– Vi har kunnat och kan även i fortsättningen utveckla verksamheten med kunden i fokus. Våra kontor i Uleåborg och Åbo sköter kunderna inom sina ekonomiska områden med samma pietet som vi här i Tusby, säger Jarno Tuuri stolt.

Om den fortsatta utvecklingen avslöjar han att verksamhetsledningssystemet kommer att vidareutvecklas.

– Och säkerheten kommer naturligtvis att ha en viktig roll även i fortsättningen. I Finland har vi ju kanske den bästa säkerhetskulturen på byggarbetsplatser i Europa vid sidan av Sverige. Vårt mål är att ytterliga förbättra den. Det kräver teknisk kompetens samt framför allt rätt attityd till arbetet och kunderna.