Rento behärskar hela byggbodskedjan

Ett av de bästa visitkorten för en byggarbetsplats är eleganta och trivsamma byggplatslokaler med egen karaktär.Detta har vi som riktlinje när vi tillverkar och hyr ut Rentas byggbodar.För tillverkningen och uthyrningen av Rentas byggbodar svarar ett erfaret team som leds av produktlinjechefen Jari Korhonen.Teamet har sitt högkvarter i Tusby och det har varit en viktig del av Renta ända från början.Korhonens egen proffskarriär inom uthyring började redan för över 20 år sedan då han grundade sitt företag, som Renta sedan förvärvade. ”Under Rentas tid har verksamhetens volym över trefaldigats.Också det har inverkat att vi tidigare fokuserade på huvudstadsregionen och nu verkar i hela landet”, berättar Jari Korhonen.Utvecklingen av byggbodssortimentet som Korhonen och hans team har själva har utvecklat påbörjades för över tio år sedan, då han beslutade sig för att fokusera på tillverkning och uthyrning av en egen produktgrupp. ”Produktutveckling är viktigt om man vill särskilja sig positivt från de andra.På detta sätt får man med sådant i byggbodssortimentet som kunderna önskar och som andra inte nödvändigtvis kan erbjuda.I dag har vi beredskap att utarbeta digitala planritningar åt kunderna genast”, berättar Korhonen.När kunden får beskriva sina önskemål exakt, får lokalerna en särskild kundspecifik prägel.Enligt Korhonen är huvudtrenden att kravnivån ständigt ökar, och man måste kunna svara mot dessa krav. ”Det finns redan exempel där vi byggt ett tillredningskök åt kunden.Vi fick feedback om att det var bättre än köken från de serviceföretag som arbetar med den branschen”, konstaterar Korhonen.

Egen design, logistik och installation

För Renta är det mycket viktigt att sköta helheter så att kundföretaget helt kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet.När man hyr ut byggbodar betyder det att kundens primära insats är att ange noga vad de behöver och när.Före det har utrustningsönskemålen gåtts igenom noggrant tillsammans.

”Variationerna i utrustningen är stora och utgör i regel 10–20 procent av kostnaderna. Jag skulle jämföra det med utrustning av lyxbilar, där kunden själv väljer vad den vill ha efter att först ha valt en basmodell, som vi tillverkar åt kunden”, säger Jari Korhonen.

Biljämförelsen avviker endast i ett väsentligt hänseende från uthyrningen av byggbodar: bodarna får kunden på sin tomt utan att behöva ägna tid åt annat än att definiera sina önskemål. När Rentas byggbodsteam får kännedom om kundens leveransadress, ser teamet till logisitik, installation och i sinom tid flytt till en ny adress.

”Normalt gör vi en grundläggande installation på cirka tre dagar. Ge det en dag till och vi har även el och VVS i skick”, berättar Jari Korhonen.

En ”normal installation” låter i Rentas fall som ett anspråkslöst uttryck, eftersom nästan alla leveranser omfattar något som skräddarsys för kunden. Det är till exempel vardag för oss att installera duschutrymmen som är bättre än den rådande genomsnittsnivån. Enligt Korhonen satsar många kunder också på bodarnas inomhusluft och arbetsförhållanden till exempel genom att önska en luftvärmepump som tilläggsutrustning. Den ger rätt temperatur och på sommaren är det tillräckligt svalt för att man ska kunna jobba.

”Detta är en naturlig utveckling, eftersom man i lokalerna arbetar som på kontor i upp till 10–12 timmar om dagen”, säger Korhonen.