Renta expanderar med erfarna och unga krafter

Gemenskap är en del av kärnan i Renta.

Den finländska maskin- och utrustningsuthyrningen lever i ett kraftigt genombrott just nu, och Renta visar riktningen.På under två år har bolaget expanderat så att det blivit ett nationellt nätverk med över 20 driftställen – och bolaget fortsätter att expandera.Maskin- och utrustningsuthyrningen är redan en anrik bransch, vars arbetssätt för närvarande förnyas tack vare de nycklar digitaliseringen ger.Renta, som har varit verksamt sedan början av 2016, har vuxit i snabb takt till en betydande utmanare i branschen. Enligt verkställande direktören Kari Aulasmaa är dess målsättning att bli branschledande i Östersjöområdet. – Vi har vuxit snabbt, rentav snabbare än vad vi planerade i början.Det har varit möjligt tack vare ett gynnsamt marknadsläge och kompetent personal, konstaterar han.Intera Partners har varit med från början som kapitalinvesterare och är största ägare i Renta.Dessutom har över 60 av Rentas nyckelpersoner ägande i sitt arbetsgivarbolag.För närvarande sysselsätter Renta redan över 160 anställda, varav en fjärdedel har anställts av bolaget genom de färska företagsförvärven.Först köpte Renta Telinekymppi Oy, som var den ledande uthyraren av fasadställningar och väderskyddslösningar i huvudstadsregionen. Därefter förvärvades materielen och verksamheten hos byggmaskinsuthyrningen Kehä-Kone Oy och Jasoca Oy, som hyr ut byggbodar.I alla affärer övergick de förvärvade bolagens ägare och nyckelpersoner till Renta som ägare.Företagsförvärven och personalens delägarskap stöder det rådande entreprenörskapet i Renta.Detta gynnar ytterst kunderna, som får sin service flexibelt och skräddarsytt. – Verksamheten frodas i en arbetsmiljö där människor trivs tillsammans, sammanfattar Aulasmaa det.

Renta har ända från början satsat stort på uthyrningsmaterielen.

Modern materiel, sporrande kultur

För att maskin- och utrustningsuthyrning ska vara trovärdig och betjäna kunden, måste bolaget investera tillräckligt genast i början.Renta har gjort detta; bolaget kan erbjuda kunderna alla produktgrupper som behövs inom byggandet på bred front i allt från personlyftar till markbyggnadsmaskiner, aluminium- och stålställningar till väderskydd samt från byggbodar till trafikstyrning och säkerhetsutrustning – utan att förglömma det omfattande sortimentet av byggmaskiner.Renta har till exempel cirka tusen personlyftar och likaså byggbodar och stålcontainrar.

Allt det här har kunderna tillgång till i hela landet. Beställningarna kan göras så enkelt som möjligt i realtid tack vare Renta Easy, och så att hyrestid, materielmängd som hyrs och användningen av materielen optimeras. Tradtionella uthyrningsmodeller spelar naturligtvis fortfarande en viktig roll, men parallellt med dessa finns ny en ny kanal som utnyttjar modern teknik. Det har ända från början varit viktigt att utveckla branschens traditionella arbetssätt och tjänster med hjälp av digitalisering.

– Det är också viktigt att både betjäning och ledning sker lokalt. Det är en del av tillitskulturen, som vi målmedvetet har byggt upp från de första stegen i organisationen, konstaterar Kari Aulasmaa.

En sporrande företagskultur och kompetens har gett resultat: omsättningen har på mindre än två år vuxit till över 40 miljoner euro och växer hela tiden lönsamt. Detta har vi lyckats med eftersom betydelsefulla byggare i praktiken redan är Rentas stamkunder. En del av byggföretaget, bland dem senast SSR Group, som också snabbt vuxit till riksomfattande, har redan lagt ut hela sitt materielhyrningsbehov på Renta.

– Visserligen har även timingen visat sig vara gynnsam; det går bra just nu inom byggbranschen. Utifrån prognoserna ser det ljust ut ännu i nästa år med tillväxt, och så även hos oss – i en högre takt än byggbranschen, bedömer Aulasmaa.