Renta Easy betjänar byggplatsen

Renta Easy är Årets Innovation som valts av ledningen för Renta Group.Renta Easy kan laddas från AppStore och Google Play eller genom att logga in på: www.rentaeasy.fi

Appen Renta Easy har utvecklats för hantering av materiel och appen hjälper kunderna att i realtid följa med materielsituationen på byggplatsen.Särskilt på stora byggplatser underlättas materielhanteringen och projektledningen när man vet vilken utrustning man har på byggplatsen och vad den kostar.Renta Easy hjälper även på mindre byggplatser: man glömmer inte att returnera materiel, eftersom appen visar de hyresavtal som är i kraft.

Genomslaget av smarta enheter har gett stora möjligheter även för en modernisering av maskinuthyrningen. Renta har tagit tag i dessa möjligheter genom att utnyttja den nyaste tekniken på ett smart sätt i all verksamhet. Renta ville ända från början bygga upp sin appbaserade lösning med materielhanteringsperspektivet i fokus. På detta sätt lyckades man skapa en webbapp, som är optimerad för mobila enheter.

– Då kan vi erbjuda kunden fullständig transparens i materielen och de tillhörande kostnaderna. Då kan alla våra kunder genast dra nytta av Renta Easy. Renta Easy stöder även webbhandelns traditionella funktioner, såsom beställning av materiel, berättar dataadministrationschefen Antti Nuutinen.

Med Renta Easy får kunden tillgång till rätt timade och bekväma tilläggstjänster som till exempel servicebeställningar till byggplatsen. När man granskar uthyrningsverksamheten på sikt och en enskild produkts livslängd på olika byggplatser under hela livscykeln, gynnas både kunden och det företag som hyr ut materielen.

Utvecklad med kunderna

Det utvecklingsarbete som föregick lanseringen av Renta Easy baserades på de behov som kunderna uttryckt.Regionförsäljningscheferna Tommi Gustafsson och Jari Jansson som var med i Renta Easys utvecklingsteam har fört fram ett viktigt budskap direkt från kunderna och byggplatserna för utveckling av tjänsten. – Detta kommer även i fortsättningen att vara vårt sätt när vi utvecklar Renta Easy.Som ett flexibelt företag kan vi snabbt anpassa oss till kundernas önskemål, berättar kommersiella direktören Kari-Tapio Saarela.  

Kunderna entusiastiska över appen

Nico Tiihonen betonar att Renta Easy stöder bolagets tänkesätt, där utnyttjandet av digitaliseringen spelar en nyckelroll. – För oss betyder utnyttjande av digitalisering att vi gör saker och ting enkla för våra kunder.Alla system fungerar ihop, vilket gör det enklare att arbeta också internt, och det blir mer tid över för kunderna, förklarar Tiihonen som arbetar som marknadsförings- och kommunikationsexpert på Renta Group.Kunderna har redan fått goda erfarenheter av lanseringen av Renta Easy.Kari-Tapio Saarela berättar att han blivit glad över hur öppet många kunder har tagit i bruk nyheten.

– Alla våra kundgrupper har redat tagit i bruk våra digitala tjänster eller är åtminstone intresserade av dem. Antalet användare ökar hela tiden, berättar Saarela.

Nico Tiihonen, Kari-Tapio Saarela och Antti Nuutinen använder gärna och med en viss yrkesmässig stolthet ordet ”transparens” när det talar om Renta Easy. Ett ord som man ofta hör idag har i det här fallet en gedigen och faktisk innebörd, eftersom kunden med hjälp av tjänsten i realtid kan kontrollera materielläget i detalj.

– Vi vill dock betona att ingen tvingas till ett visst sätt att sköta materielhyrningen. Det går fortfarande utmärkt att ta kontakt på det traditionella, personliga sättet, liksom på alla andra sätt att nå oss, påpekar Antti Nuutinen.

Utöver den aktiva lokala insatsen är utnyttjandet av digitaliseringen nu och i fortsättningen Renta Groups ess i ärmen i den hårda kampen inom uthyrningsverksamheten.

– Vi agerar i nuläget och tänker framåt en rejäl bit, sammanfattar Kari-Tapio Saarela det.