Renta bidrar till uppsvinget inom byggandet i Åbo

Marko Heinonen (till vänster på bilden), Tommi Schmidt, Mauri Linde, Ari Heinonen, Aaro Kosonen och Jarmo Mutta utgör ett kundserviceorienterat och avkopplat team.På bilden saknas Mikko Virkilä och Jani Koivukangas.

I Åbo bygger man för närvarande mer än man byggt på tio år.Situationerna på de hektiska byggplatserna varierar snabbt, vilket bara betonar betydelsen av en flexibel uthyrningsverksamhet.I Åboregionen har man aktivt utvecklat några näringar: traditionellt skeppsbyggande och bioteknologi under den senaste tiden.Nu lever båda branscherna i en högkonjunktur.Till följd av detta har inflyttningen till Åbo blivit positiv och det behövs mycket bostäder. ”Nu går det verkligen fort i Åbo.Vi kunde knappast ha timat vår verksamhetsstart bättre här.Den åttonde juni i år firade vi ettårsjubileum”, berättar Marko Heinonen, regionförsäljningschef på Renta Åbo.Även om Renta inledde sin verksamhet i Åbo först i fjol, så är nyckelpersonerna erfarna maskinuthyrare.Många av teamet på knappt tio personer har dessutom arbetat länge tillsammans. ”Nog har vi haft kul tillsammans också tidigare.Renta skiljer sig dock från de tidigare företagen under min karriär i att lednings- och beslutskulturen fungerar och litar på människor”, berättar Jarmo Mutta, som arbetat ett kvartssekel inom maskinuthyrningsbranschen.Tommi Schmidt, som arbetar som projektchef på Renta Åbo, tillägger som egen erfarenhet att när man ger ansvar åt ett proffs, tar proffset även ansvar. ”På detta sätt får man hållbara kundrelationer.De viktigaste byggföretagen har varit våra kunder ända från början.I det enklaste fallet kan avtalet vara att man skakar hand på det och sköter saken så som man kommit överens”, konstaterar Schmidt.

Roligt och effektivt i arbetet

När man lyssnar på folket på Rentas Åbokontor märker man hur naturligt kommunikationen löper på och att det finns humor. ”Kunderna kommer gärna hit personligen, och samtidigt utväxlar vi viktig information.Allt sköts effektivt och med en bra stämning”, säger Marko Heinonen och berömmer samtidigt Rentas e-tjänst för att vara nyttig.Vid anskaffningen av materiel har man enligt honom tagit ett viktigt steg framåt, när man aktivt tagit i bruk realtidsappen Renta Easy.Den nya tjänstens värde betonas, eftersom situationerna varierar allt fortare på byggplatser och endast en del av dem kan förutses.

Arbetarsäkerhet och hantering av förhållandena blir allt populärare

Personlyftar är den största produktgruppen även för Rentas Åbokontor.Efterfrågan på dem och på andra fasadställningar har ökat kraftigt ju större roll arbetarsäkerheten har fått på alla byggplatser.Den andra viktiga produkten för fasadentreprenörerna är väderskydd, och efterfrågan på dem har ökat till följd av behovet att kunna hantera fuktförhållandena på byggplatserna bättre än tidigare.När väderskydden blir allt större, betonas även betydelsen av installationstjänster. ”Vi kan erbjuda installation även av de största väderskydden, vilket är en stor fördel”, berättar Tommi Schmidt.

Mauri Linde är en 68-årig ”sommarhjälp”, som vill arbeta i ett trevligt gäng, även om han inte hade behövt göra det sedan länge.