Öppen kommunikation är en grundläggande värdering för Fira

Alina Leppänen är belåten med Rentas byggbodar och hur de levereras vid exakt rätt tidpunkt.Tommi Gustafsson tar emot respons.

Fira har gett den finländska byggkulturen ett nytt arbetssätt, som betonar både kundorientering och en öppen och jämlik kommunikation med samarbetspartnerna.Samarbetet med Rentas byggbodsenhet är ett bra exempel på ett fungerande partnerskap.Raden av byggbodar på en synlig plats är ett utmärkt sätt för entreprenören att påminna om sin existens.I samma takt som det blivit allt viktigare med enhetliga byggbodar har även kundernas krav på byggbodstillverkarna ökat. – Renta har svarat bra på dessa utmaningar.Tack vare samarbetet har vi nu ett enhetligt byggbodssortiment, som har utrustats på våra villkor på respektive byggplats, berättar byggplatsingenjören Alina Leppänen, som på Fira svarar för bland annat anskaffningen av byggbodar.Hon berömmer attityden och yrkeskunskapen hos Jari Korhonen och dennes team. – Ett gemensamt mål för alla våra objekt är att få kontors- och personalbodar, som det känns bra att använda, säger Leppänen.

Fullt utrustade

Alina Leppänen berättar att man till en början funderade på Fira, om det över huvud taget är möjligt att få allt man behöver och lite till från endast en byggbodstillverkare.Erfarenheterna av samarbetet har enligt henne bevisat att ”misstanken” var onödig. – När Jari och hans team kommer och räddar dagen, är det nog kundservice som bäst, säger Leppänen.Till Firas och Rentas arbetssätt hör att förutse byggplatsernas behov i ett tidigt skede. – Ibland har det behövts fattas snabba beslut gällande den individuella utrustningen av byggbodar.Också då kan vi lita på Rentas hjälp, säger Leppänen belåtet.

Tre basmodeller är tillräckligt

Anskaffningen av byggbodar är en av de viktigaste uppgifterna för huvudentreprenören när man kör igång en byggplats.Det lönar sig dock att förlita sig på en pålitlig samarbetspartner. – Då kan vi fokusera på vår egen kärnverksamhet och spara energi för det vi behärskar och som vi ska behärska, sammanfattar den ansvariga byggledaren Pekka Kaven, som har ansvaret för Firas kontorsbyggplats i Kägelviken.På byggplatsen för Fortums huvudkontor är takten hög och det är ännu viktigare att bodarna kunde levereras snabbt och rätt utrustade. – Utrustningen är individuell, och den kan göras på kundens villkor för alla tre nuvarande basmodeller.Här i Kägelviken var utgångspunkten från början den största byggplatshelheten, det vill säga modell A, berättar Tommi Gustafsson, som är regionförsäljningschef på Renta.