Kulkurin valssi ger nya seniorhem

Jatke Oy i Åbo har fått ett starkt fäste inom byggnadsentreprenader och tog i fjol tag i ett exceptionellt krävande projekt.En fastighet som 1990 tagits i bruk som affärsfastighet i halvfärdigt skick och som sedan lämnats tom under många år skulle byggas om till seniorbostäder. ”Vi kom till slutsatsen att allt inte rivs, utan att vi sparar stommen och fasaderna.Rivningen var krävande, för att inte tala om renoveringen som motsvarade nybyggande inuti den gamla stommen”, berättar produktionsdirektör Petri Mäkitalo på Jatke Oy.

Marko Heinonen (till vänster på bilden), Jani Aava och Petri Mäkitalo såg tillsammans till att rätt material fanns på rätt plats på byggarbetsplatsen Kulkurin valssi.

Den ansvariga arbetsledaren Jani Aava berömmer Renta Easy, som gjorde att han enkelt på en gång kunde kontrollera vad det fanns för utrustning på byggarbetsplatsen vid olika tidpunkter samt när hyrestiden löpte ut för denna.

”Kostnaderna framkommer i realtid. Vi kan även följa med om någon produkt som blivit överflödig på byggplatsen redan har returnerats. Traditionellt har sådana här situationer framkommit först med fördröjning när man fått fakturan”, säger Aava.