Faktureringsuppgifter

Som betalningsvillkor förutsätter vi minst 30 dagar netto från våra leverantörer. Kontrollera att du fakturerar rätt bolag.

Renta Oy

Nätfakturaadress:003726919082 FO-nummer:2691908-2 Nätfakturaoperatör:PAGERO 003723609900 eller PAGERO. Vi vill för vår egen del göra nätfakturor vanligare och vi önskar alltid få fakturorna som nätfakturor om det är möjligt.Pappersfakturor:Renta Oy, 003726919082, PB 916,02066 DOCUSCAN OBS! För att skanningstjänsten ska kunna rikta er faktura, ska faktureringsadressen skrivas ut också på fakturan och inte endast på kuvertet.Annat :Observera att efternamnet på er kontakt på Renta Oy och kostnadsställets nummer (t.ex. Virkilä/KP204) ska finnas på fakturan som beställarens referens.Vi kan inte garantera att fakturor med bristfälliga referensuppgifter behandlas korrekt och de returneras vid behov till avsändaren.Skicka endast fakturor till skanningsadressen.Postadressen för meddelanden och marknadsföringsmaterial hålls oförändad.Pappersfakturor som skickas till Renta Oy:s andra postadresser behandlas inte.Som betalningsvillkor förutsätter vi minst 30 dagar netto från våra leverantörer.

Renta Telineet Oy (tidigareTelinekymppi Oy)

Nätfakturaadress:003724952823 FO-nummer:2495282-3 Förmedlare av nätfakturor:Pagero 003723609900 eller PAGERO. Vi vill för vår egen del göra nätfakturor vanligare och vi önskar alltid få fakturorna som nätfakturor om det är möjligt.Pappersfakturor:Renta Telineet Oy, 003724952823, PB 923,02066 DOCUSCAN OBS! För att skanningstjänsten ska kunna rikta er faktura, ska faktureringsadressen skrivas ut också på fakturan och inte endast på kuvertet.Annat :Observera att efternamnet på er kontakt på Renta Telineet Oy (t.ex. Tuuri) ska finnas på fakturan som beställarens referens.Vi kan inte garantera att fakturor med bristfälliga referensuppgifter behandlas korrekt och de returneras vid behov till avsändaren.Skicka endast fakturor till skanningsadressen.Postadressen för meddelanden och marknadsföringsmaterial hålls oförändad.Pappersfakturor som skickas till Renta Telineet Oy:s andra postadresser behandlas inte.Som betalningsvillkor förutsätter vi minst 30 dagar netto från våra leverantörer.

Suomen Työmaapalvelut Oy

Nätfakturaadress:003724867426 FO-nummer:2486742-6 Nätfakturaoperatör:Maventa 003721291126. Vi vill för vår egen del göra nätfakturor vanligare och vi önskar alltid få fakturorna som nätfakturor om det är möjligt.Pappersfakturor:Suomen Työmaapalvelut Oy 24867426, PB 100 80020 Kollektor Scan OBS! För att skanningstjänsten ska kunna rikta er faktura, ska faktureringsadressen skrivas ut också på fakturan och inte endast på kuvertet.Annat :Observera att efternamnet på er kontakt på Suomen Työmaapalvelut Oy (t.ex. Anttila) ska finnas på fakturan som beställarens referens .Vi kan inte garantera att fakturor med bristfälliga referensuppgifter behandlas korrekt och de returneras vid behov till avsändaren.Skicka endast fakturor till skanningsadressen.Postadressen för meddelanden och marknadsföringsmaterial hålls oförändad.Pappersfakturor som skickas till Suomen Työmaapalvelut Oy:s andra postadresser behandlas inte.Som betalningsvillkor förutsätter vi minst 30 dagar netto från våra leverantörer.

Renta Yhtiöt Oy (tidigareKymppi-Yhtiöt Oy)

Nätfakturaadress:003724431403 FO-nummer:2443140-3 Nätfakturaoperatör:Pagero 003723609900 eller PAGERO. Vi vill för vår egen del göra nätfakturor vanligare och vi önskar alltid få fakturorna som nätfakturor om det är möjligt.Pappersfakturor:Renta Yhtiöt Oy, 003724431403, PB 921,02066 DOCUSCAN OBS! För att skanningstjänsten ska kunna rikta er faktura, ska faktureringsadressen skrivas ut också på fakturan och inte endast på kuvertet.Annat :Observera att efternamnet på er kontakt på Renta Oy och kostnadsställets nummer (t.ex. Virkilä/KP204) ska finnas på fakturan som beställarens referens.Vi kan inte garantera att fakturor med bristfälliga referensuppgifter behandlas korrekt och de returneras vid behov till avsändaren.Skicka endast fakturor till skanningsadressen.Postadressen för meddelanden och marknadsföringsmaterial hålls oförändad.Pappersfakturor som skickas till Renta Yhtiöt Oy:s andra postadresser behandlas inte.Som betalningsvillkor förutsätter vi minst 30 dagar netto från våra leverantörer.

Renta Group Oy

Nätfakturaadress:003727323889 FO-nummer:2732388-9 Nätfakturaoperatör:Pagero 003723609900 eller PAGERO. Vi vill för vår egen del göra nätfakturor vanligare och vi önskar alltid få fakturorna som nätfakturor om det är möjligt.Pappersfakturor:Renta Group Oy, 003727323889, PB 911,02066 DOCUSCAN OBS! För att skanningstjänsten ska kunna rikta er faktura, ska faktureringsadressen skrivas ut också på fakturan och inte endast på kuvertet.Annat :Observera att efternamnet på er kontakt på Renta Oy och kostnadsställets nummer (t.ex. Virkilä/KP204) ska finnas på fakturan som beställarens referens.Vi kan inte garantera att fakturor med bristfälliga referensuppgifter behandlas korrekt och de returneras vid behov till avsändaren.Skicka endast fakturor till skanningsadressen.Postadressen för meddelanden och marknadsföringsmaterial hålls oförändad.Pappersfakturor som skickas till Renta Oy:s andra postadresser behandlas inte.Som betalningsvillkor förutsätter vi minst 30 dagar netto från våra leverantörer.