Renta Group

Renta Group Oy är ett finländskt bolag som grundades 2016 och som hyr ut byggmaskiner och utrustningar.Renta finns i hela Finland med ett nätverk av över 200 anställda och 28 driftställen.Utbudet av materiel som hyrs ut täcker på ett omfattande sätt de maskiner och utrustningar som används på byggplatser samt tillhörande tjänster.Utöver uthyrningsnätverket har bolaget betydande ställnings- och väderskyddstjänster samt byggplatstjänster, som fungerar via separata verksamhetsenheter.

Renta som företag

Renta grundades i början av 2016.Verksamheten startade när tre kända finländska bolag fusionerades.Telinekymppi Oy, Kehä-Kone Oy och Jasoca Oy utgjorde en utmärkt grund för en ny övergripande och nationell maskin- och utrustningsuthyrningskedja.I början av 2018 utökades verksamheten genom ett företagsförvärv, när Suomen Työmaapalvelut Oy anslöts till den redan tidigare omfattande kedjan.Våren 2018 gjorde Renta sin första internationella manöver genom att köpa den svenska maskinuthyrningskedjan Stål & Hyr. Stål & Hyr verkar normalt som sin egen verksamhetsenhet som en del av Renta Group-koncernen.För tillfället finns vi i 25 städer med ett nätverk av 28 driftställen.Vi hyr ut de vanligaste byggmaskinerna, byggbodar, ställningar och skydd.Till våra tjänster hör även byggplatstjänster från installation till planering.Vi sysselsätter över 200 anställda.

Proffs som är värda ditt förtroende, det är vilka vi är!

Värderingar

Pålitlig och kompetent

För att förstå behoven hos olika byggarbetsplatser och industrin måste man ha insikt, erfarenhet och yrkeskunskap.Endast när man behärskar det man gör och tar ansvar för det kan man uppnå pålitlighet, som gör det möjligt att genomföra helhetsmässiga lösningar med avseende på uthyrning av byggmaskiner, väderskydd och byggbodar.Som vår kund kan du alltid vara säker på att den utrustning du behöver alltid finns på rätt plats vid rätt tid.

Mångsidig och modern

Vi tillhandahåller moderna proffsverktyg, maskiner, ställningar och väderskydd, logistik samt installations- och rivningsarbeten.Vår målsättning är att vara den modernaste aktören i branschen och vi utvecklar ständigt nya elektroniska tjänster för att förbättra kundernas serviceupplevelser.

Betjänande

Kärnfrågor i verksamheten är en entreprenörsanda och gedigen lokalkännedom, och dessa ses i allt vi gör.Erfarenhet, snabbhet och smidighet är garanter för ett bra samarbete och vi verkar alltid ansvarsfullt och håller vårt löfte.Det är alltid enkelt att uträtta ärenden hos oss och vi vill tillsammans med kunden hitta lösningarna för precis det behovet.Vår målsättning är alltid en lyckad servicehelhet och en nöjd kund.  

Leveranssäkerhet

Vi verkar nationellt och på ditt närmaste Renta-driftställe hittar du alltid moderna, fungerande och lämpliga maskiner, bodar och ställningar.Då kan du vara säker på att projektet inte avbryts eller fördröjs på grund av att maskiner saknas eller inte fungerar.Vår kompetenta personal förstår även mer krävande projekt och kan hjälpa dig i alla skeden – från initial kartläggning till beställning, leverans och avslutande av projektet.