Rakentamisen päästöt

Renta Future TV – Jakso #4

Renta Future TV jakso 4 – Rakentamisen päästöt

”Joskus porkkana ohjaa paremmin

kuin keppi”

Maapallon luonnonvaroista noin 50% ja jalostamattomasta energiasta noin 40% käytetään rakennuksissa ja rakentamisessa. Tähän asti on kiinnitetty paljon huomiota rakennusten käytön aikaisiin päästöihin. Uusien energiamääräysten myötä uudisrakennuksissa on vain niukasti varaa lisävähennyksille. Päästöjä voidaan karsia myös rakennusten elinkaaren alku- ja loppupäästä – esimerkiksi rakennusmateriaalien valmistuksesta, rakentamisen prosesseista sekä rakennusjätteestä.

Renta Future TV:n neljännessä jaksossa pureudutaan näihin teemoihin.

Minkälaisia keinoja meillä on? Mitkä keinoista ovat tehokkaimpia ja helpoin toteuttaa? Miten hiilikädenjälki, kiertotalous ja jakamistalous liittyvät asiaan? Ja mitä nämä hienot termit käytännössä tarkoittavat?

Tällä kertaa asiantuntijapaneelista löytyy erityistä osaamista niin viestinnän, vaikuttamisen, materiaalien kuin innovaatioiden saroilta. Tämän ansiosta rakentamisen päästöjen teemaa pureksitaan monesta eri kulmasta.

Voit kuunnella jakson myös podcastina:

Jakson asiantuntijat

Simo Vilhunen

Viestintäkonsultti

Renta Suomi

”Kun on tämmöisiä aloja, insertissä viitattiin siihen, että rakentaminen ja rakennukset kuluttavat ison osan luonnonvaroista, niin se tarkoittaa myös sitä, että siellä on mahdollisuuksia tehdä isoja asioita kokonaisuuden kannalta. Se hiilikädenjälki, ne päästövähennykset mitä sieltä on mahdollista saavuttaa, on kohtuullisen isoja – absoluuttisessa mielessä.”

Simo Vilhunen, Viestintäkonsultti – Renta Suomi

Juha Ala-Hiiro

Johtava asiantuntija

Teknisen Kaupan Liitto

”Aika monella meistä on akkuporakone kotona, ja erään tutkimuksen mukaan akkuporakoneen todellinen käyttöaika kotitalouskäytössä – koko elinkaarensa aikana – on noin seitsemän ja puoli tuntia. Jos se on 15 vuotta siellä hyllyssä, niin se on aika pieni. Tietysti poikkeuksiakin on, mutta käyttöaste, kustannustehokkuus, ja tarttuisin tuohon oikea kone oikeaan paikkaan, että joskus sekin tuottaa paljon päästövähennyksiä ja kustannustehokkuutta, että tehdään asioita oikeilla koneilla.”

– Juha Ala-Hiiro, Johtava asiantuntija – Teknisen Kaupan Liitto

Tuuli Kunnas

Standardisointipäällikkö

Rakennusteollisuus

”Jos ajatellaan yksittäistä ihmistä, niin energiankulutus ja vedenkulutus on sellaisia, joita pystyy hyvin seuraamaan. Eli kaikki sellaiset mittarit, joita on omassa kodissa, joita pystyy tutkimaan. Ja jätemääriä. Minkä verran jätettä yksittäinen kotitalous tuottaa?”

-Tuuli Kunnas, Standardisointipäällikkö – Rakennusteollisuus

Joonas Salonen

Toimitusjohtaja

BER Oy

”Kiertotaloudessa materiaalit kierrätetään niin pitkälle loppuun kuin on vain mahdollista. Ja ylipäätään esimerkiksi jätteet mielletään uusiutuvana raaka-aineena tai uusiutuvan energian lähteenä, eikä niinkään jätteenä, joka vaan dumpataan tuonne johonkin, tai esimerkiksi poltetaan, ja niistä aiheutuu sitä kautta aiheettomia päästöjä. Vaan että niitä pystytään uudelleen jalostamaan. Se ajattelumallikin on, että nyt kun mä kierrätän, niin mä luon hyvää.”

Joonas Salonen, Toimitusjohtaja – BER Oy

Jakson juontajat

Korkeushyppääjä Team Renta
Kolmiloikkaaja Team Renta

Katso myös muut jaksot

RFTV #6: Teknologiat

RFTV #6: Teknologiat

On sanottu, että rakentaminen on yksi vähiten digitalisoituneita toimialoja. Tämä asia on muuttumassa. Paikoin jopa hyvin nopeasti. Omalta osaltaan tätä on ajanut yhä nopeampi ja kattavampi tietoliikenneverkko.

Renta Future TV:n jaksossa yritämme ottaa selvää siitä, missä tänään ollaan, ja mihin olemme rakentamisen ja konevuokrauksen digitalisaation suhteen matkalla? Mikä digitalisaatiota kiihdyttää ja mikä taas jarruttaa? Miksi toisaalta ”vanhanaikainen” käsin kirjoittaminen pitää edelleen pintansa?

RFTV #5: Vastuullisuus on hyvää bisnestä

RFTV #5: Vastuullisuus on hyvää bisnestä

Tuoreen tutkimuksen mukaan 99% Suomen suurten yritysten johtajista pitää vastuullisuutta olennaisena. Yli puolet heistä oli myös sitä mieltä, että vastuullisuuden hyödyt ylittävät siihen käytetyt kustannukset.
Asiantuntijat puntaroivat vastuullisuuden ja bisneksen suhdetta unohtamatta kiperiä kysymyksiä kuten; kuka vastuullisuuden edistämisen lopulta maksaa? Ja mitä mahdollisuuksia meillä on viherpesun tunnistamiseen?

RFTV #3: Mistä uudet osaajat?

RFTV #3: Mistä uudet osaajat?

Harva meistä tietää jo nuorena mihin ammattiin haluaa. Rentan tekemän kyselyn perusteella oma työ löytyy monelle ennemminkin sattuman kautta tai sopivan sauman avautuessa. Meillä on samalla sekä pulaa osaajista että iso joukko paikkaansa etsiviä ihmisiä töitä vailla. Miksi näin on, ja mitä sille voitaisiin tehdä? Renta Future TV:n kolmannessa jaksossa näitä teemoja puidaan erityisesti teknisen kaupan ja rakentamisen näkökulmasta. Mukana on jälleen mielenkiintoinen kattaus asiantuntijoita, jokainen hieman eri kulmasta.

RFTV #2: Kenen vastuulla on turvallisuus? – Työturvallisuus

RFTV #2: Kenen vastuulla on turvallisuus? – Työturvallisuus

Toisessa, työturvallisuutta käsittelevässä jaksossa vieraat vaihtavat ajatuksia esimerkiksi rakennusalan vaaralliseksi mielletystä maineesta, turvallisuuden kehittämisen keinoista, välittämisestä, ammattiylpeydestä ja teknisistä ratkaisuista – turvallisuuskulttuuria unohtamatta!

RFTV #1: Future Fleet – Tulevaisuuden koneet

RFTV #1: Future Fleet – Tulevaisuuden koneet

Vieraat ruotivat eri näkökulmista niin koneiden tulevaisuuden käyttövoimia, sekä telematiikan, tekoälyn, Internet-of-Thingsin kuin autonomisten koneiden kaltaisten teknologioiden mahdollisuuksia ja rajoitteita – käytännön esimerkkien kautta.
Yksi juttu voidaan jakson keskustelusta paljastaa; robotit eivät uhkaa meidän työpaikkoja.