Työturvallisuus

Renta Future TV – Jakso #2

Renta Future TV jakso 2 – Kenen vastuulla on turvallisuus?

”Turvallisuuskulttuuria ei ole mitä sanotaan, vaan mitä tehdään ja mitä jätetään tekemättä”

Rakennusalalla työskennellään monimutkaisessa, voimakkaasti vaihtelevassa ympäristössä, jossa potentiaalisia riskitekijöitä on verrattain paljon. Rakentamisen turvallisuudessa on viime vuosina menty tilastollisesti parempaan suuntaan, mutta sataprosenttiseen turvallisuuteen on vielä matkaa. Voidaanko sinne edes päästä? Kenen vastuulla edistys on? Ja jälleen kysymyksistä klassisin; kuka maksaa?

Renta Future TV on kuusiosainen keskusteluohjelma, jossa pöydälle nostetaan rakentamisen ja konevuokrauksen tulevaisuuden kiintoisimmat ja kiperimmät kysymykset.

Toisessa, työturvallisuutta käsittelevässä jaksossa vieraat vaihtavat ajatuksia esimerkiksi rakennusalan vaaralliseksi mielletystä maineesta, turvallisuuden kehittämisen keinoista, välittämisestä, ammattiylpeydestä ja teknisistä ratkaisuista – turvallisuuskulttuuria unohtamatta!

Yksi hyvä kysymys on; voisiko turvallisuutta ajatella perinteisen tapaturmakeskeisyyden sijaan positiivisen kautta?

Voit kuunnella jakson myös podcastina:

Jakson asiantuntijat

Kati Kaskiala

Elinkeinopoliittinen asiantuntija
Infra ry

”Jos nyt kuljette ison työmaan ohi, ne työmaaparakit ovat kaksikerroksisia; yläkerrassa on toimihenkilöt ja alakerrassa työntekijät. Joskus ne voivat tuntua aika pitkiltä ne portaat sinne yläkertaan. Joka ikinen työntekijä on aivan varmasti sitä mieltä, että on todella tärkeää että pääsee terveenä kotiin.

Joskus kun itse koulutin työturvallisuuskortteja, keskustelu soljui ja meni hienosti kun siinä oli se työryhmä. Jos sinne tuli yksikin työnjohtaja istumaan – se keskustelu tyrehtyi. Mutta uskon, että tämä ala on oppinut, ja parannusta siinä keskustelussa on tullut.”

Kati Kaskiala, Elinkeinopoliittinen asiantuntija – Infra ry

Marko Sulasalmi

HSEQ-päällikkö
Renta Suomi

”Me voidaan asettaa tavoite joko sillä lailla, että me ollaan menossa kohti jotain tai pois jostain. Kohti turvallisuutta tai pois tapaturmista.

Varsin perinteisesti työturvallisuudesta viestitään aika tapaturmakeskeisesti. Sen takia me haluttiin kääntää tämä toisin päin, ja ottaa tavoitteeksi 100% turvallinen Renta – koska työturvallisuus on positiivinen asia. – – Meidän aivot on vähän kuin navigaattori. Ne haluaa selkeän suunnan mitä kohti ollaan menossa.”

Marko Sulasalmi, HSEQ päällikkö – Renta Suomi

Vesa Kynsijärvi

Henkilöriskienhallinnan johtava asiantuntija
LähiTapiola

”Teknologia, koneet ja laitteet – sitäkään puolta ei voi väheksyä. Teknologiaa kun oikealla tavalla hyödyntää, se poistaa usein inhimillisen virheen mahdollisuuden. Toki sitä ei voi ulkoistaa koneille ja laitteille.”

”Tänä päivänä koneet ja laitteet ovat jo niin kehittyneitä, että itse asiassa kun lähdetään tutkimaan sattuneita tapaturmia, aika harvoin siellä on selittävinä tekijöinä puutteet koneissa ja laitteissa, vaan yleensä ne liittyvät yrityksen prosesseihin ja ennenkaikkea ihmisen tapaan toimia siinä tilanteessa.”

Vesa Kynsijärvi, henkilöriskien hallinnan johtava asiantuntija – Lähitapiola

Tuukka Kankkunen

Työturvallisuuspäällikkö
YIT

”Meillä on sanonta, että jokainen työmaa on vastaavan mestarin näköinen. Se on hyvin totta, koska se kuitenkin lähtee siitä johtamisesta, että miten ammattiylpeä sä olet siitä työmaasta ja miten siellä asiat hoidetaan?

Työturvallisuus on yksi osa sitä kokonaisuutta, sitä ammattiylpeyttä. Ja sillon kun keskustelun kautta saadaan se ymmärrys ammattiylpeydestä esimerkiksi sille vastaavalle mestarille, niin hyvin usein hän pystyy viemään sen saman sitten koko työmaalle.”

Tuukka Kankkunen, Asuminen Suomi ja CE-segmentin työturvallisuuspäällikkö – YIT

Jakson juontajat

Korkeushyppääjä
Team Renta

Kolmiloikkaaja
Team Renta

Katso myös muut jaksot

RFTV #6: Teknologiat

RFTV #6: Teknologiat

On sanottu, että rakentaminen on yksi vähiten digitalisoituneita toimialoja. Tämä asia on muuttumassa. Paikoin jopa hyvin nopeasti. Omalta osaltaan tätä on ajanut yhä nopeampi ja kattavampi tietoliikenneverkko.

Renta Future TV:n jaksossa yritämme ottaa selvää siitä, missä tänään ollaan, ja mihin olemme rakentamisen ja konevuokrauksen digitalisaation suhteen matkalla? Mikä digitalisaatiota kiihdyttää ja mikä taas jarruttaa? Miksi toisaalta ”vanhanaikainen” käsin kirjoittaminen pitää edelleen pintansa?

RFTV #5: Vastuullisuus on hyvää bisnestä

RFTV #5: Vastuullisuus on hyvää bisnestä

Tuoreen tutkimuksen mukaan 99% Suomen suurten yritysten johtajista pitää vastuullisuutta olennaisena. Yli puolet heistä oli myös sitä mieltä, että vastuullisuuden hyödyt ylittävät siihen käytetyt kustannukset.
Asiantuntijat puntaroivat vastuullisuuden ja bisneksen suhdetta unohtamatta kiperiä kysymyksiä kuten; kuka vastuullisuuden edistämisen lopulta maksaa? Ja mitä mahdollisuuksia meillä on viherpesun tunnistamiseen?

RFTV #4: Rakentamisen päästöt

RFTV #4: Rakentamisen päästöt

Tähän asti on kiinnitetty paljon huomiota rakennusten käytön aikaisiin päästöihin. Uusien energiamääräysten myötä uudisrakennuksissa on vain niukasti varaa lisävähennyksille. Päästöjä voidaan karsia myös rakennusten elinkaaren alku- ja loppupäästä – esimerkiksi rakennusmateriaalien valmistuksesta, rakentamisen prosesseista sekä rakennusjätteestä.

RFTV #3: Mistä uudet osaajat?

RFTV #3: Mistä uudet osaajat?

Harva meistä tietää jo nuorena mihin ammattiin haluaa. Rentan tekemän kyselyn perusteella oma työ löytyy monelle ennemminkin sattuman kautta tai sopivan sauman avautuessa. Meillä on samalla sekä pulaa osaajista että iso joukko paikkaansa etsiviä ihmisiä töitä vailla. Miksi näin on, ja mitä sille voitaisiin tehdä? Renta Future TV:n kolmannessa jaksossa näitä teemoja puidaan erityisesti teknisen kaupan ja rakentamisen näkökulmasta. Mukana on jälleen mielenkiintoinen kattaus asiantuntijoita, jokainen hieman eri kulmasta.

RFTV #1: Future Fleet – Tulevaisuuden koneet

RFTV #1: Future Fleet – Tulevaisuuden koneet

Vieraat ruotivat eri näkökulmista niin koneiden tulevaisuuden käyttövoimia, sekä telematiikan, tekoälyn, Internet-of-Thingsin kuin autonomisten koneiden kaltaisten teknologioiden mahdollisuuksia ja rajoitteita – käytännön esimerkkien kautta.
Yksi juttu voidaan jakson keskustelusta paljastaa; robotit eivät uhkaa meidän työpaikkoja.