Rentalle on myönnetty Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Renta Suomelle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. Renta on Suomessa vuonna 2016 perustettu kone- ja laitevuokraamo, jonka kattavaan valikoimaan kuuluvat rakennuskoneet ja -laitteet, työmaatilat, telineet ja sääsuojat sekä työmaapalvelut. Rentan asiakkaat koostuvat yritys- sekä henkilöasiakkaista.

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä.  Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on aina se, että tuotteen on oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus palvelun omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen, on oltava vähintään 50 prosenttia. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

– Olemme Rentalla ylpeitä siitä, että toimintamme aikana olemme onnistuneet luomaan runsaasti uusia työpaikkoja Suomeen.  Työllistämme valtakunnallisen verkostomme kautta reilut 300 renttaaja, jotka palvelevat asiakkaitamme paikallisissa toimipisteissä. Paikallisuus on Rentan toiminnassa ehdoton kulmakivi ja Avainlippu-tunnus tukee mainiosti tätä, kertoo Renta Suomen operatiivinen johtaja Kari-Tapio Saarela.

Avainlippu-merkki tunnetaan Suomessa erittäin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan käytännössä kaikki yrityspäättäjät ja kuluttajat tuntevat Avainlipun. Suomalaisista suurin osa (75 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti ja noin puolet suomalaisista yhdistää Avainlippu-merkkiin vastuullisuuden.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen palvelun hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja vastuullisena arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

– Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, turvallisuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista asiakkaille ja muille sidosryhmilleen. 92 prosenttia Avainlippua kantavista yrityksistä sanookin, että merkki tukee tuotteiden ja palveluiden myyntiä, Mentu kertoo.

Lisätietoja:

Kari-Tapio Saarela
COO
Renta Oy
040 776 7551
[email protected]

Reetta Mentu
Markkinointipäällikkö
Suomalaisen Työn Liitto
050 561 5030
[email protected]

Renta on suomalainen vuonna 2016 toimintansa aloittanut rakennuskoneita ja -laitteita vuokraava yhtiö. Renta toimii Pohjoismaissa sekä Puolassa yli 1000 työntekijän voimin 105 toimipaikan verkostolla. Vuokrattavan kaluston tarjoama kattaa laajasti työmailla käytettävät koneet ja laitteet sekä niihin liittyvät palvelut. Rakennuskoneiden lisäksi yhtiö tarjoaa työmaatilat, teline- ja sääsuojauspalvelut sekä rakentamiseen liittyvät työmaapalvelut. www.renta.fi

Avainlippu on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki. Avainlippua kantaa yhteensä noin 5000 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua. www.suomalainentyo.fi/yrityksille/avainlippu/

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Tehtävämme on kannustaa valitsemaan työtä Suomeen. www.suomalainentyo.fi