”Turvallisuutta pitää edistää globaalisti, mutta muutos tapahtuu paikallisesti” – Renta liittyi IPAF:in jäseneksi syksyllä 2022

IPAF:in jäsenenä Renta pystyy vaikuttamaan nostinturvallisuuden kehittämiseen.

IPAF, eli International Powered Access Federation, on vuonna 2023 jo 40-vuotta täyttävä kansainvälinen nostinturvallisuus järjestö. Sen toiminnan tarkoitus on edistää nostinten tehokasta ja turvallista käyttöä.

”Siitä se on kaikki lähtenyt. Me tiedämme, että kun asiat tehdään turvallisesti, niin ne tehdään myös tehokkaasti. Siinä mielessä nämä kaksi teemaa kulkevat käsi kädessä”, kertoo IPAF-järjestön presidentti Karin Nars.

IPAF luo ja kehittää nostinkoulutusten sisältöjä, ja tarjoaa koulutuksia jäsentensä kautta. IPAF:n jäsenistö koostuu kaikenlaisista nostinalan toimijoista; erityisesti konevuokraamoista, konevalmistajista ja turvallisuuskouluttajista.

”Järjestö ei pysty tekemään sitä muutosta, vaan muutos tapahtuu yrityksissä, työmailla, vuokraamoissa – päivittäisissä toimenpiteissä. Se on se, missä olette jäsenenä avainasemassa. Te pystytte vaikuttamaan ruohonjuuritasolla teidän omiin tekijöihinne sekä asiakkaisiin – jotta ihmiset pääsevät turvallisesti kotiin työpäivän päätteeksi”, Karin Nars tiivistää Rentan roolin.

IPAF:n koulutukset ovat sertifioituja, ja ne on jaettu nostinkategorioiden mukaan. Toisin sanoen henkilö joka on käynyt koulutuksen läpi osaa todistetusti käyttää määrätyn kategorian nostinta turvallisesti..

 

Todellisen datan kautta turvallisempaa kohti

 

IPAF on kerännyt viimeisen kymmenen vuoden ajan dataa nostimien kanssa käyneistä onnettomuuksista ja läheltä piti -tilanteista – tavoitteenaan vaikuttaa alan kehitykseen todellisen tilastotiedon kautta. Data voi kertoa miten esimerkiksi määräyksiä pitää muuttaa, jotta ne ottavat turvallisuuden eri aspektit huomioon. Näin IPAF myös pystyy luomaan parempia koulutusaineistoja ja oppaita.

”IPAF:lle voi toimittaa nimettömästi raportin läheltä piti -tilanteesta tai onnettomuudesta, mikä on hyvä, sillä silloin tieto kantaa ilman että tarvitsee yhdistää firman nimeä tai kasvoja yksittäiseen tapahtumaan. Kun tietoa jaetaan, voidaan oppia virheistä ja kehittää toimintaa.”, Rentan tuote- ja hankintapäällikkö Juho Perälä toteaa.

IPAF laatii vuosittain Global Safety Reportin, jossa analysoidaan tilanteita ja otetaan kantaa siihen, minkälaisia parannuksia alalla kannattaisi tehdä. IPAF tekee luonnollisesti myös vaikuttamistyötä alan standardikomiteoissa. ”Vaikutetaan esimerkiksi siihen, mitä EN 280 -standardissa lukee”, Karin Nars kertoo.

Rentan Juho Perälä nostaa esiin, että yksi turvallisuutta parantava askel nostinten kohdalla on puristumisenestolaitteiden yleistyminen puominostimissa, joka juontaa ainakin osittain juurensa menneiden puristumisonnettomuuksien jälkipyykistä lähteneeseen kehitystyöhön.

Karin Nars toteaa, että raportoidut tapaukset edustavat vain murto-osaa todellisuudessa tapahtuvista tilanteista, ja myös puristumisonnettumuuksia tapahtuu valitettavasti edelleen.  Läheltä piti -tilanteita ei varsinkaan tilastoida riittävästi, jotta ne kuvastaisivat tarkasti todellisuutta.

Juuri siksi IPAF kehittää raportointia ja datan keruuta, jotta turvallisuuden kehittämistä voitaisiin johtaa datalla.

 

IPAF ePAL-appi helpottaa kirjaamista

 

Työtä turvallisuuden eteen riittää.

”Kun tulin alalle, ei esimerkiksi valjaita käytetty yhtä paljon kuin nyt. Tällä hetkellä IPAF keskittyy erityisesti koulutusprosessien digitalisointiin. Toinen iso asia on ePAL-appi. Sitä on tosi paljon ladattu, ja sen ominaisuuksia tullaan lisäämään ja laajentamaan. Sinne on tulossa käyttöpäiväkirja, sillä kun käyt koulutuksen niin sinulla pitää olla käyttökokemusta, eli harjoittelua. Jatkossa niitä ei tarvitse käsin kirjata, vaan se hoituu sovelluksella.”

Karin Nars toivoo, että kännykän mukana taskussa kulkevan applikaation kautta saadaan myös lisää läheltä piti -tilanteita tilastoitua. ”Aika harva muistaa enää illalla mennä koneelle ja jollekin sivustolle. Se on aika paljon suoraviivaisempi kännykän kautta – tottakai.”

Karin Nars muistuttaa lopuksi työturvallisuuden perustotuudesta.

”Turvallisuutta pitää edistää globaalisti, mutta muutos kuitenkin tapahtuu paikallisesti.”

.